Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Végső idők jelei.

        

Kérdező: Fiam különleges alkat. Nem találja helyét.

HANG: Valóban különleges alkat a fiad. Már a földre jötte előtt is kereste azt az anyát, aki mellett olyan karmával, amellyel ő született, valahogyan boldogulni fog, és döntései révén önmagának is, anyjának is lehetővé válik a visszatalálás oda, ahonnan egykor mindket­ten kilendültetek.

   Meghatározott célt nem tűzhettek ki magatok elé, mert annyira szövevényes fiad kereső- és szándékvilága, hogy ez számotokra a földi dimenzióban átláthatatlan. De mindketten meg tudjátok találni szívetek nyugalmát Nálam akkor, ha elhiszitek, hogy amikor példázódtam az ég madaraival és a mezők virágaival, akkor arra a mennyei Atyátokra akartam ráirányítani figyelmeteket, aki gyermeke­inek még a haja szálait is számon tartja.

   Tehát meg kell tanulnotok máról holnapra felelősséggel élni. Nem felelőtlenül, hanem felelősséggel. Ez azáltal fog sikerülni nektek, ha nagyon bíztok Bennem, és nagyon megtesztek mindent, ami éppen máról holnapra adódik számotokra.

     Volt olyan, hogy Atyám egy egész népet negyven éven át ellátott a pusztában úgy, hogy mindenük megvolt, amire szükségük volt. Atyám szeretete nem csökkent azóta sem. Sőt! Mivel benne élhetek lelketekben, így még biztosabbak lehettek abban, hogy látni fogjátok: nem jártatok rosszabbul másoknál, és nem jártak jobban mások, mint ti.

            Az, amiben ma éltek, csupán előjátéka annak az eljövendőnek, amely már az ajtóban áll és kopogtat. Csak meg kell hallani, észre kell venni az idők jeleit, s bátorítást kaptok arra, hogy érdemes bízni, kitartani Mellettem. Ne féljetek hát! A győztes oldalán álltok!

    De ne keverjétek össze a két egymástól különálló életet: amit magatokban hordoztok, és ami körülöttetek forrong. Még azt sem mondhatom, hogy a körülöttetek lévő élet a bennetek lévő életért van. Nem. A benső életért ti magatok vagytok. A rajtatok kívüli világ romlásra ítéltetett. Szavaim súlyát, értelmét majd akkor fogjátok megérteni, amikor már tapasztalni fogjátok az új eget és az új földet.

    Most nem tudok mást mondani, mint azt, hogy a holnap majd gondoskodik magáról. Ma kell megtenned azt, amit a mai nap követel.

    Kevés tiszta gyógyítom van ma közöttetek. Aki arról beszélt, hogy égi lényektől van gyermeked bizonyos képessége, az a tiszta gyógyítóim közé tartozik. De kevés van ilyen.

    Türelmet kérek, és azt, hogy te ERŐT kérj Tőlem. Angyalaim vigyáznak benneteket. Újra mondom: NE FÉLJETEK!  9 /690

 

 

Kérdező: 2. Fája lelkemnek, hogy valaki Rád hivatkozva, szerintem árt.

HANG: 2. A végső idők jelei közé tartozik sajnos az is, hogy hamis lelkek áradata lepi el a földet, akik az Én nevemben mondanak és tesznek Ellenemre! Ezt azért nem akadályozhatom meg, mert a földrejöttöm óta eltelt idő elsősorban arra való volt, hogy Rám találjatok, s mivel minden mindennel összefügg, a sok hanyagság és mulasztás, sőt a sok tudatosan terjesztett téveszmék, nagy kapukat nyitottak azoknak az önző embereknek szívében, akik visszaélnek Isten szeretetével, és akik Rám hivatkozva, hitegetnek benneteket, hogy így kihasználják jóhiszeműségeteket. Ezt olyan kirafinált módon teszik, hogy, ha lehetne, még a választottakat is megtévesztenék. Éppen azért rövidítetnek meg a napok, hogy ez meg ne történhessék. (Máté 24;22)

   Életed értelme és célja tehát az, hogy foglalkozz tanításommal, s e szerint kezdj gondolkodni, és fogadj be szívedbe, hogy szeretni tudjak általad, hogy szeretni tudj Általam.  27 /2765

           

 

Kérdező: 2. Valóban a 'vég' előtt állunk?

HANG: 2. A "vég" már elkezdődött az Én, a te Jézusod nyilvános működésével. Ezért mondhattam: "Betelt az idő (Márk 1;15)!"

 Az elkövetkező évezred, amely előttetek áll, egy szebb, tisztább, boldogabb jövőt fog feltárni azok előtt, akik szándékom szerint tovább akarják élni az Én életemet a földön. Tehát nem rosszabb, hanem jobb lesz az életetek.

 Nem véletlen, hogy médiumommal találkoztál! Veled is tervem van, éspedig olyan tervem, amely helyre akarja billenteni benned azt a ferdeséget, amelyet most magadban érzel! Bízzál jobban bennem! 30 /3066