Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Veszekedés: Szülők, Lány, Fiam, Testvér, Férjem, Társ, Család stb.

Szülők

 

 

Kérdező:  Miért van, hogy állandóan veszekszem szüleimmel?

HANG: Gyermekem! Szó sincs róla, hogy távolabb kerültél volna Tőlem! Nem kerültél távolabb Tőlem, hanem közelebb kerültél ahhoz az élethez, melyben annyi a lelki zavaró állomás, hogy bizony közelségem emiatt nem érzékelhető annyira, mint előbb volt. Valójában ez az oka időnként veszekedős hangulataidnak is. Veszekedésre mindig lehet okot találni, mint ahogy a veszekedések kikerülésére is. Kétségtelen, hogy amikor veszekszel, akkor nem vagy ura önmagadnak. De azért ne fogj mindent a lelki zavaró állomásokra, vagyis az ördögre, vagy rossz hangulataidra, és főleg ne azokra, akikkel veszekszel. A szeretet nagyon leleményes, és ki tudja kerülni mások megbántását. 3 /237

 

 

Lány

             

Kérdező:   3. Lányommal nem felhőtlen a kapcsolatom.

HANG: 3. Nagyon meg vagy kötözve leányoddal. Ez nem jó sem neki, sem neked. Minél később jön erre rá valaki, annál nagyobb nehézséget jelent ettől a megkötözöttségtől megszabadulni.

    Szeretni csak abban a keretben tud mindenki, amely keretben szabad. Neked is rá kell látnod arra a határra, ameddig a te szabadságod tart leányoddal szemben, s azt te át nem lépheted, s meg nem engedheted, hogy azt ő átlépje. Te nem segítesz neki, mikor cselekedetei következményeit magadra vállalod, hanem ártasz. Ha leányod nem tudja nálad megtanulni, hogy neki hol vannak szabadságának határai, akkor másutt fogja ezt megtanulni, de előbb-utóbb meg kell tanulnia, mert addig lesz pokol az élete, és addig teszi neked is pokollá az életed, amíg ezt be nem látjátok. Én nem vagyok jelen semmiféle megkötözöttségben. Az Én Lelkem a szabadság lelke! (2.Kor. 3;17).

    Veszekedéssel nem mész semmire. De ha ő azt tapasztalja, hogy te szabaddá lettél tőle, vagyis, hogy rajta csattan az ostor mindazért, amit ő csinál, akkor lehet reményed, hogy javulás áll majd be életében. De addig, amíg te nem vagy szabad, mert azzal áltatod magadat, hogy szereted őt, addig bizony nem használsz, hanem ártalmára vagy. Te nem őt szereted, hanem önző módon önmagadat. Pedig meg kell tanulnod magadat igazán és helyesen szeretni, mert az önszeretet, a helyes önszeretet: CSÚCSÉRTÉK! (Mt. 22;39). Csak azt szereted helyesen a teremtmények közül, akiről le tudsz mondani Értem. Akiről nem tudsz lemondani, azt az Én helyembe próbálod állítani. Súlyosbítja a tisztánlátást az, mikor valaki ezt úgy ideologizálja meg, hogy az Én kedvemért nem mond le a másikról. Ez az önbecsapásnak egyik legfájdalmasabb formája. Ez tulajdonképpen az a fából vaskarika, amikor valaki boldogtalanul akar boldog lenni. Ne tedd ezt! Tudd teljesen elengedni leányodat, s ne vállalj érte semmi felelősséget!  Csak ez a megoldás. Úgyis csak vergődni fogsz, amíg erre rá nem jössz. Ezt akkor is meg kellene tenned, ha úgy viselkedne veled és mással is, mint egy angyal! Csak akkor ez nehezebb lenne. Így is alig elviselhető, mivel már előbb ezt kellett volna tenned. De jobb későn, mint soha. Lelkem mindenkinek erőt ad ahhoz, hogy helyesen tudjon szeretni. 8 /644

 

Fiam

 

Kérdező: 1. Fiammal rossz viszonyban élek.

HANG: 1. Felnőtt ember képtelen arra, hogy egy másik felnőtt embert megneveljen. Veszekedéssel, terrorizálással semmire nem lehet jutni, ha valaki boldog, békés életet akar.

    Mivel fiad is, volt férjed is gyűlöl, amint írod, bizonyára te is olyan vagy, aki inkább törik, mint hajlik. Ez a tulajdonság nyilván se nem női, se nem anyai, se nem feleségi tulajdonság. Ez inkább uralkodói vonás. Senki nem szereti, ha uralkodni akarnak fölötte. Főleg az egészséges férfitermészet ágál ez ellen. A szolgáló szeretet valami egészen más!

 Amíg a legfontosabb probléma az, hogy kinek van igaza, addig Én nem tudok senkinek az életébe beleszólni. Ha valaki afelé tesz lépéseket, hogy kiben van nagyobb szeretet, akkor jövök Én!

   Drága Leányom! Sokszor kellene föltenned magadnak a kérdést, amikor harcba keveredsz fiaddal, vagy bárkivel: mi ez az örökkévalósághoz képest? Mert te az örökkévalóság gyermeke vagy, és a te életedben is csak az mondható igazi értéknek, ami érték az örökkévalóság mérlegén. Ahhoz, hogy ezt meg tudd tenni, meg kell tanulnod kilépni az igazság rendjéből, és megtalálni helyedet az irgalom rendjében. Boldogságodnak ez az ára! 24 /2361

 

 

Testvér

 

Kérdező: 1. Mit tehetek vérszerinti testvéremért?

HANG: 1. Te sem tehetsz többet testvéredért, mint amit Én, Jézus, tettem értetek. Evangéliumaimból kiolvasható az, amit elmondtam, és megismerhető az, amit elétek éltem. Neked is ehhez hasonló feladatod van!  Szavaid alapján hallhatóvá kell válnia annak, hogy te Engem szeretsz, és nem vagy hajlandó soha elfordulni Tőlem. Nem a vita, nem a veszekedés, hanem a jósághoz, a szeretethez tartozás hűség az, amit várok tőled.

    Törekedj tudatosítani magadban azt, hogy te az örökkévalóság gyermeke vagy. Tudatosítsd magadban azt, hogy Én, Jézus, jobban szeretem testvéredet, mint te, vagy bárki a világon. Higgy abban, hogy előbb-utóbb ő is be fogja ezt látni. A te imáid érte nem hiábavaló imák! Tudatosítanod kell magadban azt is, hogy a szeretet másik neve a várakozni tudás, és nem az elvárások emlegetése. Te ezt, ennyit tehetsz testvéredért. Sem megtérni helyette nem tudsz, sem megtéríteni őt nem tudod. A megtérést mindenkinek magának kell elvégeznie. Te csak akkor segíthetsz ebben, ha ő ezt tőled kéri. Én, Jézus sem tudok segíteni e téren azon, aki ezt valamilyen formában nem kéri Tőlem! 38 /4064

           

 

Férjem

 

Kérdező:   3. Férjem sokat veszekszik velünk. Jobb volna nélküle?

HANG: Fölöslegesen aprózod kérdéseidet. A te főproblémád nem ezekben a kérdésekben található meg. Főproblémád a felszín. A mélységekbe nem lehet annak lemerülni, aki nem mer magára maradni gondjaival. Aki fél az elhagyatottságtól, annak nincs még olyan hite, mely túl tudna mutatni különböző kedélyhullámzásokon.

    Az ÉLŐ HIT ott kezdődik, mikor valaki benső meggyőződéssel vallja, hogy bár Engem el lehet hagyni, de Én soha senkit sem hagyok el. Amikor tehát valaki azt éli meg, hogy magára maradt, akkor két út áll előtte. Az egyik, hogy a felszínen marad, s olyan kapaszkodókat keres, melyek rövid távon a biztonság érzetét keltik. A másik út az, mely a mélységekbe vezet. Vagyis, minden érzelmi hullámzáson túlra hívja azt, aki ez út előtt áll. Ha elindul valaki ezen az úton, akkor jó darabig sivatagon kell járnia, s át kell élnie, hogy önmagában semmi értéket nem hordoz olyan értelemben, hogy bárkinek is nélkülözhetetlenül szüksége lenne reá. Minden érték azáltal érték benne, hogy Hozzám akar tartozni, s érthetetlen számára, hogy ez Nekem a minden, neki meg nem jelent semmit. De ekkor indul el valóban a lelki fejlődés útján, mert lelki magányában kénytelen Rám bízni magát. Rám, és senki másra, mivel a mélységben nincsen más, csak ő, és hite szerint, ha ez a hit élő, Én. Ez az élő hit csak itt ismerhető fel. A felszín nem más, mint káprázat. Káprázat az egészség, a betegség, káprázat a gazdagság, a szegénység, káprázat a hosszú idő és a rövid idő. Ezek mind csak felszín, ruha, stílusforma. Én a mélységben vagyok megtalálható.

   Természetesen felszín nélkül nincs mélység, mint ahogy mozgás nélkül nincs idő múlása. Ha semmi sem mozogna, akkor megállna az idő. Ha nem volna felszín, akkor mélység sem volna. De mindenképpen a felszín csak viszonylagosan érték. Az igazi érték a mélység, a magadra maradottság érzését vállalás problémáid közepette annak reményében, hogy hiszel ebben: ENYÉM VAGY. És ha ebben az állapotban ráébredsz arra, hogy mennyire bizalmatlan vagy Velem szemben, akkor nagyon el kell sírnod magadat. Ezek a könnyek képesek a mélység sivatagát oázissá változtatni.

    Ilyen  ELŐZMÉNYEK után most rátérek kérdéseidre.

     3. A veszekedéshez legalább kettő kell. Senki sem tud komolyan önmagában veszekedni. Ha valakinek veszekedős a házastársa, azt ott kell hagyni olyankor. Akár végleg is. Az ilyen otthagyás válasz arra, hogy a másik fél már régebben otthagyta lélekben azt, akivel állandóan veszekszik. A megkötözöttség és a részleges otthagyás furcsa módon azonos tartalmat hordoznak. Mindenki azzal veszekszik, akivel meg van kötözve, és akivel veszekszik, éppen  e veszekedésével azt fejezi ki, hogy lelkileg nincsenek együtt. Tehát aki veled veszekszik, az már ott is hagyott téged, de meg is van kötözve veled, mert bántja az, hogy otthagyott. Ha nem bántaná, nem veszekedne veled. Te akkor teszel jót vele is, magaddal is, ha nem veszed át stílusát. 5 /352

 

 

Kérdező: 3. Férjem állhatatlan.

HANG: 3. Férjeddel kapcsolatban csak neki tudnám megmondani, hogy hogyan tudna állhatatos lenni. Neked csak azt tudom mondani, hogy neked mi a teendőd ezzel kapcsolatban.

    Az semmiképpen, hogy meg akard nevelni őt! Csak arról lehet szó, hogy keresd és az Én segítségemmel megtaláld a megbékélés szavait. Te magadnak akkor teszed a legjobbat, ha kerülöd a veszekedéseket! De nemcsak magadnak teszel ezzel jót, hanem mindazoknak, akik vágyakoznak az Én békém után! Ha van béke benned, akkor ez kiárad, s más emberekre is jótékony hatással tudsz lenni. 16 /1551           

 

 

Kérdező: 1. Férjem a szórakozása miatt ritkán van együtt a családjával.

            2. Félek a haláltól.

HANG: 1. Nagyon helytelen, hogy bánt téged az, amikor férjed jól érzi magát. Inkább örülnöd kellene, és segítened kellene abban, hogy ne gondban, keserű lélekkel menjen focizni, hanem örömmel afelett, hogy te is örülni tudsz úgy, mint annyian tudnak örülni neki. Megismétlem! Nagyon helytelen ez a magatartásod!

    Ha valóban szeretnéd férjedet, és nem önző magadat, akkor ő is szívesen megtenne mindent, hogy minél többet legyen együtt veled. De így, már akkor nem érzi jól magát, amikor hétvégén kénytelen hazamenni. Senki nem szeret olyan helyen lenni, ahol csak veszekedésnek, megnemértésnek teszi ki magát.

    Neked úgy kellene őt szolgálnod, hogy sajnálja a kényszerből tőled távol eltöltött idejét, és nem úgy viselkedned, hogy alig várja, mikor mehet el otthonról!

    2. Az önzésed mellett a hited, vagy inkább a hitetlenséged oka annak, hogy félsz a Velem való találkozástól, tehát a haláltól. Hiába félsz. Úgyis fogunk találkozni! És akkor nem Én, hanem a te önismereted lesz az, ami fájdalommal fog eltölteni, ha addig nem fogadsz el Engem egyedüli uradnak, megszabadítódnak.

 A halálod óráján, mely kikerülhetetlen számodra, biztosan nem fognak megnyugtatni azok a veszekedések, amelyekre gondolva, most be tudod magyarázni magadnak, hogy neked volt igazad, s ezért történtek azok a veszekedések.

    Drága Leányom! Vedd tudomásul, hogy felnőtt ember még magát sem tudja könnyen megnevelni. A másik embert pedig egyáltalán nem! A te lelked békéjét, vagy békétlenségét soha nem okozhatja férjednek bármiféle viselkedése. Az ő magatartása csak arra jó, ha Istent szerető vagy, hogy általa felismerheted, mennyi benned az önzés, és mennyire nehezen tudod megtenni, hogy ne önző magadat, hanem azt szeresd, annak örülj, akit férjednek mondhatsz. 24 /2388

  

         

Kérdező: BŰNTUDATBAN ÉLEK.

            1. Férjem öngyilkos lett. Magamat is hibáztatom miatta.

HANG: 1. Isten annyira erős önfenntartási ösztönnel látott el benneteket a teremtésetek alkalmával, hogy azok, akik ennek ellenére megölik magukat, nem számíthatók olyan gyilkosoknak, mint azok, akik tudatosan másokat ölnek meg. Ezért nem mondható az, hogy egy öngyilkos az már reménytelen eset.

    Magadat semmiképpen sem okolhatod! Csak az mondhatja önmagáról, hogy felelőséggel oka embertársa halálának, aki tudatosan utazott rá, hogy az a másik megölje önmagát. Nálad erről szó sem volt! A különböző viták, veszekedések, nézeteltérések nem juttathatnak senkit arra, hogy önkezével vessen véget életének. Erre csak súlyos, fájdalmas betegségek, kínzások képesek. 40 /4281

 

           

Kérdező: 1. Mit tegyek társamért, hogy ne veszekedjen velem?

HANG:  1. Minél inkább meg akarsz felelni társadnak, annál inkább meg fogod tapasztalni azt, hogy egyre nő közöttetek a távolság. Társad egy olyan pszichikailag terhelt feladatot végez, amelyben nagyon ki van téve az ártó erők hatásának. Nemcsak ki van téve, de ezek az erők formálják is őt. Ha nem változtat látásmódján úgy fog járni, mint az a sebész, aki baltával indul operálni, és csodálkozik azon, hogy senki nem kér a szolgálatából. Neki, aki léleksebésznek mondja magát, tudnia kellene, hogy az ordenáré kiabálás nem tartozik a gyógyító terápiához. Életedet akkor fogod békességben megélni, ha Engem, Jézust nem társad mellé fogsz helyezni, hanem életed középpontjába. Az Én jelenlétem benned nem lehet társad viselkedésének függvénye! Amíg társadat akarod magad mellé kötözni, és nem Engem, addig csendben várakozok a szíved ajtajában! 1 /22 Való Zénó

 

 

Társ

 

Kérdező: 2. Mi a gyökere annak, hogy mindig veszekszünk? Jön valaki hamarosan életembe?

HANG:  2. Veszekedéseiteknek gyökere az, hogy részben nem vagytok egymáshoz illők, részben pedig meg vagytok kötözve egymással. Azért nem vagytok egymáshoz illők, mert csak azoknak van egymásba simuló rezgésszámuk, akik testben, lélekben és szellemben egy húron pendülnek. E három közül nem hiányozhat egyik sem, mert élő ember nem trancsírozható sem kettő, sem három részre. A megkötözöttség pedig abban mutatkozik meg, hogy uralkodni akartok egymáson. Ez természetes olyanok között, akik lelkük mélyén tudják, hogy én-jük egy részét kellene feladniuk, ha engednének a másiknak. Két ember kapcsolatának nem lehet következménye az, hogy bármelyik is megnyomorodjék. Alávetettséget csak az a fél tud vállalni, aki meg van győződve arról, hogy a másik fél által fel fog magasztaltatni. Még Isten és ember kapcsolatában is így van. De ez a meggyőződés csak akkor érvényesülhet, ha testben, lélekben, szellemben egyaránt egy cél felé törekszenek.

    Az ilyen kijelentések: 'Valaki jön az életedbe?', nem komoly dolgok. Az ilyen kijelentés igaz is, meg nem is. Attól függ, hogy te hogyan nézed a világot. Az Én földi életemben egyrészt minden nap jött valaki az életembe, másrészt pedig minden nap Én mentem be másnak az életébe. Az ilyen, jövődet illető kókleres jóslásokat, dobd a papírkosárba. Méltatlanok hozzád. 5 /371

 

 

Kérdező: 2. Társamat hogyan irányíthatom jobban Hozzád?

HANG: 2. Mindenkinek az a feladata, hogy segítse eljutni Hozzám embertársát. Szeretetre senkit sem lehet eljuttatni veszekedéssel. Csak fölkínálni lehet másoknak azt a boldogságot, azt a boldogsághoz vezető utat, amelyet te már elértél, megtaláltál. 11 /970

           

 

Kérdező: 2. Társam lelkét gyógyítsd meg!

HANG: 2. Társad olyan természetet hozott magával, amely őt magát is bántja. Nem szabad belemenned abba, hogy nevelni akard őt, mert abból mindig csak veszekedések vannak! Tegyen úgy, ahogy akar, csak arra ügyelj, hogy kedvéért te ne engedd, hogy gyűlölet legyen benned mások iránt. Te csak önmagadért felelsz. Az Én erőm segíteni fog abban, hogy cipelni tudd keresztedet, mint ahogy nekem is segítettek, amikor a keresztet hordoztam. Soha nem hagylak magadra! 17 /1664

           

           

Kérdező: Környezetünk nagyon ellenünk van. Sokat veszekszünk.

HANG: Minden veszekedés mögött két gondolat húzódik meg. Az egyik az, hogy korlátozni akarjátok egymás szabadságát. A másik pedig az, hogy saját igazatokat akarjátok a másik igaza fölé helyezni. Mindkét gondolat beteges gondolat.

 Egymás szabadságát nem szabad korlátoznotok akkor sem, ha a másik döntését helytelenítitek. Csak arra kell ügyelni, hogy bűnrészes ne légy. A másik bűnének megakadályozása nem a te feladatod. Nem is lehet másnak a bűnét megakadályozni. Nem, mert a bűn egy olyan benső döntés, amely tudatosan ellene mond Isten akaratának. Legfeljebb külső megnyilvánulása akadályozható, de ez nem érinti a lényeget. Nem véletlenül fogalmaztam úgy, hogy ne álljatok ellen a gonosznak (Máté: 5;39)!

     A másik beteges gondolat pedig az 'igazság' védelme. Általában egyetlen erkölcsi igazság létezik. Ez pedig az, hogy szeressétek egymást. Ezt azért nem kell védeni, mert le sem lehet győzni! Ez akkor is 'igazság' marad, ha nem tartja be valaki. Ez azt is jelenti, hogy nem az 'igazság', hanem az irgalom rendjében szeretnélek téged is látni. Én, Jézus sem 'igazságos', hanem irgalmas voltam és vagyok hozzád, hozzátok! 39 /4235

 

 

Család

 

Kérdező: 1. Miért van békétlenség a mi családunkban?

HANG: 1. Békétlenség ott van, ahol az irgalom rendjét elnyomja az igazság rendje! Amíg úgy gondoljátok, hogy van olyan igazság, amelyet meg kell védenetek, addig a szeretet nem juthat szóhoz. Csak ott, ahol megértitek azt, hogy az igazságot nem kell védeni, mivel azt le sem lehet győzni, csak ott tudtok lemondani saját igazatokról.

    Az IGAZSÁG Én vagyok! És Én legyőztem a világot (János 16;33)! A GYŐZTES oldalán áll tehát az, aki Engem befogad életébe. Ez akkor is így van, ha bántják és akkor is, ha elismerik őt!

   Akiben van kellő önfegyelem, az tud hallgatni. Aki tud hallgatni, azzal nem lehet veszekedni. Veszekedéshez legkevesebb kettő fegyelmezetlen ember kell! 19 /1850

 

 

Kérdező: 2. Miért és meddig él családunk ilyen lehetetlenül?

HANG: 2. Amíg azt várod, hogy mások körülötted megjavuljanak, addig a csalódások sorozatának teszed ki magadat. Neked azt kell tudomásul venned, hogy az istenszeretőknek minden a javára válik, tehát körülményeidnek nem a megváltoztatása, hanem tükörként elfogadása teszi lehetővé azt, hogy átalakítsd gondolkodásodat.

    Gondolko­dás-átalakítás nélkül nincs élet-átalakítás! Ha nem oka, hanem elszenvedője vagy a családi veszekedéseknek, akkor te az Én sorsomból részesülsz, s ezt inkább vedd kitüntetésnek, mint büntetésnek, mivel Én, a te Jézusod, egy örökkévalóságon át részesíteni fogom békémben, örömömben, boldogságomban azokat, akik vállalták a földön azt, hogy ártatlanul részesülnek szenvedékeny sorsomban.

   Te ne megtéríteni akard környezetedet, hanem önzetlenül szeretni. Hidd el, hogy Istent nagylelkűségben nem lehet felülmúlni! 29 /3012

      

     

Anya

 

Kérdező: ANYÁMMAL NEM JÓ A KAPCSOLATOM.

            Édesanyámmal gyakran ellentétben állok.

HANG: Talán némi vigaszt jelenthet számodra, ha elmondom, hogy Én is gyakran szembekerültem Édesanyámmal. Tudom, óriási a kettő közötti különbség. De éreztetnem kell veled, hogy a szülő-gyermek kapcsolat véglegesen soha nem lehet felhőtlen.

    A negyedik parancs, amely a szülői tiszteletre szólít fel benneteket, azt akarja nyomatékosítani, hogy itt egy olyan problémáról van szó, amely nagyon sérülékeny.

    A kapcsolatok azért kapcsolatok, mert egyik oldalról nem rendeződhetnek. Ez pedig azt jelenti, hogy sehogy sem rendeződhetnek véglegesen, mert nem szériában teremtett benneteket a Teremtő. Mi hát a megoldás?

   A benső szabaddá válás! Ezt a szabadságharcot senki nem kerülheti meg. Már a legbensőbb kapcsolat is ilyen, vagyis a test-lélek kapcsolat! Önmagatokkal sem tudtok mindenben kompromisszumot kötni. Bizony, a mennyek országa erőszakot szenved, és az erőszakosak ragadják azt magukhoz.

   Más az alkalmazkodás, és más a behódolás. Alkalmazkodni igen, behódolni nem!

   A mások feletti uralkodni vágyásnak mindig sátáni gyökerei vannak. Ezt mindenki csak önmaga képes irtogatni, gyomlálni önmagából. Nemcsak más ember, de Isten sem képes ezt senkiből kiirtani, mert nem maga a vágy a rossz, hanem legtöbbször az iránya!

   Ha arra törekszel, hogy édesanyád ellenkezéseit önismeretre használd fel, akkor lesz olyan, hogy bekeményít, és lesz olyan, hogy rugalmassá tesz az ebből fakadó felismerés. Az úgynevezett béke kedvéért nem mondhatsz le mindig arról, hogy azt mondd, amit gondolsz. De ha szíved békéjét nem veszélyezteti, akkor szavaid elrejthetik gondolataidat ahelyett, hogy közölnék azokat. Ha senkinek nem árt és mindenkinek használ, akkor szeretetből vállalhatod, hogy nem mondasz igazat, hogy nem mész bele meddő vitákba.

    Mint magad is tudod, veszekedéssel nem sokra tudsz menni. Komoly feladata minden értelmes földi lénynek, hogy az igazságot szeretetben, a szeretetet igazságban hozza nyilvánosságra.

    Szabadságharcodban nem hagylak magadra. Kérd gyakrabban a bölcsességet (Jakab 1;5), hogy minél kevésbé sérüljön az igazság és minél jobban növekedjék a szeretet! 24 /2432

 

 

Kérdező: 2. Nagy bűn az abortusz?

            3. Szeretnék a földön boldog lenni.

HANG: 2. Az abortusz valóban gyermekgyilkosság. Igaz, Isten ezt is megbocsátja, de itt is áll az, amit az előbb mondtam. Csak annak bocsát meg Isten, csak annak szívét érheti el Isten megbocsátó szeretete, aki ezután végleg Nálam, Jézusnál akarja élni tovább azt a földi életet, amely semmiképpen sem való arra, hogy bárkit is boldoggá tudjon tenni.

     Sokkal jobban meg kellene értened szüleidet! Bizony, nekik, a veled való kapcsolatukban sokkal jobban igazuk van, mint neked. Nem ők, hanem te vagy az, akit látszatok vezérelnek, s te egyáltalán nem látsz, mert nem akarsz lelked mélyére látni. Te magad vagy legnagyobb ellensége önmagadnak! Nem lenne annyi veszekedés köztetek, ha nem azért akarnál beszélgetni anyáddal, hogy igazat adjon neked, hanem azért, hogy megértsd őt.

    Én, Jézus, csak annak tudok segíteni, aki befogad Engem az életébe. Az fogad be Engem, Jézust, az életébe, aki nem arra akar rávenni Engem, hogy hozzá igazodjam, hanem arra törekszik, hogy ő igazodjon Hozzám! Az akar Hozzám igazodni, aki igyekszik minden lehetőséget felhasználni arra, hogy Engem, Jézust, egyre jobban megismerjen, megszeressen, és törekedjék úgy átalakítani gondolkodását, ahogy azt Én, Jézus, mindenkitől megkívánom, aki boldog akar lenni.

    Neked most az a legfőbb törekvésed, hogy a mulandósággal eltakard az örökkévalóságot, hogy ne kelljen halálod órájára gondolnod, mely óra hamarosan és feltétlenül elérkezik.

    Még álmodban se gondolj arra, hogy elnyered az örökéletet, tehát szíved békéjét, amíg nem mondtál le a földi élet csip-csup bódulatáról. Te emberhez szeretnél hűséges lenni. Ez ostobaság! Hozzám, Jézushoz akarj hűséges lenni!

    Nagyon szeretlek. De ez nem téged, hanem Engem boldogít. Téged majd az fog boldogítani, ha valóban megtérsz. A megtérés nem egyszerű elhatározás, hanem vállalása annak a szemléletváltásnak, annak a gondolkodás-átalakításnak,  amelyről Márk evangéliumának első fejezetében a 15-dik versben olvashatsz. 34 /3507

 

 

Apa

 

Kérdező: ELFOGY A TÜRELMEM.

            Apám kibírhatatlan. Mit tegyek?

HANG: Azt minden bizonnyal tudod, hogy kívülről senkit nem lehet megjavítani. Még téged sem! Vagy belülről lássa be valaki azt, hogy amit tesz, az nem helyes, vagy nem akarja belátni, s akkor Én, Jézus sem tudom vele megértetni azt, hogy meg kell változnia.

    Abban biztos lehetsz, hogy azért kibírhatatlan apád, mert nem érzi jól magát. Tehát ő szenvedi legjobban azt, hogy olyan, amilyen. Valószínű, hogy ő úgy gondolja, neked, nektek kellene másképpen viselkednetek. Ez éppen úgy nem vezet sehová, mint ahogy te szeretnéd, hogy ő legyen más.

 Általában minden veszekedés, legyen az kicsi vagy akkora, mint egy világháború, mindig abból ered, hogy a másik nem jól teszi azt, amit tesz, s rá kellene kényszeríteni, hogy másképpen cselekedjék.

   Két gondolatot feltétlenül adok neked. Az egyik az, hogy inkább szeressétek ellenségeiteket (Lukács 6;35). A másik pedig az, hogy az istenszeretőnek minden a javára válik (Róma 8;28). Ha ehhez még hozzáteszem azt, hogy Nálam, a te Jézusodnál mindig megtalálhatod szíved nyugalmát (Máté 11;28), akkor mindent tudattam veled, ami a te benső békédhez, boldogságodhoz szükséges.

    Hidd el, hogy Én, Jézus benned élek, és érted élek benned boldogító módon! 39 /4225

 

 

Kérdező: GOND VAN  A CSALÁDUNKBAN!

            1. Apán nagyon gonosz természetű.

            2. Anyám hozzám akar jönni.

            3. Kell-e tartanunk apámtól? Mi a teendőm e téren?

HANG: 1. Két fontos alapigazságot kell állandósítanod magadban. Az egyik az, hogy felnőtt emberen csak akkor lehet segíteni, ha ezt ő igényli. A másik az, hogy az istenszeretőnek minden a javára válik.

   Hidd el, hogy apád nagyon szenved lelkileg, és ezt vetíti ki magából. Rajta sokszor úrrá lesz az ősellenség, és emiatt nemcsak önmagának, de környezetének is pokollá akarja tenni az életet. Amennyire rajtatok áll, soha ne viszonozzátok rosszal a rosszat!

   2. Ha hozzád akar jönni anyád, fogadd be! Ő olyan rászoruló, akin segítened kell! Csak ne te bíztasd őt arra, hogy hozzád jöjjön! Neki, magának kell felmérnie teherbíró képességét. Ő felel önmagáért! Neked feltétlenül melléje kell állnod, ha ő ezt igényli!

   3. Mivel az istenszeretőnek minden a javára válik, ezért nagyon természetes, hogy semmi olyantól nem kell tartanotok apáddal kapcsolatban, ami nektek árthatna! A kegyelmi rendben az ördög olyan, mint egy láncravert kutya. Ugatni ugathat akármennyit, de csak addig mehet el, harapni csak azon a körön belül haraphat,  ameddig a lánca engedi!

    Naponta imádkozz apádért! Kérdd az angyalok segítségét is, főleg szent Mihály főangyalt, hogy győzzék le, távolítsák el apád lelkéből a veszekedés, a gyűlölködés ártó erőit! Az őszinte, hitből jövő imának kimondhatatlan ereje van! 40 /4364

 

 

***

 

 

Kérdező:   4. Mit jelentenek álmaim, melyekben veszekedés és féltékenykedés is előfordul?

HANG: 4. Álmaid szimbólumai, a jelen és a jövő irányában is, a realitást vetítik tudatod képernyőjére. Vagyis azt, hogy a fény és az árnyék együtt vannak jelen a földi élet minden vonatkozásában. Tehát a jóban az a rossz, a rosszban az a jó, hogy minden mulandó. 5 /362

           

           

Kérdező: 1. Mit mondjak azoknak, akik nem hisznek a HANG-nak?

HANG: Akik nem hisznek szavaimnak, azokat éppen úgy kell szeretni, sőt, ha lehet, még jobban, mint azokat, akik hisznek. Mindenkinek lehetősége van, hogy eldöntse, mire teszi életét. Mindenki abban hisz, amiért él.

    A HANG által közölt gondolataim nem rendkívüliek. Pontosan egyeznek az evangéliumaimban található mondanivalómmal, csak jobban ráirányulnak azokra a ma megjelenő problémákra, melyek évezredekkel ezelőtt még nem voltak olyan elevenek. Tehát semmiképpen sem szabad veszekedésre, haragoskodásra, pártoskodásra használni HANGOMAT.

    Az viszont nagyon fontos, hogy amennyire teheted, minél több embernek hívd fel figyelmét HANGOMRA. Ezt szintén a szeretet kívánja tőled. De erőltetni semmikor sem szabad a Tőlem származó jót, mert erőltetéssel már el is romlik az. 5 /408

 

 

Kérdező: 3. Nem értettem meg a templomba járó, veszekedős embereket.

HANG: 3. Sok ember számára a templomba járás nem azt a célt szolgálja, hogy Bennem gazdagodjon, hanem olyan pótcselekvés, melyet egy hamis istenkép sugall. E hamis istenkép azt sugallja, hogy fontosabbak a szertartások, mint a magatartások. A vallásosság ördögének e megtévesztő fegyvere sok ember számára ad lehetőséget arra, hogy inkább a bódultságot, az önbecsapást válassza, semmint megtérés által azt a szellemi munkát, amely által képes megváltoztatni gondolkodását, és ezáltal valóban lakást vehetek nála (János 14;24)! Így boldoggá lehetne Általam!

    Az első "gombot" az gombolja be helyesen, aki alapként a gondolkodás-átalakítást vállalja! Enélkül az összes szertartás mit sem ér! 18 /1762

           

 

Kérdező: 3. Egy megfelelő közösségre vágyom.

HANG: 3. Az általad említett közösség bármennyire jóhiszemű, nincs birtokában Lelkem szabadságának. De ott is vannak olyanok, akik tele vannak szeretettel, és az a féltés, amellyel mások felé fordulnak, ha nem is megalapozott, számukra mégis szeretetük megnyilvánulása. Hidd el, Engem sem csupa gonosz ember feszített keresztre! Legtöbb tele volt jó szándékkal! Így van ez most is! Éppen emiatt mondottam, hogy nem lehet különb sorsa a tanítványaimnak, mint Nekem volt (János 15;20). Ez így lesz az idők végezetéig!

   Örülök, hogy nem fogadod el azt, amivel belül nem értesz egyet! Azok, akik a Bibliát, mint papírpápát fogadják el és használják, jóhiszeműen ugyan, de bálványimádók. Ezt igazolják a gyümölcseik is! A megkeresztelt emberek közötti marakodásnak ez a gyökere! A gyümölcs: harag, viszály, veszekedés, gyűlölködés, egymás lepocskondiázása, kiközösítések, leminősítések és egyéb gonoszságok. S mindezek az ördögök emlegetésével a világosság angyalának öltözetében!

    Arra kérlek, amennyire rajtad áll, te csak maradj meg az evangéliumaimban elmondott és bemutatott életem hordozójának! Ne árts senkinek, tudj megbocsátani mindenkinek, és segíts ott, ahol erre neked lehetőséget adnak! Ez az Én életem! Legyen ez a te életed is! 18 /1786

           

 

Kérdező: Egy könyvről kérek véleményt.

HANG: Az általad említett könyv és annak szerzője nem fogadható el úgy, mintha Én lennék! Még a Bibliát sem szabad úgy olvasnotok, mintha mindazt, ami abban van, helyeselném! A HANG-könyvek sem azért mondhatók hiteleseknek, mert írója azt mondja, hogy Én, Jézus, mondom neki azt, amit leír, hanem azért, mert nem a Bibliával, hanem az evangéliumokban fellelhető tanításommal vannak szinkronban a HANG-könyvek gondolatai, tanácsai, kívánságai!

 Maga a médium is csak annyiban hiteles, amennyiben Engem közvetít. Az ő szavai és magatartása, ugyanúgy rászorul kontrollra, mint bárki másé. Ő sem hivatkozhat önmagára, mint forrásra, amikor Engem képvisel!

    Általában soha nem mondok egyértelmű véleményt sem személyről, sem könyvről, mivel személyekben, könyvekben lehetnek jó és nem jó, helyes és helytelen gondolatok.

    Amikor valaki konkrét mondatról, kijelentésről kér Tőlem véleményt, olyankor Én, Jézus, elmondom véleményemet.

    Azért van értelmi képességetek, hogy használjátok eszeteket. Felelős ember csak az lehet, aki felelős ítéletet tud mondani konkrét kijelentésekkel kapcsolatban.

    Szellemi, lelki fejlődés csak ott képzelhető el, ahol jó szándékú emberek az Én nevemben azért jönnek össze, hogy elmondják egymásnak azt, amit jónak látnak, de ugyanakkor legyenek nyitottak az esetleges jobb felé. E nyitottság nélkül nincs helyes fejlődés, csak uralkodni akarás, saját igazatok hangoztatása az igazság keresése helyett, csak veszekedések, félreértések és különböző széthúzó erőknek romboló megnyilvánulása.

    Én csak az alázatosak körében nyilvánulhatok meg. Valójában csak az alázatosak mondhatják ki igazságként, hogy az Én nevemben jöttek össze. Aki nem alázatos, az mondhatja ugyan, hogy az Én nevemben van jelen, de nem mond igazat.

    Azt pedig tudnotok kell, hogy az alázatosság lényegéhez tartozik az a nyitottság, amelynek birtokában le tud mondani az alázatos ember az általa meglátott jóról akkor, ha valaki jobbat kínál fel neki. De csak akkor! Azt is tudnotok kell, hogy az Én kijelentéseimnél jobbat aligha talál ki bárki is, legyen az akár a római pápa!

   Nagyon szeretlek! Ezt azzal is igazolom, hogy azokat a könyveket, személyeket, eszközöket, amelyekre valóban szükséged van lelki, szellemi fejlődésed érdekében, mindenkor el fogom juttatni hozzád. Ha valamit te ezekből az eszközökből szeretnél, és nem tudod megszerezni, arra nyilván nincs is szükséged! Az enyéim számára Én a körülményeknek is az Istene vagyok! Ezért mondhatja minden istenszerető, hogy minden az ő javára válik! 25 /2472

 

 

Kérdező: 9 éves vagyok. Tetszenek a HANG- könyvek.

HANG: Én, Jézus, kimondhatatlanul szeretlek, és azt szeretném, ha mindenki örülni tudna neked. Szívedben élek és angyalaim is mindig veled vannak. Hidd el, nincs fontosabb, mint az igazi szeretet, az igazi megértés, az igazi türelem! Minden ha­rag, minden veszekedés olyan, mint amikor fekete felhő takarja el a Napot. Mint tudod, a Napnak a ragyogása jelenti, biztosítja az életet a Földön. Pontosan így, a szíved szeretete, tehát az Én életem -, a te Jézusod élete - benned biztosítja a bé­kés, boldog életet számodra ott, ahol vagy. Neked arra kell törekedned, hogy mi­attad soha ne legyen veszekedés. Azt szeretném, ha úgy, ahogy Én, Jézus, te is égi béke lennél Általam a földön!

Örülök levelednek és örülök minden imádságodnak! 30 /3112

                 

 

Kérdező: 3. Hogy élhet a Sátán évmilliárdokon át boldogtalanul?

HANG: 3. Minden szellemi lényben boldogító módon van jelen az Isten! Nem is lehet senkiben másképpen, mert Isten a saját boldogságán kívül nem lehet! Ez világos, és egyértelmű. Akit ez nem érdekel, az boldogság helyett a bódultságot választja, s bizony, ezt évmilliárdokig is választhatja az, aki akarja.

   Nem akarlak teológiai vitákba sodorni, csupán egy teóriát említek. Ez hátha megkönnyíti számodra kérdésedre a megoldást.

   ’’Láttam a sátánt, mint villámot lehullani az égből.” Hátha nem is meghatározott személyt, hanem ’’hivatalt” jelent e szó: Sátán? Éppen úgy, mint e szó: Angyal (Küldött). Hátha már kismiliószor cserélődött ennek a ’’hivatalnak” a hivatalnoka?  

   Azon a területen, ahol ’’tükör által, homályban” láttok, nem óhajtok ’’csalhatatlan” dogmákat kinyilatkoztatni. Ezt meghagyom a hittudóknak. Hátha rájönnek egyszer arra, hogy mindaddig, amíg le nem mondanak erről tevékenységükről, a veszekedések, hitviták, vallásháborúk aknáit rakják le az emberi történelem országútjain.

    Mivel már évek óta csak három kérdésre válaszolok, ezért veled sem tehetek kivételt. A többi kérdésedre feltétlenül megtalálod a választ az eddig elkészült 30 HANG kötet valamelyikében. Egy piciny kivételt azonban teszek.

     Igaz, hogy egylényegű vagyok az Atyával. De ez nem zárja ki azt, hogy mindent tudjak, nektek közölhető módon. Sok olyan ismeretem van, amelyeket nem tudok, nem tudhatok, nektek közölhető módon.  31 /3188

 

 

Kérdező: VITÁIM VESZEKEDÉSEKKÉ FAJULNAK.

1. Vitákban sokszor sebeket adok, kapok.

HANG: 1. Különbség van eszmei- és érdekvita között. Az eszmei vitákban mindig, mindenkinek, mindenben, bizonyos értelemben igaza van. Eszmei vita az, amikor a vita alatt és után, nem tapasztalható egyik fél részéről sem a gyakorlati életet érintő komolyabb értékvesztés. Tehát sem erkölcsi (nem lettél rosszabb attól, hogy nem neked lett igazad), sem anyagi (nem lettél anyagilag szegényebb, hogy nem neked lett igazad) kár nem származik belőle.

  Ha az ilyen viták szeretetlenségbe torkolnak, akkor az ártó szellemek játszanak veletek. Ezt önfegyelemmel, okossággal, óvatossággal le lehet, sőt le is kell szerelni! 32 /3295