Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Zene, Zene hatása.

  

Zene Zene hatása

 

 

Kérdező:  6. Miért szükséges a szellemvilágban a megjelölés?

HANG: 6.  A megjelölés, mint szimbólum, nem szükségszerűen fizikális jelet jelent. A földi életben a szimbólumok, jelvények, a szóban, írásban közölt analógiák, a zene nyelvén közölt élmények azok az eszközök, amelyek valamit érzékeltetni tudnak abból, hogy hogyan látnak benneteket, és hogyan kerülnek egymással kapcsolatba a szellemvilág lényei. 15 /1461

 

                              

Kérdező: 1. Istentelen lett az, aki fiát elveszítette.

HANG: 1. A vallásosság nem jelenti azt, hogy emiatt valaki Istenhez tartozna. A legtöbb vallásos ember bálványimádó! A vallási érzék olyan, mint a zenei érzék. Előnye, hátránya egyaránt van az erkölcsi élet, tehát a boldogság területén. A terroristák legtöbbje vallásos! Vannak népfajok, amelyeknél különösen kifejlődött ez a metafizikai érzék. Ha nem tudnád, Engem vallástalanságom miatt fogtak el és végeztek ki! Hát ennyit a vallásosságról.

Az általad említett szenvedő léleknek a templom légköre csak akkor tenne jót, ha ott teljesen egyedül tudna lenni. Ha többen vannak ott, akkor nem használna neki az ottani légkör. Számára nem olyan egyszerű dolog feldolgozni magában azt, hogy eddig bálványimádó volt, hogy az az isten nincs is, akiben ő eddig remélt! Még az érett, önálló gondolkodású embernek is nehéz behangolódnia arra, hogy a Földön csak akkor van számotokra GONDVISELŐ  ISTEN, ha előbb ti vállaljátok, hogy életetekben vigyáztok az Istenre! Hogy is lehetne ezt elvárni egy beteg lélektől?! 18 /1809 - 1798

 

 

Kérdező: 3. Akaraterőmet hogyan növelhetem?

HANG: 3. Az akaraterő egy vak képesség, amely az értelem és az érzelem finomításával erősíthető. Aki ezt elhanyagolja, az akaratnélküli ösztönlénnyé aljasul, s messze elmarad  bármelyik állat szintjétől.

Az akaraterő tehát egy cél megmotiválásával és az érzelem finomításával - zene, művészet, irodalmilag értékes könyvek, versek olvasása - lehetséges. Leegyszerűsítve így tudnám mondani: az akaraterőd azáltal növelhető, hogy a meglévő erődet használod! Mindaddig, amíg valamennyi értelme van valakinek, addig valamennyi akaratereje is van! Hasonló  a helyzet, mint a testi erő fejlesztésénél. Kényelmesen ülve, állva nem lehet a lábizmokat erősíteni. Csak úgy, ha igénybe vannak véve, csak úgy, ha használatban vannak! Csak az, akinek nincs lába, az nem tudja lábizmait erősíteni. De annak ez nem is igénye!

Kedves Barátom! Előnyödre válna, ha nem magaddal foglalkoznál annyit, hanem azokkal a feladatokkal, amelyeket el kell végezned. Ezeket kell egyre fontosabbá, vonzóbbá tenned magad számára, hogy indirekt módon a megfelelő önnevelésedet biztosítsd magadnak! 20 /2015-2026

 

           

Kérdező: 1. Miért vesztettem el a hangszerrel a kapcsolatomat?

HANG: 1. Te nem elvesztetted, hanem tudattalan vágyaidban kinőtted azt a szintet, amely a megtapasztalható képességed határát illeti. Vagyis, többre vágysz ma már, mint amire egyáltalán képes vagy, s méltatlannak érzed magadhoz, hogy eljátszadozz azon a szinten, amin vagy. A megfelelő zene ’hallgatása’ is képes betölteni benned azt az űrt, amely benső fejlődésed folytán kialakult benned ahhoz viszonyítva, amire, mint zenész, képes vagy. 29 /3008

 

 

************************************************************************************

Diszkók zene.

 

           

Kérdező: 2. Foglalkozzam zenével?

HANG: 2. Az a zene, amely örömszerző harmónia, amely a lakodalmakon is szólni szokott, önmagában inkább gyógyítani tud, semmint ártani. A diszkók zenéjéről ez már nem mondható el. Az nem baj, hogy sok időt vesz igénybe mind a készület, mind az előadás. Engem nem csak azok hirdetnek, akik Rólam beszélnek, hanem azok is, akik békét, örömet, derűt, harmóniát sugároznak. Te is tanúsítani fogod azt, hogy az Én harmóniám benned él! Ez a legnagyobb,  legtisztább igehirdetés! 40 /4253

 

 

***********************************************************************************

Böjt

 

Kérdező: 3.    Vannak-e különböző böjtök?

HANG: 3.      Vannak különböző böjtök, ha böjt alatt valami állapotszerű önmegtagadást, áldozatvállalást értesz. Van szó-böjt, ha egy-egy nap csak akkor beszélsz, ha kérdeznek. Van hallgatás-böjt, amikor vállalod, hogy rádiót, zenét egy ideig nem hallgatsz. Van szem-böjt, amikor egy meghatározott időre nem nézel tévét, stb.

A böjtnek önmagában nincs értelme. A böjtnek erkölcsi értéket a CÉL ad, amiért vállalod a böjtöt. 24 /2376

 

*************************************************************************************

Karizma. 

 

 

Kérdező:  MIKOR KARIZMA EGY KÉPESSÉG?

1. Zenei készségemet Jézusnak ajánlom.

2. Honnan tudom, hogy bizonyos képességem karizmává lett?

HANG:  1. Bármelyik képességed, készséged karizmává minősülhet, ha átadod Nekem! Ez így igaz, de kicsit félreérthető. Ezért örülök, hogy feltetted Nekem ezt a kérdést. Most pontosítok.

2. Bármely képességedet, készségedet karizmává minősíti Lelkem, ha teljesen átadod magadat Nekem, ha kéred, hogy kereszteljelek meg Szentlelkemmel. Lelkem azt a képességedet finomítja karizmává, tehát olyan képességgé, amely számodra egyben szerepedet is jelenti, amelyiket jónak lát! Ha tehát benső igényed az, hogy zenével gyakorolj jó hatást másokra, akkor ebben a szerepedben különös erővel fog áradni hitre, reményre, szeretetre hangoló Lelkem által az, ami építi, buzdítja és vigasztalja azokat, akik zenédet, ZENÉMET hallgatják! 17 /1700  +1

 

 

*************************************************************************************

Zeneóra, Hangszeren tanulni.

 

 

Kérdező:  2. Zeneórákon szeretném tanítványaimat szeretetre tanítani!

HANG: 2.      Zene a Mennyországban is van! Még csak ott van igazán! Akinek szívében él a Mennyország, abban harmónia van, abban tehát a zene lelke él!

Kétségtelen, hogy a Földön a zenének olyan technikai követelményei vannak, amelyeket csak fáradságos munkával lehet megszerezni, de amint egy csillogó gyémánt értékelése feledteti a keret fáradságos kimunkálását, melyben ragyog, úgy kell a zenében átélni minél többet a zene lelkéből, a harmóniából!

Sokszor nem könnyű ennek megértetése másokkal, de legalább maga a tanár élje és értékelje e harmóniát, és bízzon abban, hogy a zenének formát finomító hatása van akkor is, ha a technikát nem szívesen vállalják fel tanítványai! A gyümölcs nem érik együtt a fa ültetésével! Fáradság előzi meg a finom zamat ízlelését! 21 /2075-2064

 

 

************************************************************************************

Zene angyali, Sátáni zene. 

 

MÁRIA SZÓL A FIATALOKRÓL ÉS A BÓDULATRÓL    Szűzanya! Szólj hozzám, hallgat a Te szolgád!

HANG:   Jó. Jönnek hozzád fiatalok, akiket tanítasz, akik foglalkoznak Jézussal, s akik várnak valami nagyszerűt. Nekik van igazuk. Várakozásuk nem hiábavaló. Nem, mert Isten világában mindenről tudnak, és minden jó szándék jutalomra számíthat. Ez az ország az ajándékozás világa! Itt csak gazdagítás van. Csak gazdagítás. A ti világotok lényegében a mulandóság, tehát a lemondás világa. Ott mindenki csalódik, aki nem ért a lemondáshoz.

Nálatok a lemondás, ha szívből jön, akkor csak látszat-lemondás, mint a halál, mely látszat-elmúlás. Szeressetek szívből lemondani. Csak azok élik meg elmúlásnak az elmúlást, lemondásnak a lemondást, akik tévedésben élnek, mert a hazugság atyjának bűvész-trükkjeinek bedőltek. Aki mélyebbre akar látni, aki nem elégszik meg a felszínnel, az megtapasztalhatja, mennyire szeret az Isten. -

Az elbódulásról mondok pár gondolatot. - A zene, mely elbódítja világotokat, nem a szférák zenéje. Az a bódultság, melyet a mai fiatalok által zenének nevezett ritmikus zörej idéz elő, valóban az alvilág szellemét hívja, kelti életre bennük. Isten nem elvesz, hanem odaad.

A GONOSZ abban utánozza Istent, hogy kéri: add át magad. De ez a bódulatnak, a rövid élvezetnek történt odaadás kitárja a szív kapuját a rablás démonának. Mindent elrabol, lecsupaszít, ijesztő, zörgő, lelki-szellemi csontvázzá rágja szét szerencsétlen áldozatát.

Igen. Ez a bódultság szöges ellentéte annak az extázisnak, mely­ben percek alatt többet tudhat meg a lélek Istenről, szépségről, harmóniáról, csendről és boldog békéről, mint az, aki a világ összes irodalmát elolvasta ezekről.

Igen. Egyiknél is, másiknál is – részetekről – az odaadottság a fontos. De Isten világában a Neki odaadottság másokat gazdagít. Tehát fejlődést, és nem haladását előmozdító tényező. Úgy legyetek tehát odaadottak, hogy ne lopkodjátok vissza darabokban Tőlem, Fiamtól azt, amit egykor vagy most egészen odaadtatok. Nagyon szeretlek benneteket, s kívánom, hogy nagyobb hatékonysággal tudjak működni azokban a gyermekeimben, akik veletek kapcsolatba kerülnek. Ezen kell közösen munkálkodnotok. Okos dolog bízni az Én édesanyai szívem gyümölcsöket érlelő szeretetében! 1 /24

 

 

Kérdező:   5.  A zene lehet-e isteni és sátáni is?

HANG: 5.  A ZENE olyan kifejezési eszköz, amely isteni, ördögi egyaránt lehet. A ZENE hatása megmutatja, hogy ki áll mögötte! 11 /991

 

 

Kérdező:   HOGYAN BEFOLYÁSOL A KÜLSŐ HATÁS?

Normális dolog érezni műsorok, emberek gondolatainak, eszméinek szellemiségét?

HANG: A világon minden és mindenki hordoz valamilyen szellemiséget. Minden kapcsolat lényegéhez tartozik az, hogy hatást gyakorolnak egymásra.

Amikor élőlényekről van szó, akkor ez az egymásra gyakorolt hatás mindkettő számára kikerülhetetlen. Ha csak az egyik fél élőlény, a másik egy műsor, szerkezet, rádió stb., akkor az érzékelhető hatás csak az élőlény számára érzékelhető, és ez nagyon is természetes!

Éppen azért kell megválogatnotok barátaitokat, műsoraitokat, lemezeiteket, hogy az azokból sugárzó szellemiség építsen, és ne romboljon benneteket.

Van angyali és van sátáni zene! Van angyali és sátáni műsor. Sőt, egy és ugyanazon műsorban is van úgy, hogy mindkettő sugárzik feléd!

Azért van megkülönböztető képességed, hogy különbséget tudj tenni! Azért vagy szellemi lény, hogy lehetőségeidet saját lelked építésének szolgálatába állítsd, s ne lelked álljon szolgálatába olyan szellemiségeknek, amelyek elembertelenítenek.

Azt nevezitek normálisnak, amely „külsőleg” általános, tehát nem lóg ki a sorból. Erre törekedni is kell mindaddig, amíg nem akadályoz az elmélyülésben. Az elmélyültség nem úgy szokott megnyilvánulni „külsőleg”, hogy az a feltűnő kilógásával hatna másokra!

Engem nagyon normális embernek tartottak, pedig mindenki tudta, hogy különleges adottságokkal rendelkezem! Mindenki tudta, hogy úgy beszélek, mint akinek hatalma van, és nem úgy, mint az írástudók. De azt is megérezték Rajtam, hogy Én nem érdekes  akartam lenni, hanem hasznos!

Az erkölcsi hasznosság elve a legdöntőbb! Mélyítsd magadban bátran azt a képességet, amely a különböző szellemiségek megérzését finomítják benned. E finomításnak egyik legjobb és leggyakorlatibb eszköze ez a szempont: mennyire hasznos neked, és rajtad keresztül másoknak! 14 /1319

 

 

Kérdező:  3. Kapcsolatom a zenével hogyan alakul?

HANG: 3. A zene is eszköz. Ha az a szándékod, hogy a zenében Velem találkozz, akkor beleöltözöm a zene harmóniájába, beleköltözöm a kottákba, úgy, hogy ne csak létbentartó módon, de boldogító módon is jelen legyek bennük!

A zene egy olyan világnyelv, amely áldást, átkot egyaránt hordozhat. Azt, hogy melyiket hordozza, két szándék összecsengésétől függ: aki komponálja és aki hallgatja. Önmagában egyik sem elég! Nem elég csak a hallgató Istent kereső szándéka. Szükséges az is, hogy a zene komponálója is Istent kereső legyen.

A ti korotokban borzalmas roncsolások mennek végbe jó szándékú hallgatók lelkében a különböző sátáni zenék hatására. Amint nem mindegy, hogy valaki mivel táplálja a testét, úgy nem mindegy, hogy a zene világnyelvén elmondott tartalmak közül mire nyitja ki,  illetve mivel szemben zárja be magát valaki.

Szíved vágyának teljesítésére - a zenével kapcsolatban - azt kell mondanom, hogy kérésed, angyalaim segítségének igénylése, feltétlenül fog olyan lehetőségeket nyújtani, amelyek jobban Hozzám emelnek téged. Ezt is jelenti az, hogy nincs meg nem hallgatott ima. Csupán arról lehet szó, hogy a téged mérhetetlenül szerető Isten másképpen reagál kérésedre, mint te, aki Istenhez viszonyítva mégiscsak tükör által homályban látsz! 33 /3379

  

 

************************************************************************************

Akaraterőmet

 

Kérdező: 3. Akaraterőmet hogyan növelhetem?

HANG: 3. Az akaraterő egy vak képesség, amely az értelem és az érzelem finomításával erősíthető. Aki ezt elhanyagolja, az akaratnélküli ösztönlénnyé aljasul, s messze elmarad  bármelyik állat szintjétől.

Az akaraterő tehát egy cél megmotiválásával és az érzelem finomításával - zene, művészet, irodalmilag értékes könyvek, versek olvasása - lehetséges. Leegyszerűsítve így tudnám mondani: az akaraterőd azáltal növelhető, hogy a meglévő erődet használod! Mindaddig, amíg valamennyi értelme van valakinek, addig valamennyi akaratereje is van! Hasonló  a helyzet, mint a testi erő fejlesztésénél. Kényelmesen ülve, állva nem lehet a lábizmokat erősíteni. Csak úgy, ha igénybe vannak véve, csak úgy, ha használatban vannak! Csak az, akinek nincs lába, az nem tudja lábizmait erősíteni. De annak ez nem is igénye!

Kedves Barátom! Előnyödre válna, ha nem magaddal foglalkoznál annyit, hanem azokkal a feladatokkal, amelyeket el kell végezned. Ezeket kell egyre fontosabbá, vonzóbbá tenned magad számára, hogy indirekt módon a megfelelő önnevelésedet biztosítsd magadnak! 20 /2015-2026

 

 

************************************************************************************

Indiai zene

 

Kérdező:   6.  Az indiai zene által jó keresni a szívbékét?

HANG: 6. Semmiféle zenével, sem indiai, sem más zenével nem lehet szívbékét szerezni. Ezek a zenék különböző fokon és minőségben csupán elbódulást eredményezhetnek. Szívékét csak Tőlem lehet átvenni. Ebbe besegíthetnek különböző eszközök, így a zene is, de ami a lényeg, a Rám koncentrálás, az nem zene, hanem belső elszántság, akarat, jó akarat, tehát Irántam való szeretet kérdése! 14 /1265

 

 

************************************************************************************

Oratórium

 

Kérdező:  7.  Az oratóriumról

HANG: 7.  Ami pedig az oratóriumot illeti, arról azt kell tudnod, hogy csak annyiban érték, amennyiben szíved békéjét meghozta az, hogy dolgoztál rajta. E téren a következmény, a hatás, az eredmény már nem a te dolgod. Amíg meg vagy ezzel kötözve, addig tudnod kell, hogy ez is az Én helyemet foglalja el életedben. Ez pedig nem jó! A jó az, ha mindentől szabad vagy. Ezt akkor mondhatod majd el, ha nem foglalkozol magaddal, hanem - bármily áldozatba is kerül - arra a feladatra koncentrálsz, amit éppen el kell végezned. 14 /1305

 

*********************************************************************************

 

Kérdező: VAN JELENTŐSÉGÜK A SZÁMOKNAK?

Sok csodálatos dolog történt velem, s ezek hatására keresem Istent egyre jobban. E szám, 933, élénken megjelent.

HANG: Soha nem hagyom magukra a jó szándékú embereket. Nem a vallásokon keresztül szoktak Velem találkozni az emberek. Amint nem a hangszerek teremtik meg a zenét, hanem a zene a hangszereken keresztül jelenül meg, úgy nem a vallások által kerültök Hozzám közelebb, hanem a különböző szertartások, vallásos események által jelenítitek meg azt, hogy Hozzám akarjátok kapcsolni életeteket. Bár gyakran már a szertartások teljesen kiüresedtek e tekintetben.

Templomaitok ma már a legritkább esetben töltik be az Általam, Jézus, által elgondolt funkcióikat! Éppen ezért nem az a lényeg, hogy jársz vagy nem jársz templomba, hanem az, hogy biztosítasz vagy nem biztosítasz időt magadnak arra, hogy Velem, Jézussal, foglalkozz!

E szám: 933, csupa hármas szám, a szimbólumok nyelvén a teljesség igényét, a tökéletesség egységét jelenti. Amint a háromlábú szék soha nem inog, bárhová helyezed, úgy a hármas szám, mint szimbólum, azt a stabilitást vetíti eléd, ami Én vagyok számodra.

A Velem való kapcsolatod életed egyetlen és tökéletes megoldásához vezet. Ezért neveztem Magamat ÚT-nak, és nem utaknak! Sok úton lehet Rám találni, de aki egyszer Rám talált, annak már csak egyetlen értelmes út kínálja fel magát, a SZERETET útja. Úgy kell szeretnetek egymást, ahogy Én szerettelek benneteket. Ez az Én ÚJ parancsom (János 13;34)!

Azt, hogy ezt az új parancsot egyértelművé tedd magad számára, csak azáltal érheted el, ha komolyan olvasgatod, boncolgatod, imádkozgatod az evangéliumaimat.

Ha komolyan kezdesz Velem foglalkozni, akkor a többi már szinte magától jön! 25 /2473

 

 

*************************************************************************************

 

Akaraterő: 20 /2015-2026

Böjt: 24/2376

Diszkók zene: 40/4253

Oratórium: 14/1305

Indiai zene: 14/1265

Karizma:  17/1700+1

Zeneóra, Hangszeren tanulni: 21 /2075-2064

Zene angyali, Sátáni zene: 1/24, 11/991, 14/1319, 33/3379.

Zene Zene hatása: 15/1461, 18/1809 - 1798, 29/3008, 29/3008.

Zeneóra, Hangszeren tanulni. 21 /2075-2064

 

 

 ************************************

Zene, Zene hatása: 1/24, 11/991, 14/1265, 14/1305, 14/1319, 16/1461, 17/1700+1, 18 /1809 - 1798, , 20 /2015-2026, 21 /2075-2064, 24/2376, 25 /2473,  29/3008, 33/3379, 40/4253.