Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Zenekar

MIÉRT HALT MEG FIATALON EGY JÓ EMBER?

Kérdező:  1. Miért kellett oly korán elmennie egy jóságos embernek közülünk?

2. Miért van rám valaki oly nagy hatással?

3. Min kell változtatnom életemben?

HANG: Az Én gondolatom nem a ti gondolataitok. Az Én utam nem a ti utaitok. Ezt azzal kapcsolatban mondom, hogy előttetek érthetetlen bizonyos tragédia, halál, szerencsétlenség. Kétségtelen, hogy vannak összetevői ezeknek. Nem arról van tehát szó, hogy Én vagy bárki más valamit fátumszerűen elhatároztunk, és akkor, ha törik, ha szakad, annak úgy kell lennie. Nem. Itt csupán arról van szó, hogy bizonyos eseményeket, melyek váratlannak minősülnek számotokra, csupán azért láttok ilyeneknek, mert közületek még a legélesebb elméknek is nagyon szűk az a belátható terület, amelyben annyi, de annyi ember életének eseményei fonódnak össze. Nem végzetről van tehát szó, hanem olyan szabad döntések sorozatáról, amelyeknek következménye csak innen látható be hitelesen, tőlünk.

Első kérdésedre tehát pontos választ fogsz kapni akkor, ha hozzánk érkezel. Úgy, amint mi látjuk a ti idő-életeteket, ez hamarosan be fog következni. Csak kis idő, és megláttok Engem!

A második kérdésedre valamivel többet tudok mondani. Na nem mennyiségben, hanem tartalomban. Egy hasonlattal tudom megközelítően érzékeltetni azt, amit mondani akarok. Képzelj el egy hatalmas zenekart, aztán egy másikat, aztán egy harmadikat, stb. A zenekar tagjai közül mindegyik tudja, hogy amelyik zenekarban játszik, abban kell neki hangszerével harmóniába kerülni a többiekkel. Lehet, hogy más zenekart és más zenekarban lévőket tisztel, becsül és értékel, de szíve, lelke legmélyén tudja, hogy hangszere azokhoz van hangolva, akikkel egy karban játszik.

Drága Gyermekem! Amikor valaki a Földre születik, akkor szükségszerűen egy meghatározott zenekarba születik bele. A hasonlat egy kicsit azért sántít, mert bár itt látjátok, hogy melyik az a zenekar, de Földre születésetek után ez nem automatikusan történik. Sok ártó erő próbál más zenekarba terelni benneteket. Ezeknek ellent kell állnotok! Nem elég a testi vonzalom, sem a szellem, sem a lelki önmagában. Egyszerre van szükség mind a háromra ahhoz, hogy abba a karba kerüljetek, melyet itt világosan láttatok magatokénak. Kemény, önfegyelmező, értelmet komolyan működtető harc következménye lehet csak az, hogy megtaláljátok és fölvállaljátok a nektek megfelelő, a titeket megillető kart. Ehhez nyújt segítséget az a bizonyos belülről átjáró nagy hatás, amelyet említesz.

E téren a bölcsességnek van egy nyilvánvaló jele: A VÁRNI TUDÁS! Míg az ősellenség úgy akarja megrontani az érettebb lelkeket, hogy sietteti a meglátott jó megvalósítását, addig az Én Lelkem bölcsessége abban a türelmes, várni tudó szíven talál otthont magának, amely Engem nem csupán elsőnek, hanem ABSZOLÚT ELSŐNEK hordoz magában. Csak azt tudja Lelkem irányítani, aki ALÁZATOS!

Légy hát türelmes! Nálam csak az jut célba, aki nem siet! Ezzel az utolsó mondattal már válaszoltam is harmadik kérdésedre.   6 /458

 

 

Kérdező: 2. Törvényszerű, vagy csak lehetősége van meg annak, hogy az ember élete folyamán megtalálja saját zenekarát?

HANG:  2. Ne tedd a hangsúlyt a zenekarra! Te hangszer vagy! 10 /853

  

      

Kérdező:  Véleményt kérek a „Bokor”-ról és a Bokorligetről!

HANG: Amikor a BOKOR BÁZISKÖZÖSSÉGRŐL kérsz véleményt, akkor tulajdonképpen az Én, országotokban föllelhető, legradikálisabb  működésemről kérsz véleményt, melynek szükségszerű velejárója, mint egy lengőinga két oldalon történő kilengése, hogy a Bennem megélt egység ellenpólusaként a széthúzás szelleme is megjelenik!

Semmiképpen sem megoldás tehát arra törekednetek, hogy ne legyen széthúzás! Arra kell tennetek a hangsúlyt, hogy a Velem való egység álljon minden Bokor-tag életének fókuszában!

E pár sorban a lényeget már el is mondottam. Most ezt fogom kifejteni a következő sorokban.

Velem kapcsolatban lenni, Bennem elmélyülni azokon a vonalakon kell, amelyeket adottságoknak neveztek. Az adottságok azért adottságok, mert részemről ezek vonalán vannak elvárásaim veletek szemben! Amint az egyéniség érlelő talaja a magány, a személyiségé pedig a különböző emberi kapcsolatok, s az ember e kettő harmóniája révén válik egészséges emberré, úgy az adottságok és a lehetőségek (tehát a talentumok) egymásra találása révén épül és szépül az Isten országa közöttetek, ha a hangsúlyt a Velem való élő kapcsolatra teszitek.

Az általatok oly jól ismert kicsiség, kiszolgáltatottság, szegénység nem cél, hanem közeg, melyet sem megcélozni, sem kijavítani nem kell. Az alázatos ember átlépi önmagát akkor is, ha dicsérik, akkor is, ha  szidják.

A kiszolgáltatottság olyan,  mint a rét virága. Kiszolgáltatott viharnak, napsugárnak egyaránt. Ha öntudatra ébredne, akkor sem tenne semmit, hogy változtasson helyzetén, mert tudná, hogy sem a viharról, sem a napsugárról nem neki kell gondoskodnia. Akiben tehát él a hit, abban él a bizalom is!

A szegénység pedig nem a nélkülözéssel azonos, hanem egy bizonyos nemtörődömséggel, amellyel kezeli azokat az anyagi javakat, amelyek a napi szükségletek szempontjából rendelkezésére állnak. Ilyenkor nem hanyagságról van szó, hanem arról, hogy az így felszabadult idő- és erőenergiát képességei és lehetőségei összehangolásával jobban fel tudja használja a szeretni tanítás érdekében!

Rendnek lenni kell! Az Általam számotokra elhozott és felkínált BÉKE lényegéhez tartozik a REND. De az Én békém nem a rend nyugalma, hanem a különbözőségek dinamikus harmóniája! Tehát nem statikus, hanem dinamikus REND!

Tőlem jövő, tehát teremtő erőmet hordozó kívánság az, hogy a BOKOR-KÖZÖSSÉGEKBEN mindenki azt gondolja, azt mondja és azt tegye, amit jónak lát, s közben hallgassa, figyelje a többieket!

Amint bizonyos folyók áradása révén vált biztosítottá sok jó termőföld, s így sok ember megélhetése, úgy a képességek és lehetőségek összefonódása és a Bennem való elmélyült, az Én szándékom irányában megtett tevékenység szükségszerűen átszakítja azokat a gátakat, kereteket, amelyeket az intézményesülés hoz létre annak érdekében, hogy a REND nyugalma legyen az Én BÉKÉMNEK jellemzője, a különbözőségek dinamikus harmóniája helyett. A REND nyugalma a hatalmasok  vágya. A különbözőségek dinamikus harmóniája pedig maga a TEREMTŐ látványos élete közöttetek! Ennek belátására rendre árat kell fizetnetek!

Ti szent dolognak tartjátok a barátságot, mely vagy azonosak  között alakul, vagy azonossá tesz, pedig csak a Velem vállalt partnerség tesz egy kapcsolatot szentté. Teremtményt nagyobb kitüntetés nem érhet annál, minthogy lehetőséget kap arra, hogy partnere legyen a Teremtőjének! A Földön soha nem alakulhat ki végleges, életet biztosító intézményes keret, mivel minden, ami él, valamilyen irányban mindig FEJLŐDIK!

A BOKOR-BÁZISKÖZÖSSÉG nem küzdőtere a jónak és a rossznak olyan értelemben, hogy halálos sebet kaphatna, és így   végleg legyőzhető lehetne benne a jó. Nem, mert nemcsak elvben, de gyakorlatban sem alkalmazható itt olyan hatalmi harc, amely trónfosztást és trónra emelést tűz ki célul. Bárki ilyen céllal indulna harcba, máris automatikusan nem lehetne e KÖZÖSSÉG tagja, mivel célja érdekében a kicsiség, kiszolgáltatottság és szegénység közegét el kellene hagynia!

Ne legyen hát senki gondban ezekben a közösségekben atekintetben, hogy az egységre törekvést fontosnak tartaná! Egy kicsit sem kell erre törekednetek! Ez Lelkem feladata! Nektek csak arra legyen gondotok, hogy ne hagyjátok el a közeget,  s tegyetek meg mindent a gondolat, szó és tett mezején, hogy Velem legyen élő a kapcsolatotok. Vagyis mindent meg kell tennetek, hogy ABSZOLÚT ELSŐ legyek, legalább mint törekvési irány, az életetekben. ABSZOLÚT ELSŐ pedig akkor vagyok, ha nincs második! Tehát a napi teendőitekben Lelkem irányítását állapotszerűen kell igényelnetek, és ezt az igényt rendre fel kell szítanotok, rendre meg kell vizsgálnotok magatokban. Ennek biztosítására feltétlenül fontos a második kötelék!

Első és második kötelék nélkül tehát senki nem lehet állapotszerű BOKORTAG! És mivel mindig lesznek olyanok, akik e két köteléket nemcsak fontosnak tartják, hanem áldozatokat is vállalva fenntartják, ezért e BÁZISKÖZÖSSÉG nem eszköz arra, hogy valaki Velem EGY legyen, hanem maga az az ÚT, amit magammal azonosnak fogalmaztam meg, amikor ezt mondtam: ÉN VAGYOK AZ ÚT.  Jn 14,6!

Már többször hangoztattam, hogy Isten nem személyválogató, hanem szerepeket kiosztó. Aki nem vállalja a Tőlem kapott hivatást, vagyis a szeretni tanítást, vagy tudatosan eltúlozza azt, az leválik Rólam, az ÚTRÓL, és ezzel már nem is Bokor-tag! Aki pedig nem tudatosan túloz e téren, azt a közösség tagjai úgyis rendre fogják utasítani, ha mégoly okos, akkor is! Így az, amiért közétek jöttem, nemcsak világító fáklya az emberiség egén, de a botrány sziklája is a Földön, és Én erről mondtam, hogy ha valaki neki esik, szétmorzsolódik rajta, ha pedig ez esik valakire, szétzúzza azt!

Ne legyen hát gondod, hogy mi lesz a jövőben a BOKORRAL, mert a BOKOR nem egy a sok irányzat közül, hanem a BOKOR ÉN VAGYOK! ÉN VAGYOK KOROTOK ÉLŐ, ÉGŐ CSIPKEBOKRA! És Én lesátánoztam azt, aki az Én jövőm miatt gondban volt (Mt 16,23 - Mk 8,33)!

Mondok most pár szót a BOKORLIGETRŐL is. Maga a BOKOR ugyanis, magjában azonos a Bokorligettel! A BOKOR azért BOKOR, amiért a szőlőtő szőlőtő! E szó, BOKOR, egy megelőlegezett elnevezése annak, hogy ÁGAI, mint a szőlővesszők a tőkéből, az ágak a BOKOR gyökeréből nőnek az ég felé!

Mint említettem, az Én békém nem más, mint a különbözőségek dinamikus harmóniája által bemutatott REND. Olyan ez, mint egy zenekar, melynek alaphangja a Szentlélek. Erre kell minden egyes hangszernek ráhangolódnia. A dallam nem más, mint az Én földi életem közöttetek. A sugárzó központ pedig annak az égi SZENTHÁROMSÁGNAK szeretet-közössége, amelynek földi mása kell legyen az autonóm egységekből, Lelkemre hangolt egyénekből, az általam felkínált különböző szerepeket felvállalt csoportokból harmóniában  összefonódó ÉLETKÖZÖSSÉG. Amíg ez nincs, addig lehetnek gyönyörű és szépen muzsikáló hangszerek, lehetnek alkalmilag, múló villanásra összeállt zenekarok, de nincs Általam elgondolt hegyre épült város, szilárd tartóra helyezett égő lámpa, tehát az az Általam Földre imádkozott EGYSÉG, mely azonos Lelkem által az Atya és az Én EGYSÉGEMMEL úgy, hogy át tudjam adni nektek dicsőségemet, hogy elhiggye a világ az Én egyedülálló, pótolhatatlan és helyettesíthetetlen küldetésemet minden ember és nép megmentésére (Jn 17,20-23)!

Zavaró körülmény lehet az, hogy ez eddig nem sikerült, de szó sem lehet arról, hogy mert nem sikerült, hát nem is sikerülhet! Eddig más sem sikerült a világ megmentése érdekében!

Itt az ideje, hogy kezdjetek el abban a közegben, amely által bokor a BOKOR, tehát a kicsiség, kiszolgáltatottság, szegénység közegében, az okosság és óvatosság fegyvereinek állandó alkalmazásával elindulni az ÉLETKÖZÖSSÉG megvalósítása felé.  Vagyis külön, külön Lelkemre hangolódva, az életközösség érdekében különböző szerepeket felvállalva, a szeretni tanítás szolgálatában engedve, hogy összhangot teremtsek  közöttetek Magammal, rámutatva arra, hogy mindenkinek véget ér szabadságköre ott, ahol a másiké kezdődik.

Senki ne gondolja, hogy máról holnapra megvalósulhat az, ami nem organizált, hanem élő organizmus! Ne a megvalósulás legyen hát életetek serkentője, hanem a megvalósítás, a Velem átélt partneri kapcsolat!

Az első lépés semmivel sem kisebb értékű, és semmivel sem nélkülözhetetlenebb, mint az utolsó! Akinek gondolatában érlelődik az életközösség megvalósítása, akinek szándékában áll ennek elősegítése, annak nincs semmi más feladata, mint az, hogy a jelenben a szívében ápolja az Általam felkínált szívbékét, melyet előbbre kifejtettem. Minden más az Én Lelkemnek gondja (Korintusiakhoz írt első levél 3;6)!  19 /1810 - 1821

 

 

Kérdező: 1. Szeretnék magam körül egy közösséget létrehozni!

HANG: 1. Évekig eltarthat, amíg valaki körül ki tud alakulni olyan közösség, amelynek lelke a Szentlélek! Sok ima és egyéni beszélgetés kell ahhoz, hogy létre tudjon jönni egy olyan szent zenekar, amelyben az egyes hangszerek külön-külön is jól behangoltak, és egymással is összhangban vannak. Ennek megvalósítása Nekem is több időbe telt.

Szánj rá pár hónapot, és tanulj, olvass és beszélgess külön-külön vagy két-három olyan ismerősöddel, akiknek van antennájuk arra, ami Velem kapcsolatos. Az imát és a tanulást állapottá kell tenned, ha azt akarod, hogy maradandó gyümölcsöt teremjen az életed. 23 /2240-2228

 

 

****************************************************

 

Zenekar: 6/458, 10/853, 19/1810 - 1821, 23/2240 - 2228