Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Zúgolódás: Tanítványok, Betegség, Sorsunk ellen, Körülmények. Amiről nem tehetünk.

Tanítványok
 
A HÉTTÖRZS ALAPÍTVÁNYRÓL            
 
Kérdező: Jézusom! Nagyon köszönöm a mai napra esedékes szentírási részt. Úgy gondolom, helyes most föltennem Neked kérdésemet a Hét Törzs Alapítvánnyal kapcsolatban.
HANG: Először megfogalmazok egy alapszabályt, aztán ezt alkalmazom rád elvileg, majd egészen konkrét választ kapsz Tőlem magatartásodat illetően.
Ezzel az alapítvánnyal kapcsolatban alapszabály a következő: csak olyanoknak érdemes ebbe beszállni, akik vagy gazdagodni akarnak, vagy segíteni másokon úgy, hogy gazdagokat is gazdagítanak közben. Ennek az alapszabálynak rád alkalmazása egyértelmű. Gazdagodni nem akarsz. Valójában elsődlegesen az sem célod, hogy másokon segítsél.
Tőlem azt tanultad, hogy add oda másoknak, ami a tiéd, vagyis szegényítsd magadat. Ennek természetes következménye a másokon segítés, de indítórugója a szegényítés Mt 5,3*.
Ennek egyszerű magyarázata az, hogy a Mennyek Országába hívom, és Atyám áldottainak mondom azokat, akik másokon segítenek Mt 25;34-41*., de Magamat azokkal azonosítom, akiken segíteni kell Mt 25,34-40*. -
Amennyire szegényíted magad kedvemért, úgy és annyira vagyok veled EGY. Az Atyám áldottainak, tehát a segítőknek ezt mondom: „Éheztem és ennem adtatok. Mt 25,35*” Tehát a szegényekkel azonosítom Magamat.
Aki azért akar gazdagodni, hogy másokon segítsen, annak jusson eszébe a Miatyánk ezen kérése: „Ne vígy minket a kísértésbe.” Sokan esnek bele abba a kísértésbe, hogy eszmét védjenek vagy támogassanak. Ettől már csak egy lépés a vívmányok megvédése érdekében vívott harc. Ilyen és ehhez hasonlók teszik csatatérré a földet.
Ha Engem igazán szeret valaki, az mindenképpen segíteni fog a rászorulókon, de ez, mint cselekedet, nem cél. Ez következménye lesz annak, hogy valaki Velem azonosult, hogy Lelkem irányítása alatt értelmesen lemond arról, amije van. Ilyen értelemben tehát nem a segítés az elsődleges, hanem a szegényítés az Én kedvemért. Tudom, e kettő nem lehet meg egymás nélkül, de a hangsúly a szegényítésen van elsődlegesen: „Boldogok a szegények. Mt 5,3*.”.
Most pedig konkrét választ adok magatartásodat illetően. - Téged barátod kért meg, hogy szállj be ebbe az alapítványba az ő kedvéért.
Nagyon nagy és szent kapcsolat a barátság. - Mikor Mária Magdolna a drága kenetet Rám öntötte, zúgolódtak a tanítványok. Pazarlásnak minősítették. Én akkor Magdolna pártjára álltam Mt 26,7*. –
Ha barátodnak szüksége van két belépőre ebbe az alapítványba, akkor állj mellé, de úgy, hogy mindkettőtök a saját pillanatnyi látásán belül nyugalmat, békét találjon.
Te nem értesz, és nem is akarhatsz érteni ehhez az alapítványhoz. Ő ért hozzá. Bedolgozta magát ebbe. Neked úgy kell barátod mellé állni, hogy benső látásod csorbát ne szenvedjen. Szegényíteni kell magadat úgy, hogy sem most, sem a jövőben ezáltal ne gazdagodj, s még ennek kísértésébe se essél.
A barátság szent dolog. Add át a tizenkétezer forintot barátodnak. A te lelkiismereted illetékessége eddig terjed. Mivel ő jobban ismeri ezt az alapítványt, tegyen belátása szerint, de a te nevedet hagyja ki. Különben árt neked.
Tartózkodj minden pénzügyi dologtól. Én istállóban születtem, ahová temettek, az is idegen emberé volt, s e két pont közötti feszültségben, mint fizetés nélküli vándortanító, elmondhattam, hogy a rókáknak barlangjai vannak, a madaraknak fészkei, de az Emberfiának nincs hová fejét lehajtsa Mt 8,20* - Lk 9,58*. Volt egy tanítványom, aki a pénzt kezelte: Júdás. Volt egy másik, aki nagyon ismerte a pénzt, mivel vámos volt: Lévi. Még nevét is megváltoztatta, mikor Hozzám szegődött: Máté, az evangélista.
Nagyon szeretlek benneteket. Nem vagytok egyformák. És nem különb az egyik a másiknál.
Neked ebben az ügyben ez az üzenetem: szegények mindig lesznek köztetek Mt 26;11* ~ Mk 14;7* ~ Jn 12;8*,. A szegénységet megszüntetni nem lehet. Ha azt mondtam volna, hogy szüntessétek meg a szegénységet, lehetetlenséget kértem volna. Szegényítést kérek tőled. Erre képes vagy. Ez legyen a Tőlem kapott program. Ne a gazdagodás, hogy segíthess. Jobban jársz, ha rászoruló maradsz, mintha azt élnéd meg, hogy rád szorulnak mások.
Jó az, hogy barátod felhozta ezt az alapítvány ügyet, így lehetőségem lett kitisztázni ezt benned. 1 /37
 
 
************************************************************************************
Betegség
 
 
Kérdező: Sok súlyos betegség gyötör, és bár sokat foglalkoztam a Bibliával, s imáimban is gyakran emelem lelkem Istenhez, mégsem erősödöm idegileg úgy, ahogy azt eddig remélhettem volna.
HANG: Igen, barátomnak nevezlek, mert szenvedéseid közepette nem a zúgolódásra tetted a hangsúlyt, bár ez a kísértés is gyakran elkapott. Mint tudod, ez Engem is megkísértett, s ez is oka volt annak, hogy a keresztemen ilyen szavakat mondtam: „Istenem, Istenem, miért hagytál el engem? Mt 27,46* - Mk 15,34*” Na persze e kísértés legyőzetett azzal, hogy utolsó szavaim ezek voltak: „Atyám, kezedbe ajánlom lelkemet.” Tehát maga a kísértés természetes jellemzője a földi életnek. A fontos a döntés. Ezért nevezhetlek barátomnak, mert súlyos szenvedéseid közepette sem döntöttél Ellenem. Kettőnk barátságának velejárója kell legyen az olyan azonosulás, mely értelmileg talán nem annyira, de a szív, a szeretet területén egybevágó Velem.
Feltétlenül küldöm azokat a szellemeket, azokat az angyali lelkeket, akik felhatalmazást kaptak arra, hogy benső erőt kapjál, és idegileg erősödj. Mert ez nagyon fontos. A te oldaladról az szükséges, hogy szuggeráld magadba azt az igazságot, hogy Én valóban szeretlek. Ennek a ténynek el- és felismerése pedig formálja imádságaidat a hála és dicsőítés irányába.
Rá kell erőltetned magadat arra, hogy lásd meg a dicsőítő imának nemcsak gyógyító erejét, hanem jogos voltát is. Tehát Én jogosan kérem ezt tőled. Hidd el, a szemeid által gyógyulsz meg! Először meg kell tanulnod jól látni befelé. Ez nem annyira egészség kérdése, mint inkább szellemi munka következménye. Tehát felismerés kérdése. Bizony-bizony, nagyon sok hálálkodni valód van, s ha ezeket meg tudod látni, ha e látás forrása elől elhordod azokat a törmelékeket, melyek ezt akadályozzák, ha jobban hiszel abban, hogy arany van a sárréteg mögött, akkor ez képes fölerősíteni benned a reményt úgy, hogy a boldogságodat magadban és nem körülményeid alakulásában igyekszel majd átélni
Kétezer évvel ezelőtt mondtam: Boldog a szem, mely látja azt, amit ti láttok. Ezt most is mondom. Befelé látó, boldogító szemekre van szükséged. Megadom. A felismerés nagyrészt a te munkád, az ebből áradó boldogító élmény az Én feladatom. Éppen azért nevezlek barátomnak, mert nem részesülhetsz kevesebb benső örömben, mint az emmauszi tanítványok, akiknek ugyancsak hevült a szívük, mikor felismerték az Általam kifejtett írások értelmét. Így akarlak téged is belsőleg gazdagítani és bőségesen kárpótolni azért a sok mellőzésért, melyben Értem végzett munkádat gyakran részesítették.
Köszönöm, és örülök minden olyan gondolatodnak, melyek Velem foglalkoznak. Főleg nem Magam miatt örülök ezeknek, hanem miattad, mert eddigi életerődet is ezeknek köszönheted. 3 /218 
 
 
Kérdező:1. Mi a szándéka Istennek a betegségeimmel?
HANG: 1. Minden betegség tükör, amely meg akar mutatni valamit magadnak benső világodból. De nemcsak erre valók e betegségek. Arra is valók, hogy azok, akik kevesebb betegségtől is már kétségbe esnek, tanuljanak enyéimtől, hogyan kell a betegségekben hitből élni!
Legtöbb ember úgy gondolja, hogy az egészség erkölcsileg nagyobbra értékelhető, mint a betegség. Ez nem így van! Egészséget, betegséget egyaránt lehet arra is használni, hogy valaki növekedjék a szeretetben - amint ez nálad is tapasztalható -, és lehet arra is használni, hogy valakiben a zúgolódás szelleme vegye át az irányítást. Köszönd meg, hogy nálad nem így történt! 19 /1824 - 1835
 
 
Kérdező: 3. Évek óta betegséggel küszködöm!
HANG: 3. Minden betegségről tudnod kell, hogy az nemcsak kereszt, hanem kulcs is! Az önismeret kulcsa elsősorban, jóllehet, aki beteg, az aránylag reális ismeretet kap környezete szeretetéről is!
De mindenek előtt az önismeret kulcsa! Ha valakiben megszűnik a zúgolódás betegsége ellen, tehát olyan lelki szintre jut, amelyen megvilágosodik előtte az az igazság, hogy a betegség erkölcsileg, tehát a boldogságot illetően nem rosszabb az egészségnél, és mivel az egészség mérhetetlenül több felelősséget hordoz, mint a betegség, ezért erkölcsileg nem jobb a betegségnél, annak betegsége is gyakran megszűnik, mivel minden testi betegség valami lelki sérülésnek külső tünete. S ha megszűnik a lelki sérülés, akkor értelmét veszti a testi betegség, mert nincs mit jeleznie!
Drága Gyermekem! Bízzál jobban abban, hogy nemcsak tudnak rólad Isten országában, de drukkolnak is érted! Angyalaim veled vannak! Kérd gyakrabban segítségüket! Ők nagyon tisztelik szabadságodat, és sokkal többet tudnak tenni érted, ha erre nekik kéréseddel szabad utat adsz!
Nagyon szeretlek, és várom, hogy hittel, bizalommal vedd át Tőlem azt a szívbékét, amit a világ nem adhat, és el sem vehet attól, aki ezt átvette Tőlem! 22 /2158 - 2147
 
 
Kérdező: HATHATNAK RÁNK MÁSOK?
Van szemmel verés? Árthatnak a rossz emberek nekünk?
HANG: Az ártó erők, tehát a gonosz lelkek, a gonosz emberek, meg tudják nehezíteni mások életét. De azoknak, akik Engem, Jézust, elfogadtak Uruknak, Megszabadítójuknak, nem tudnak ártani! Soha semmilyen körülmények között sem tudják elvenni az ilyen ember szívéből azt a békét, amelyet az illető Tőlem kért és Tőlem kapott!
Istennél hatalmasabb nem lehet senki a világon! Ha te hiszel Bennem, Jézusban, akkor te a Győztes oldalán állsz! Akkor a pokol összes gonosz lelke sem tud mit kezdeni veled! Állataidat is csak akkor pusztíthatják el, ha ezzel lelked fejlődését, tehát a szeretetben való növekedésedet nem akadályozzák. Tudnod kell, hogy az állatok elpusztulásának nagyon sok oka lehet, és csak akkor szabad a gonosz szellemekre hivatkozni, ha az állatorvos vizsgálata alapján érthetetlen a pusztulásuk.
Vannak véletlennek tűnő egybeesések, amikor egyszerre jön több betegség egy családba, s ugyanakkor keletkeznek természeti katasztrófák, jégverés, dögvész, stb. Ezek valóban jöhetnek a gonosz szellemektől, de tudnod kell, hogy Isten sokkal jobban vigyáz az övéire, mint bárki is vigyázni képes gyermekeire! Nem vagytok tehát kiszolgáltatva a gonosznak!
Az istenszeretőnek minden javára válik! Az Istent nem szerető pedig csak magának árthat és árt is!
Azokkal a betegségekkel szemben, amelyeket az orvosok nem tudnak gyógyítani, nem zúgolódni kell, hanem meg kell tanulnotok ezekkel együtt élni. Igen, mert az orvosok által gyógyíthatatlan betegségek általában karmikus eredetűek, vagyis már születésetek előtt önként vállalt betegségek. Ha ilyen betegséggel vállaljátok az együttélést, akkor remélhetitek azt, hogy javatokra válik az ilyen betegség, s így fogjátok tapasztalni azt, hogy a gyógyíthatatlannak mondott betegségek is meg tudnak gyógyulni.
Tudatosítsd magadban azt, hogy nemcsak van örök élet, hanem te kifejezetten - Isten örök rendelése folytán - az örökélet gyermeke vagy! 30 /3048
 
 
Kérdező: MIT JELENT AZ, HOGY EGYÜTT ÉLNI EGY BETEGSÉGGEL?
1. Betegségem karmikus eredetű-e?
2. Mi a feladatom ezzel kapcsolatban?
3. Hogyan kell egy betegséggel együtt élni. Lehet mást csinálni?
HANG: 1. Attól, hogy betegséged karmikus eredetű, nem kell azt gondolnod, hogy az meg nem gyógyítható. Kétségtelen, hogy adósságtörlesztést is jelent számodra. De szó sincs arról, hogy egész földi életedben törlesztendő adósságot jelent betegséged. Az „adósságtörlesztés” tudata csak idegileg teszi elviselhetőbbé betegséged terhét, de nem veszi le a válladról e terhet. Márpedig a lelki egészséghez hozzátartozik az is, hogy e teher megszüntetésére vágyódsz.
Nem szabad feladnod a gyógyulás reményét! Amíg e betegséged van, addig e betegségnek pozitív szerepe is van. Eddig pl. az volt az egyik pozitív szerepe, hogy eljutottál e leveled megírására, amelyre Én, Jézus válaszolhatok, és olyan kapcsolat felvételére kerülhetett sor Velem, a te Jézusoddal, amilyen e betegség nélkül nem jött volna létre. Ne hidd, hogy ez kevés!
2. Feladatod tehát ezzel kapcsolatban a remény ápolása magadban. Ez azt jelenti, hogy figyelve a lehetőségeket, amelyek utadba kerülnek, hinned kell abban, hogy meg fog jönni a megoldás. Addig pedig, amíg ez nem következik be, azt kell tudatosítanod magadban, hogy e betegség sem érintheti lényegében a lelked békéjét, a Velem való szeretet-kapcsolatod ápolását.
3. Általában a különböző narkotikumokba menekülés, a zúgolódás, sőt a gyűlöletkeltés az vagy azok iránt, akiket okolni lehet, nagyon meg tudják keseríteni, nehezíteni egy betegség elviselését. Az ilyen és ezekhez hasonló magatartásoktól való tartózkodás jelenti azt, hogy meg kell tanulni egy betegséggel együtt élni. Ebben az esetben a betegség ténye pozitív szerepet kap, és ahelyett, hogy erkölcsrombolóvá válna, inkább építeni tudja lelkileg a betegség hordozóját. 39 /4171
 
      
 
Betegség: 3/218, 19/1824 - 1835, 22/2158 - 2147, 30/3048, 39/4171.
 
***********************************************************************************
Sorsunk ellen
 
 
KÖZÖS LELKI ÖRÖKSÉGÜNK,
hogy elégedetlenek vagyunk. Zúgolódunk sorsunk ellen, mert úgy gondoljuk, hogy nem ilyen sorsot érdemlünk, amilyen sorsunk van. Közös lelki örökségünk, hogy harcolunk, birkózunk, kemény küzdelmet folytatunk Istennel, mivel megpróbáljuk rávenni arra, hogy változtasson nézetén, alakítsa már át gondolkodását a mi gondolkodásunk szerint, mert elégedetlenségünk legfőbb oka éppen az, hogy Ő úgy gondolkodik ahogy , és nem úgy, mint mi.
Hallatlan leleményességgel vívjuk harcunkat. Imahadjáratokat folytatunk, körmeneteket tartunk, búcsújárásokat végzünk, különböző kilencedeket és litániákat mormolunk pontos időben és pontosan meghatározott helyeken, különböző áldozatokat mutatunk be, böjtöket vállalunk és fogadalmakat teszünk. Mindezt azért, hogy hátha sikerül más belátásra bírnunk a mi jóságos Istenünket, hiszen Ő saját egyetlen Fiát sem kímélte, s odaadta értünk váltságul (bár azt nem tudjuk, kinek? nekünk?, az ördögnek? Kitől kellett váltságdíjjal kiváltani bennünket? Fura Isten az, aki a mi bőrünkre az ördöggel üzletel, a mi érdekünkben!) De hát ezért remélhetjük, hogy egyszer csak meghallgat bennünket, teljesíti vágyainkat, s kezd úgy gondolkodni és cselekedni, ahogyan mi mondjuk Neki, és kérjük Tőle.
Sajnos, a gyakorlat azt mutatja, hogy ez az általunk elképzelt jó Isten, a jó Istennek sem akar ránk hallgatni. Nem. Ehelyett küldi hozzánk küldötteit, prófétáit, és ezek pontosan azt mondják nekünk vissza, amit mi szoktunk mondani Istenünknek. Így beszélnek: „Alakítsátok át gondolkodásotokat, jussatok más szemléletre Mk 1,15*. Ne arra várjatok, hogy Isten szót fogadjon nektek, hanem ti fogadjatok szót Neki. Kezdjetek másképpen gondolkodni akkor is, ha ez bűnbánattal jár, mert csak a másképpen gondolkodásnak lehet tartós következmé­nye a másképpen cselekvés. Annak a másképpen-cselekvésnek pedig, melyet Isten tőletek vár - mondják ezek a próféták -, a lényege az, hogy inkább szeressétek ellenségeiteket, mint barátaitokat, tieiteket.” Mt 5,44* - Lk 6,27* - Lk 6,35*
Természetesen itt a süketek párbeszéde folyik. Mi rendre agitáljuk Istent, hogy másképpen csinálja a világ kormányzását, Ő a prófétái által rendre mondja a magáét, hogy mi gondolkodjunk és cselekedjünk másképpen, mi rendre megöljük prófétáit, vagy csak beverjük szájukat, elnémítjuk, vagy csak egyszerűen nem hallgatunk rájuk. Attól függ, hogy mennyire veszi komolyan a próféta saját prófétaságát. Ha nagyon komolyan veszi, akkor nagyon kikap tőlünk, ha kicsit , akkor kicsit kap ki tőlünk. De hogy kikap, arra mérget vehet.
Isten meg újra küld más prófétákat az elpusztítottak helyébe, s így folyik az emberiség történelme.
Érdekességként említem meg, hogy míg a prófétagyilkosok nevei eltűnnek az idő árjában, addig a próféták nevei, tanításai fennmaradnak, s furcsa módon ennek következtében mindig van némi lehetőség arra, hogy legyenek bátor emberek, akik kezdik abbahagyni az Istent-agitálást, és kezdenek gondolkodás-átalakítással foglalkozni.
Csodálatos módon csak az utóbbiak között lehet BOLDOG embert találni.
A HANG tulajdonosának leghőbb vágya, hogy minél több ilyen ember árassza el a világot úgy, mint a kovász a tésztát.
ÚGY LEGYEN!!!  5 /426
 
 
 
Sors: 5/426
 
*************************************************************************************
 
Hálát adni (körülményekért) 
 
 
Kérdező: 4. Meditációimban bíztatásokat kapok. Ezek valóban Istentől jönnek, vagy csak saját vágyaim vetítem beléjük?
HANG: 4. A meditációidban kapott biztatások nem reálisak. Nem, mert hitegetnek, hogy majd eljön az idő, amikor ÉN csinálok valamit érdekedben. Ez így nem igaz! Én minden pillanatban mindent megteszek érted, de nem tehetek meg helyetted semmit, amit neked meg kellett volna tenned, de nem tetted meg, és nem is bántad meg, hogy nem tetted meg. Aki megbánja, hogy Ellenem tett, ahelyett pótolom mulasztását, ahelyett megteszem, amit ő nem tett meg. De ehhez valóban fájlalnia, bánnia kell, amit nem tett meg, illetve amit rosszul tett eddig.
Nagyon szeretlek, de ez téged nem ment föl semmi alól! Kérd Tőlem az erőt arra, hogy meg tudd tenni azt, amit neked kell megtenned. Más feladatod nincs is! Ha olyasmiért érzed rosszul magadat, amiről nem tehetsz, és emiatt zúgolódsz, akkor burkoltan Engem vádolsz. Lelked mélyén ilyenkor az él, hogy ha te az Én helyemben lennél, akkor bizony másképpen intéznéd sorsodat. Ha tudsz hálát adni olyankor is, amikor egy hitetlen ember zúgolódik, akkor kezdesz Hozzám tartozni!
Nagyon szeretlek és nagyon várlak! Imáidban ne Engem akarj megváltoztatni, ne Nekem akard elmondani, hogy mit kellene tennem, hanem ha nem dicsőítesz, ha kérés tör fel benned, akkor kérj erőt, bölcsességet, hűséget, türelmet, kitartást, csak azt ne, hogy Én másképpen tegyek, mint ahogy jónak látom! 10 /838
 
 
Kérdező: Mit kívánsz tőlem, Uram?
HANG:  Csendet, békét, nyugalmat kívánok tőled. A természetedet boncolgató képekben látni tudó szellemedet úgy kapcsold össze szíveddel, tehát törekvésközpontoddal, hogy a dicsőítés és a hála legyen jellemzője életednek.
Adj hálát azért, hogy vagy, hogy az Enyém vagy, hogy van hited, hogy túl vagy már földi életed delén, hogy tapasztalhatod gondviselő szertetemet irántad, hogy tanulhatsz és taníthatsz, hogy kaphatsz és adhatsz, stb!
A hálaima adósságot törlesztő ima. Adj hálát azok helyett is, akik zúgolódnak, adj hálát azok helyett is, akik nem ismernek Engem és nem is tudják, hogy mennyire szeretem őket, és önmagukon kívül nem adhatnak hálát Nekem, pedig emiatt egy üdítő forrás hiányával küszködnek!
Adj hálát a múltadért, kapcsolataidért, kudarcaidért és sikereidért! Adj hálát barátaidért és ellenségeidért! És adj hálát főleg azért, hogy benned élek! 10 /854
 
 
Kérdező: 4. Anyám ott van Nálad, Uram? Valóban nem szeretett ő engem?
HANG: 4. Anyád is jót akart neked a maga módján. Azon nem kell rágódni, hogy ki szeret és ki nem szeret valakit. Nem az a szeretet boldogít, amit kaptok, hanem az, amit magatokban hordoztok. Senkinek nem volt és ma sincs annyi rosszakarója, mint Nekem. És mégis végtelenül boldog vagyok, mert mindenkit szeretek. Függetlenül attól, hogy megérdemli-e vagy sem.
Szeretni annyit jelent, mint jót akarni. Akiben a jó akarása uralkodik, az rongyos istállóban is tud boldog lenni (gondolj Betlehemre), és tud palotában is boldogtalan lenni (gondolj Heródesre).
Hiába törekszel arra, hogy leányodat megneveld. Ha eddig nem sikerült, miből gondolod, hogy most, amikor már valóban nem szorul rád annyira, mint régen, most sikerülni fog? Nem fog sikerülni. De emiatt neki fájjon a feje, és ne neked.
Drága Gyermekem! Nagyon át kell alakítanod gondolkodáso­dat ahhoz, hogy értékelni tudd szenvedéseidet, és hálát tudj adni olyasmiért, amiért jelenleg szívesebben zúgolódnál. 12 /1102
 
 
Kérdező: MIÉRT NEM ÜZLETEL VELEM JÉZUS?
Jézusnak mindent odaadtam. Ő nem adott nekem semmit.
HANG: Te üzletet akartál kötni Istennel, s most azt éled meg, hogy ez nem jött be. Te csak azt adtad át Nekem, Jézusnak, amiről előbb-utóbb úgyis le kell majd mondanod. Azt, ami téged emberré tesz, tehát azt, hogy a gondolkodás-átalakítást felvállald, nincs szándékodban Velem elkezdeni. Újra és újra mondom: neked nem arra van szükséged, hogy nyalogasd sebeidet. Én, Jézus, hiába mondanám, hogy ami van, az miért jó neked. Téged vigasztalni nem is lehet, mert mindig el tudod mondani, hogy ami van, az miért nem jó neked. Erre mindenki képes, aki nem vállal fel Engem. Így csak a süketek párbeszédét tudnám folytatni veled mindaddig, amíg nem vállalod, hogy meglásd azt, ami van, s amiről te nem tehetsz, az nemcsak jó, de a legjobb neked, ezért nem zúgolódnod, hanem hálálkodnod kellene!
Neked nem vigasztalásra, hanem gondolkodás-átalakításra van szükséged. Nincs olyan Isten, aki ezt helyetted meg tudná tenni. Én, Jézus, mindig, tehát állapotszerűen rendelkezésedre állok e téren! 35 /3701
 
 
Kérdező: MINT MEGTÉRT EMBER NEM KAPOK MEGÉRTÉST
Megtértem, de társamtól nem kapok szinte semmi jót!
HANG: Sokféle megtérés létezik. Igen, mert megtérni annyit jelent, hogy vállalni a gondolkodás-átalakítást egy meghatározott irányban!
Az, amit Én - a te Jézusod - megkívánok a Hozzám megtértektől, nem más, mint a hála-ima felértékelése! Ez azt jelenti, hogy ami miatt a világ fiai háborognak, káromkodnak, zúgolódnak, azok, akik elfogadnak Engem, Jézust, ilyenkor is képesek hálát mondani. Igen, mert hisznek abban, hogy az istenszeretőnek minden a javára válik!
Tehát neked semmiképpen sem feladatod az, hogy megváltoztasd körülményeidet, hanem az, hogy megváltoztasd látásodat! Tehát pontosan az, amire Én, Jézus, példát adtam nektek.
Én sem szöktem meg a megpróbáltatásaim elől, hanem igyekeztem belátni azt, hogy számomra még a kereszthalál szenvedése is a legjobbat fogja eredményezni. Ezt ki is fejeztem Lk 24;26-ban! 36 /3780
    
 
Kérdező: JÉZUSI TAPASZTALATRA VÁGYOM!
1. Saját utamon járok-e?
2. Szeretném jobban megtapasztalni Jézus segítségét!
3. Csendet és békét szeretnék magamban és magam körül!
HANG: 1. Mindenképpen a saját utadat járod. A napi feladataid adottak. Azért ébredsz fel mindennap, hogy növekedj abban az istenismeretben és szeretetben, amire teremtve lettél. A téged állandóan irányítani akaró Szentlélek nem a rendkívüliségnek, hanem a RENDNEK a Lelke! Ezért reggeli imáidban mindenkor képes vagy átlátni napi teendőidet, s képes vagy arra is, hogy elhatározd magad arra az odaadottságra, amely a szeretetben való növekedésnek a másik neve.
2. Amíg arra teszed a hangsúlyt, hogy minél jobban megtapasztald az Én szeretetemet, segítségemet, addig nem sokat tudok veled kezdeni. De ha arra teszed a hangsúlyt, hogy Én, Jézus, egyre jobban megtapasztaljam a te szeretetedet, akkor csodálatos világba tudlak vezetni téged.
Én, Jézus, kérek tőled hitet és szeretetben való növekedést. Ne te várj el Tőlem ilyet. Majd a mennyek országa, majd az örök boldogság lesz az a „terület”, amelyben kimeríthetetlenül meg tudod tapasztalni irántad való szeretetemet. A Földön neked kell ezt Irántam egyre tökéletesebben kimutatnod! Ez jelenti azt, hogy az IGAZ a HITBŐL él Róma 1,17. Ezt kérem Én tőled, erre kell neked igent mondanod naponta!
3. Ritkán adódik olyan lehetőség, hogy körülményeidben csendet, békét tudj találni. De ez nem is tartozik a lényeghez. A lényeghez az tartozik, hogy benned mindenkor béke legyen. Ezt a békét bizonyos értelemben valóban meg kell teremtened. Erre képes is vagy az Én, a te Jézusod segítségével. Igen, mert Én, Jézus, benned boldogító módon jelen vagyok, és ez a boldogító magatartásom annyiban realizálódhat, amennyiben ezt elhiszed Nekem. Pontosan erre utaltam az előbb, amikor azt mondtam, hogy ne te kérj Tőlem, hanem Én kérek tőled hitet.
A hitben élés a léleknek olyan életállapota, amelyben növekedni, kevesbedni egyaránt lehet. Az növekszik, aki mivel elhiszi azt, hogy az Istent szeretőnek minden a javára válik, ezért olyankor is hálát ad Istennek, amikor a világ fiai, a hitetlenek zúgolódással akarnak könnyíteni magukon. Tehát az a törekvés, amely arra irányul, hogy mindenért hálát tudj adni, ez az egyik leghatékonyabb módja annak, hogy növeld magadban azt a hitet, amelynek másik neve a Nekem, a te Jézusodnak való odaadásod. 40 /4355
 
 
Kérdező: ÉRZELEM-E A HÁLAADÁS?
Az Istennek adott hála az értelem vagy az érzelem függvénye-e? 
HANG: Az Istennek mondott hála az értelmes látásnak és a hitnek a függvénye! Mindaz, aki helyesen gondolkodik, rálát arra, hogy minden képessége, amije van, sőt egész léte is adomány! Ha pedig valaki hinni tud abban, hogy Isten a körülményeinek is az Istene, akkor olyankor is hálát tud adni, amikor a világ fiai háborognak, zúgolódnak.
A hálaadás szemeket nyit. Az értelemnek és a szívnek, tehát a hitnek a szemét.
Érzelem nélküli ember nem létezik. Jó az, ha az érzelem felzárkózik, egyre több helyet kap az értelem és a szív látásában, de ez nem tartozik a lényeghez. Az pedig egyenesen káros lenne, ha az első helyet akarná elfoglalni! Ilyesmi történik legtöbb esetben olyankor, amikor valaki szerelmes lesz. Az ilyen esetekben történnek a legnagyobb csalódások. Az érzelem nem vezérlő, hanem lendítő erő! 41 /4386
 
 
************************************************************************************
 
Körülmények. Amiről nem tehetünk.
 
 
A LÁTÁST POZITÍV MÓDON KELL HASZNÁLNI
Kérdező:        Kaptam egy levelet, melynek olvasása közben már meg is szólalt bennem a HANG: „E levélre nem te, hanem Én fogok válaszolni.” - Íme:
HANG: Gyermekem! Azonnal a lényegre térek. Számodra most elsősorban nem az a fontos, hogy Én mit gondolok rólad, hanem az, hogy te mit gondolsz Rólam. Igen. Mit gondolsz Rólam, a világ Teremtőjéről, az emberi életek útnak indítójáról, számon-tartójáról, a saját elgondolásom szerint szolgáló Istenről.
Azt tapasztalod, hogy csődtömeg vesz körül, s te egyre jobban, és egyre nagyobb borzalommal látod, hogy mennyire értelmetlen és céltalan körülötted minden. Úgy tűnik számodra, hogy mindent föláldoztál semmiért. Becsapott más is, becsaptad te is magadat.
Hát drága gyermekem, ezt elviselni, ebbe belenyugodni bizony nem lehet. - Számomra itt veled kapcsolatban egy furcsa probléma keletkezik.
Általában minden adományomat értéknek szokták elismerni. Ez nyilvánvaló. Az is nyilvánvaló, hogy ha valaki LÁT, az csak azért láthat, mert Tőlem kapta ezt az adományt.
Számomra a problémát az jelenti, hogy te ezt az adományt nem értékeled, de le sem mondanál róla semmi pénzért.
Most látsz, és jól látsz! Az, hogy nem jót látsz, ennek nem a látásod az oka. A rossz attól még rossz marad, ha jól látjuk is. Látásod szerintem jó. Jól látod, hogy csődtömegbe kerültél. Jól látod, hogy e téren nincs megoldás. Éppen azért mondtam mindjárt az elején, hogy nálad az a fontos, ahogyan te gondolkodsz Rólam, mert jó a látásod. Ha ezzel foglalkoznál, gondolom éppen a jó látásod hatására hamarosan látnád, milyen óriási különbség, ha azt látod, hogy boldogságra teremtettelek, tehát Önmagamra, vagy ha azt látod, hogy boldogtalan vagy, mert azt éled meg, hogy férjedre, gyermekeidre vagy teremtve.
Te, aki valóban Tőlem kaptál szemeket a látásra, először is köszönd meg, hogy jól látsz. Az aztán a második lépés, hogy jó szemekkel saját érdeked azt nézni, amire teremtettelek, vagyis Engem, és nem amiatt keseregni, hogy jó szemekkel nézed azt, ami rossz.
Szemed éppen azért jó, mert nem tudod a rosszat nem rossznak látni. Arra pedig még Én, az Isten sem vagyok képes, hogy a rosszat jónak lássam. Ha erre az Isten nem képes, akkor talán nem megalázó egy teremtmény számára sem ezt belátni. Zúgolódni ez ellen éppenséggel lehet, csak nincs semmi értelme. Úgy látni, ahogy Én látok, az inkább kitüntetés.
Ha valaki azt látja, hogy ronda a világ, az fordítsa le róla tekintetét. Ezt mindenki megteheti. Mindenki megváltoztathatja gondolkodását. A rossztól mindig el lehet fordulni. Aki nem akar elfordulni, az nézze. Legfeljebb egyszer belefásul, s rájön, hogy milyen ostoba volt.
Az embereket nem lehet megváltoztatni. Én sem tudom. Megváltozni tudnak, de ez más. Mit mondjak hát, ami épít, buzdít, vigasztal? Magamat mondom. Igen, mert amint látod, a világ rombol, elkeserít és kétségbe ejt.
Azt ne kívánd, hogy rontsam el látásodat, mert ez nem oldana meg semmit. A rossz maradna rossz, és akkor, még ha akarnál is, Engem sem tudnál jól látni. Így csak akkor nem látsz Engem, ha nem akarsz, ha a rondában szeretsz gyönyörködni.
A mazochizmusnak ez a fajtája viszont nem olyan mértékben pszichikai dolog, mint sokan hiszik. Inkább az erkölcs területére tartozik. Tehát szabadságodban áll benne maradni, és szabadságodban áll kijönni belőle. Mint mondtam, a kijövetel útja a Velem való foglalkozás, az Engem szemlélés, a Rám figyelés, az Engem keresés, tehát a Velem való élő kapcsolat. A tüneti kezelések e téren semmit sem oldanak meg.
Tehát nem körülményeidnek, hanem neked kell megváltoznod, és nem narkotikumok, gyógyszerek által, hanem a Velem való foglalkozás által. - Ilyen egyszerű.
De amint folyamat előzte meg a jelen helyzetet, a megváltozás sem lesz villámszerű. Viszont sokkal rövidebb időt vesz igénybe, mint gondolnád.
Nagyon szeretlek. Sokkal jobban, mint bármikor bárki is szerethetett volna. Éppen ezért sokkal gyorsabban ki lehet szabadulni Velem a bajból, mint belementél Nélkülem, sőt Ellenemre. Itt nem áll a hasonlat, hogy a magasból leugrani könnyebb, mint visszaugrani. Nem, mert Önmagam, és sokkal magasabbra viszem föl azt, aki Hozzám simul, mint ahonnan lezuhant. Ilyen értelemben a körülményeknek is az Istene vagyok. Ha csak töredék-úgy szeretnél Engem, vagyis foglalkoznál Velem, vagyis Értem élnél, mint Én veled és érted, akkor semmi problémád nem lenne.
Most már tudod, ismered az Utat, mely számodra egyben KIÚT is jelen állapotodból. Senki sem kerülhet erején felüli nehézségekbe, ha elhiszi, hogy benne élek! Most már tudod: AZ ÉN ERŐM A TE ERŐD IS! 1 /52
 
 
A TEVÉKENYSÉGI KÖRE MINDENKINEK    KORLÁTOZOTT
 Kérdező:  Uram! Egyik testvérem olyan kérdéssel jön Hozzád, mely több embernek is súlyos probléma. Kérdése, hogy hol vannak tevékenyégi körének határai?
HANG: Kedves Gyermekem! Örülök, hogy belső füleidet használod. Örömmel válaszolok kérdéseidre máskor is. Nekem ez nem teher, neked pedig kegyelem. Tömör válaszom így hangzik. A harmóniateremtés az Én feladatom.
Csak ott nem teremthetek harmóniát, ahol más akarja ezt megtenni helyettem. Gyakran bizony egyeseknek nehezebb engedni Engem működni hagyni, mint kívánságaimat teljesíteni. Itt nem egyszerű engedély-megadásról van szó. Engem nem kell, és nem is lehet adminisztrálni. Különböző felekezetek gyakran azért buknak bele szertartásaikba, mert ezt akarják.
Nálad arról van szó, hogy ott is te akarsz működni, ahol Nekem a feladatom ez. Miután te nyilván nem tudod elvégezni az Én munkámat ott, ahol Nekem kellett volna azt megtennem, utána magadban keresed a hibát, hogy hol rontottad el, miért voltál megint hirtelen, meggondolatlan, stb. Ekkor elhatározod, hogy na, majd a jövőben. De hát a jövőben sem lesz a te munkád az, ami az Én feladatom, s így persze a jövőben sem fog neked az jobban sikerülni. - Aztán zúgolódsz, hogy miért nem segítek.
Engedd meg, nem tudok másodhegedűs lenni. Nem tudok asszisztálni ott, ahol főszereplőnek tudom Magamat. Igen. Ott csak főszereplő tudok lenni.
Mi tehát a helyzet? - Ne azzal törődj, hogy mit bízzál Rám, hanem azzal, hogy Én mit bíztam rád. Meg kell mondjam, van mikor sokat bízok rád, és van mikor keveset.
Az elején azt mondtam, hogy örülök, mert belső füleidet használod. Amikor használod, akkor tényleg örülök, és BENNED örülök! Többször tapasztaltad ezt már.
Családod tagjaival kapcsolataid milyensége gyakran gátolja a Velem való kapcsolatod felszínre törését. Olyan ez, mint a tenger hullámzása, mely nem engedi felszínre azt a csendet, békés nyugalmat, mely felett viharzik. Pedig aránytalanul nagyobb és erősebb is a mélység nyugalma, mint a felszín háborgása. Így vagy te is Velem ilyenkor. Ez természetes. Nem kell törődnöd vele. A tenger hullámaival, viharaival is csak az törődik, aki a felszínen halad.
Ez számodra érdekes, és ha megpróbálod, tapasztalni fogod, hogy sokkal könnyebb, mint gondoltad. Van, amikor nem szabad komolyan venned önmagadat. -
Ez olyankor van, amikor helyettem akarod tenni azt, ami az Én feladatom. (Pl. egy másik felnőtt ember alakítása). Nem tudlak leszoktatni erről másképpen, mint úgy, hogy megvárom, amíg kinövöd, megunod, tehát belefáradsz, és rájössz, hogy nem is olyan fontos az, amit te olyan fontosnak tartasz.
A boldogsághoz, a benső békéhez igazán csak egy a fontos. - Most itt neked negatíve fogalmazom meg. A pozitív fogalmazást rád bízom. -
Az egyetlen, ami fontos, hogy saját békétlenségeddel ne akadályozd felszínre törni mások békéjét. A tenger-hasonlattal élve, te ne légy SZÉL, mely fölveri a hullámokat a felszínen. Te maradj csak az Én gyermekem, s Én legyek csak a te Jézusod akkor is, ha alszom abban a csónakban, mely a felszín hullámain néha oly ijesztően bukdácsol. Lényem lényegesebb része sohasem alszik.
A nem-akadályozás, az kilépés egy problémából. Nem megoldása a problémának, hanem kilépés belőle. Ez addig nem megy, míg nagyon fontosnak mutatja magát. Ha eszed ágál ellene, akkor hiteddel lásd nem-fontosnak. Gyakorlatilag a benső békénél fontosabb nem lehet semmi. Ezt mindig nyújtom. Ha nem ésszel, akkor hittel vedd el. Bizonyos érzelmi hullámok lecsengése után értelmed is megkapja a szükséges fényt.
Te fényezel másokat. Jól teszed. Én fényezlek téged. Ezt is el kell hinned. Higgyél az általad árasztó, békét és egészséget közvetítő Lelkem fényének erejében. Hidd el, ez benned és érted is működik!
Arra a kérdésre pedig, hogy az említett tanfolyamra elmenj-e, a válaszom három részből áll:
1. Szeretetem gyógyító Lelke rendelkezésedre áll. Nyilván fontos annak is a hozzáállása, akit fényezel.
2. Mivel szükséges az értelem fejlesztése, ezért neked is, aki fényezel, annak is, akit fényezel, készségesnek kell lenni e téren is minél több ismeret befogadására. A készség a fontos. Ha ez megvan, akkor akár tanfolyamon, akár anélkül, de gazdagodni fogsz, fogtok, és így hatékonyabban áradhat a FÉNY.
3. Csak férjed helyeslésével találsz az Én helyeslésemre. Ha nem helyesli, ne menj! Nem leszel kevésbé hatékony. Ha mégis elmész helyeslése nélkül, nem leszel jobban hatékony. 1 /56
 
 
Kérdező:   Uram! Évekkel ezelőtt Medjugorjében szinte naponta tartottam KERESZTÚTI ÁJTATOSSÁGOT az ottani zarándo­kokkal. Akkor Te sok olyan gondolatot adtál, melyek ma is szí­vemben élnek. Mivel jelenleg 1994 nagyböjti időszak van, kérlek, segítsd visszaidézni azokat az akkor Tőled jövő gondolatokat, hogy mások is épüljenek lelkileg általuk.
HANG: Szívesen teszek eleget kérésednek. Valóban akkor is veled voltam, és Én sugalltam annak a keresztúti ájtatos­ságnak legtöbb gondolatát. Most tehát hallgass Rám!
Az első állomásnak ezt a nevet adtátok: Jézust Pilátus ha­lálra ítéli. - Akkor és ott Pilátus mondott egy olyan kijelentést, mely nem tőle eredt, illetve ő nem is tudta, hogy mennyire igazat mondott. E kijelentés így hangzott: ’Íme az ember!’ (Jn 19,5) - Ezt ő Rám mutatva mondta. Bizony senkire sem mondhatta volna ezt ott Raj­tam kívül. Akkor csupa embertelen emberekkel voltam körül­véve.
Fontos tudnotok: Embernek mindenki azért születik a Földre, hogy EMBERRÉ váljék. Ez azt jelenti, hogy nem elég em­beri apától - anyától születni. Szentlélekből kell megszületnie annak, aki Isten szemében embernek akarja tudni magát. Ennek az útja pedig: VÁGYAKOZÁS. Csak az képes vágyakozni arra, hogy Lélekből megszülessék, aki hiszi, hogy ez lehetséges, és aki szenvedi, hogy ez még nem történt meg életében.
Én ott Pilátus előtt nagyon tudtam, hogy ott csak egy em­ber van jelen, az Emberfia.
Pilátus ott és akkor szinte mindannyitokat megszemélye­sített, mikor ítéletet mondott Fölöttem. Igen, mert Fölöttem ítél­kezni annyit jelent, mint zúgolódni mindazon körülmények ellen, melyeknek sem okozói, sem megoldói ti nem lehettek. Aki olyan világ ellen zúgolódik, ahol vesztesre állhat az, aki Hozzám tarto­zik, az Engem ítél el. Ez akkor is igaz, ha valaki tudatlanságból teszi ezt. A boldogtalan emberek mind embertelen emberek. És istentelenek is. Még akkor is, ha minden nap sok-sok imát mon­danak el.
A tudatlanság sajnos nem mindig jár együtt azzal, hogy föl tudna menteni a boldogtalanság alól. Boldoggá csak az tud válni, aki azonosul azzal az IGAZSÁGGAL, akit Pilátus elítélt, tehát Velem.
Van hát boldogító szenvedés. Ennek egyik és legfonto­sabb összetevője az a hit, mely jelenlétemben nem kételkedik soha. Sőt! Akkor virul ki igazán, mikor a hitetlenek kétségbees­nek. Rólam azok tesznek tanúságot, akikről leolvasható, hogy nem körülményeik jobbak másénál, hanem hozzáállásuk körül­ményeikhez más, mint azoknak, akik boldogtalanok.
Azok tesz­nek tanúságot Rólam, akik nem kívülről befelé, hanem belülről ki­felé akarják szebbé tenni a világot. Akik nem gazdasági cso­dáktól, hanem az újjászületés csodájától várják a megoldást.
Ha semmi mást, csak ezt az egy stációt komolyan átelmél­keded, már megoldottad életedet. Igen, mert felismered, hogy más az IGAZSÁG, és más az, mikor az igazad keresed. Az igazadat ne Nálam keresd. Azt az ördögnél találod meg. Ott mindenki azt hangoztatja: mégis nekem lett igazam. Az igazság rendje helyett vállald inkább az irgalom rendjét. 2/157                                                                                      
 
 
Második stáció: Jézus vállára veszi a keresztet.
HANG: Többféle kereszt van. De mind azonos abban, hogy azok, akik Hozzám tartoznak, azok nem csupán elszenve­dik, hanem vállalják is keresztjeiket Irántam való szere­tetből. Van azonban olyan kereszt, melyet ha valaki elvisel, már vállalja is. Ez az a kereszt, mely természeted és körülményeid folytán keletke­zik. Természetedet mindenhová magaddal viszed, s körül­ménye­id is mindig lesznek. Az ebből adódó kereszt elviselésének megoldása az önszeretet körébe tartozik.
Az önszeretet: csúcsér­ték. ’Szeresd felebarátodat, mint önmagadat Mt 22,39* - Mk 12,31*.’ Az szereti helyesen önmagát, aki azokat a körülmé­nyeket, melyeket nem ő válasz­tott, önismeretének elmélyítésére használja fel. Ilyen volt az a lator, aki a kereszten ismerte fel igazi én-jét. Ha valaki így áll ehhez a ke­resztjéhez, akkor az már hallhatja: ’Még ma Velem leszel a Paradicsomban.’ Lk 23,43* Körülménye­idet tehát ne zúgolódásra, hanem önismeret-szerzésre használd fel!
Most nem térek ki a többi kereszt taglalására. Majd a ti­zenkettedik stációnál. Itt csupán arra hívom fel figyelmeteket, hogy nem elég elviselni keresztjeiteket. Vállalni kell azokat! Hoz­zám nem lehet csupán passzív magatartással kapcsolódni.
Csupán beletörődni a szenvedésekbe, ez a magatartás méltatlan ahhoz az emberhez, aki Hozzám akar tartozni.
Aki vállalja keresztjét, az ezzel Engem is vállal. 2 /158
 
 
Kérdező: Testvérem fejsérülésben meghalt. Szinte nem tudunk belenyugodni.
HANG: Az Én utaim nem a ti utaitok, az Én gondolataim nem ti gondolataitok · Izajás könyve 55. fejezet,8*. Két tragédia malomköve között őrlődtök. Az egyik az, amit leírtam. Egészen másképpen látom Én az életet, a ti életeteket, mint ti. A másik malomkő pedig az, hogy hiába akarom, hogy az Én látásomat átvegyétek, ti mindent el akartok követni azért, hogy Én vegyem át a ti látásotokat. Valójában ebben őrlődtök fel.
Értsétek meg! Velem szinte mindent meg lehet csinálni. Lehet bántani, lehet kínozni, lehet megölni, lehet tagadni. De egyet sohasem tudtok megtenni. Ez pedig az, hogy átalakítsátok gondolkodásomat. Vagyis, hogy a ti kedvetek szerint gondolkodjam. Sajnos, Én sem tudom megtenni, hogy ti az Én kedvem szerint gondolkodjatok. A ti gondolkodásotok rajtatok áll, az Én gondolkodásom pedig Rajtam áll. Ti azért nem akartok az Én elgondolásom szerint gondolkodni, mert nem hiszitek el, hogy Én jobban tudom, mi jó nektek, mint ti. Én pedig azért nem akarok a ti elgondolásotok szerint gondolkodni, mert TUDOM, hogy nektek az lenne a rosszabb, akkor is, ha ti most ezt nem látjátok be.
Most csak annyit tudok mondani, hogy ha ismételten átolvasod azt a levelet, melyet HOZZÁM, A HANGHOZ intéztél, akkor magad is rájöhetsz, hogy öcséd nem volt az a makulátlan szent, amilyennek őt leírod. Egyiktek sem szent. Nem is lehettek azok a Földön. A Föld nem a boldogság földje, hanem a siralom völgye. A Föld sokkal jobban pokol, mint mennyország! Nagyon sajnálom, hogy ezt évezredek tapasztalata alapján sem hiszitek el. Nektek sem az Én sorsom, mely istálló és kereszt között feszült, sem a ti sorsotok, mely annyira terhelt különböző szenvedésektől, nem tudta eléggé tudomásotokra hozni azt, amit Én annyira hangoztattam: „Keressétek az Isten országát, és annak igazságát!” (Mt 6,33) ~  Lk 12,31*.  
Azt tudom tehát mondani, hogy aki a Földre születik, az olyan vándorlásba kezd, amely vándorlásnak a Földön megnyugtató vége sohasem lehet. Nem, mert a mulandóság világa az örökkévalóságra teremtett gyermekeimnek nem lehet más, mint lefelé haladó mozgólépcső. Aki nem akar fölfelé törekedni, aki megáll rajta, az automatikusan távolodik Tőlem.
Végtelen szeretetem nem tehet mást, mint bízik bennetek, hogy egyszer majd zúgolódás helyett tisztábban és erőteljesebben fogjátok keresni azt, ami örök, és könnyebben el tudjátok majd engedni azt, ami mulandó. 7 /516
 
 
Kérdező: 4. Meditációimban bíztatásokat kapok. Ezek valóban Istentől jönnek, vagy csak saját vágyaim vetítem beléjük?
HANG: 4. A meditációidban kapott biztatások nem reálisak. Nem, mert hitegetnek, hogy majd eljön az idő, amikor ÉN csinálok valamit érdekedben. Ez így nem igaz! Én minden pillanatban mindent megteszek érted, de nem tehetek meg helyetted semmit, amit neked meg kellett volna tenned, de nem tetted meg, és nem is bántad meg, hogy nem tetted meg. Aki megbánja, hogy Ellenem tett, ahelyett pótolom mulasztását, ahelyett megteszem, amit ő nem tett meg. De ehhez valóban fájlalnia, bánnia kell, amit nem tett meg, illetve amit rosszul tett eddig.
Nagyon szeretlek, de ez téged nem ment föl semmi alól! Kérd Tőlem az erőt arra, hogy meg tudd tenni azt, amit neked kell megtenned. Más feladatod nincs is! Ha olyasmiért érzed rosszul magadat, amiről nem tehetsz, és emiatt zúgolódsz, akkor burkoltan Engem vádolsz. Lelked mélyén ilyenkor az él, hogy ha te az Én helyemben lennél, akkor bizony másképpen intéznéd sorsodat. Ha tudsz hálát adni olyankor is, amikor egy hitetlen ember zúgolódik, akkor kezdesz Hozzám tartozni!
Nagyon szeretlek és nagyon várlak! Imáidban ne Engem akarj megváltoztatni, ne Nekem akard elmondani, hogy mit kellene tennem, hanem ha nem dicsőítesz, ha kérés tör fel benned, akkor kérj erőt, bölcsességet, hűséget, türelmet, kitartást, csak azt ne, hogy Én másképpen tegyek, mint ahogy jónak látom! 10 /838
 
 
Kérdező: 4. Anyám ott van Nálad, Uram? Valóban nem szeretett ő engem?
HANG: 4. Anyád is jót akart neked a maga módján. Azon nem kell rágódni, hogy ki szeret és ki nem szeret valakit. Nem az a szeretet boldogít, amit kaptok, hanem az, amit magatokban hordoztok. Senkinek nem volt és ma sincs annyi rosszakarója, mint Nekem. És mégis végtelenül boldog vagyok, mert mindenkit szeretek. Függetlenül attól, hogy megérdemli-e vagy sem.
Szeretni annyit jelent, mint jót akarni. Akiben a jó akarása uralkodik, az rongyos istállóban is tud boldog lenni (gondolj Betlehemre), és tud palotában is boldogtalan lenni (gondolj Heródesre).
Hiába törekszel arra, hogy leányodat megneveld. Ha eddig nem sikerült, miből gondolod, hogy most, amikor már valóban nem szorul rád annyira, mint régen, most sikerülni fog? Nem fog sikerülni. De emiatt neki fájjon a feje, és ne neked.
Drága Gyermekem! Nagyon át kell alakítanod gondolkodáso­dat ahhoz, hogy értékelni tudd szenvedéseidet, és hálát tudj adni olyasmiért, amiért jelenleg szívesebben zúgolódnál. 12 /1102
 
 
Kérdező:   NEM AZT KAPTAM, AMIT VÁRTAM
Meg kell mondanom, az előző levelemre kapott válaszban csalódtam, mert nem azt vártam, amit kaptam. De azért hitelesnek tartom a HANG   szavait.
HANG: Nem te vagy az első, aki csalódik Bennem. Bizony, azért hagytak el tanítványaim, amikor elhagytak, mert csalódtak Bennem. Bennem? Ó nem! Álmaikban, vágyaikban, abban a képben, amit Rólam elgondoltak, abban csalódtak. Bizony a legkeservesebb csalódások egyike az, amikor azt éli meg valaki, hogy Bennem csalódik.
Kedves Barátom! Megmondom neked, ki az, aki nem csalódik bennem: Az, aki VIGYÁZ RÁM! És ki az, aki csalódik Bennem? Az, aki arra vár, hogy VIGYÁZZAK RÁ!
Az átlagemberi tudat alapján kérdezhetnéd: Hát hogyan? Isten nem vigyáz ránk? A válaszom: Én nem mondtam, hogy nem vigyáz rátok Isten. Én azt mondtam, hogy nektek az a feladatotok, hogy vigyázzatok Rám. Az Isten dolgát bízzátok az Istenre! De a ti dolgotokat ne bízzátok az Istenre! Ne, mert Isten éppen azért bízta rátok, hogy az a ti dolgotok legyen. Sőt! Legfőbb dolgotok legyen az, hogy vigyáztok Rám!
Ha föl tudnátok fogni, hogy milyen csodálatos, milyen kitüntető feladatot kaptatok azáltal, hogy nektek vigyáznotok kell Rám, akkor nemcsak értelmetekkel, de szívetekkel is át tudnátok élni valamit abból, amit Anyám élt át, amikor Rám vigyázott.
Bizony, a poklok poklát élte át, amikor Jeruzsálemben elveszített. De megtalált, mert keresett! Megtalált, éspedig a templomban talált Rám, bár nemcsak magát, hanem Engem is okolt azért, hogy elveszített. De - ismétlem - megtalált, mert akárhogyan is, bánkódva, zúgolódva, önmarcangolón és Engem is vádolva, de keresett, és a templomban megtalált.
Kedves Barátom! Valahogyan neked is osztoznod kell ebben az értelemben Anyám sorsában. Hidd el, örömében is osztozni fogsz! 12 /1103
 
 
Kérdező: 4. Anyámnak miért kell annyit ártatlanul szenvednie?
HANG: 4. Édesanyád valóban sokat és valóban ártatlanul szenved. De az ő élete sem születésével kezdődött. Nekem is sokat és ártatlanul kellett szenvednem. Az Én életem sem a születésemmel kezdődött. Neki is azért kell szenvednie, amiért Nekem kellett (Lk 24,26). Engem is a CÉL bátorított és erősített. Erősítse őt is ez!
Az indítóok persze más volt Nálam és más nála. Nálam az volt, hogy megszentelni jöjjek. Nála az, hogy megszentelődnie kell. Ezt csak úgy érheti el, ha nem ragaszkodik az igazság rendjéhez, tehát nem akörül forog gondolata, hogy kinek mi jár, hanem törekszik az irgalom rendjének átélője és apostola lenni. Ez azt jelenti számára, hogy át kell programoznia gondolkodását úgy, hogy ne arra tegye a hangsúlyt, amit érdemel, hanem arra, hogy önmagát átlépve, másért tegyen minél többet. Ez a megszentelődés útja. Ez az ártatlanul szenvedők útja. Ebben sorsazonosak azok, kik megszentelni jöttek a Földre, azokkal, akik megszentelődni jöttek.
Édesanyád ezt csak halála után fogja teljesen átlátni, és biztos lehetsz abban, hogy helyeselni fogja azt, ami miatt most esetleg zúgolódik! 13 /1194
 
 
Kérdező: 1. Álmomban egy házaspár nekem támad késsel, de én szúrom le az asszonyt, majd elrohanok félve.
HANG: 1. Karmikus szorongás van benned, melyet úgy tudsz csökkenteni, ha nem menekülsz, hanem szembesülsz önmagaddal. E szembesülésnek az a módja, hogy Velem, másokkal és önmagaddal komolyan meg kell békülnöd.
Nekem akkor fogsz megbocsátani (jól olvasod!), Velem akkor fogsz megbékülni, ha nem zúgolódsz olyan események miatt, amelyekről te nem tehetsz.
Másokkal akkor leszel békében, ha belátod, hogy senkiről sem tudod, hogy mit örökölt, milyen hatások érték eddigi életében, és eddig hogyan működött együtt Velem.
Magaddal pedig akkor fogsz megbékélni, ha törekszel másokkal törődni, és egyre kevesebb, végül semmi időd nem lesz arra, hogy magaddal foglalkozz! 15 /1409
 
 
Kérdező:1. Kérem bűneim bocsánatát!
HANG: 1. Az Én lényegem a megbocsátás. Neked tehát nem lehet az probléma, hogy Én megbocsátottam-e neked, hanem csak az, hogy te meg tudsz-e bocsátani másoknak, magadnak és az Istennek! Igen, mert mindaz, akiben zúgolódás van, az még nem fogadta el azokat a körülményeket, amelyekben él, azokat az eseményeket, viselkedéseket, amelyeket mások tanúsítanak vele szemben. Te akkor békülsz ki Velem, ha szívedben elfogadod azt, hogy Én jobban szeretlek téged, mint te vagy bárki. Ha elfogadod azt, hogy Én ne azt akarjam neked, amit te látsz jónak, hanem azt, amit Én látok jónak. Tehát ne Nekem kelljen hozzád igazítanom gondolkodásomat és akaratomat, hanem te akarj Hozzám igazodni örömmel, benső békével! 18 /1814 - 1803
 
 
Kérdező: AKI TESTILEG, LELKILEG BETEG
Egy testi-lelki betegről kérek véleményt!
HANG: Jobb, ha megfordítod a szórendet. Egy lelki-testi betegről kérdezel. Jó, rossz egyaránt belülről indul el kifelé, és nem kívülről befelé! Már kétezer éve, hogy felszólítottalak benneteket a gondolkodás-átalakításra, és még ma sem érzitek át igazán ennek a súlyát!
Akiről kérdezel, annak képtelenség kívülről segíteni, amikor belülről van a betegségének góca! Csak tüneti kezelést kaphat kívülről, de az végeredményben nem old meg semmit, csak kissé elodázza a bajt, s az felerősödve, egy nagy vargabetűvel visszatérve, újra figyelmet követel magának.
Nagy gond számotokra a Földön, hogy aki a testre koncentrál, annak lelkét nem lehet gyógyítani. Márpedig, aki beteg, az csak sokadik lépésben hajlandó elfordulni a testtől, és ráfigyelni arra, hogy lelkében keressen és találjon megoldást. Ez magyarul azt jelenti, hogy csak megtért emberrel tudok érdemben szót érteni. Amíg ez nem történik meg, addig csak azt tudom tenni, hogy minden rendelkezésemre álló eszközzel a megtérés irányába terelve őt tegyem azt, amit tehetek érte!
Megtért embernek nem az mondható, aki azt mondja magáról, hogy megtért, hogy hisz Istenben, imádkozik, igyekszik jót tenni, és arra törekszik, hogy parancsaimat megtartsa! Nem! Aki erre törekszik, az megtérés nélkül előbb-utóbb zúgolódni fog Ellenem és mások ellen, és nem fogja megérteni, hogy miért nem vehetett le Engem eddig a lábamról, miért nem alkalmazkodom hozzá, és miért nem tudja elérni azt, hogy mások igazodjanak, formálódjanak szándéka szerint!
Az természetes, hogy aki megtért, az hisz Istenben, az imádkozik, az teszi a jót, és törekszik arra, hogy parancsaimat megtartsa! De ez KÖVETKEZMÉNY! Tehát a legjobb esetben is második lépés! Az első lépés, ami a lényeg, az az, hogy a megtért ember belül, a lelkében kettős hazataláltságot él meg. Az egyik az, hogy ő otthon van Nálam, a másik az, hogy Én otthon vagyok nála! A megtért embernek esze ágában sincs, hogy önön békétlenségéért, betegségéért, bajáért, gondjáért mást vagy másokat hibáztasson! Nincs, mert nincs is békétlensége!
A beteg, akiről kérdezel, az vagy igyekszik megkönnyíteni saját életét és ezzel a tiédet is, vagy nem erre törekszik, és akkor egy meg nem tért ember rendre árnyékot fog vetni életedre. Feltétlenül belülről kell gyógyulnia, ha azt akarja, hogy testileg is egészségessé váljék! 20 /1988-1999
 
 
 
Kérdező: 3. Kaptam bűneimre megbocsátást?
HANG: 3. Ami pedig a megbocsátást illeti, hát erről tudnod kell, hogy ez az Isten lényege! A SZERETETNEK egy speciális megfogalmazása a MEGBOCSÁTÁS!
A ti életetekben nem lehet probléma az, hogy Isten megbocsát vagy sem! Sokkal súlyosabb probléma az, hogy ti meg tudtok-e bocsátani!
Ha valaki zúgolódik körülményei ellen, melyekről nem tehet, az bizony arról tesz tanúságot, hogy nem tud megbocsátani Istennek. Arról tesz tanúságot, hogy szerinte Isten nem istene a körülményeknek az övéi számára sem. Arról tesz tanúságot, hogy bár még egy szülő is megtesz mindent gyermekéért, de Isten nincs olyan jó, illetve nincs olyan tehetséges, mint egy jó szülő, mikor gyermekeiről van szó.
Hidd el, hogy Isten a körülményeiteknek is az Istene, ha élő kapcsolatban akartok maradni Velem. Az Isten megbocsátó szeretete abszolút tökéletes!
De meg kell tudnotok bocsátani embertársaitoknak is, ha Isten megbocsátó jóságát be akarjátok fogadni magatokba. Éppen azáltal nyíltok ki Isten megbocsátó jósága felé, hogy megbocsátjátok azokat a bántásokat, amelyekkel mások megnehezítették életeteket. Ez feltétlen feltétele annak, hogy át tudjátok venni Isten megbocsátó szeretetét! 23 /2305-2293
 
 
Kérdező: 3. Kaptam bűneimre megbocsátást?
HANG: 3. Ami pedig a megbocsátást illeti, hát erről tudnod kell, hogy ez az Isten lényege! A SZERETETNEK egy speciális megfogalmazása a MEGBOCSÁTÁS!
A ti életetekben nem lehet probléma az, hogy Isten megbocsát vagy sem! Sokkal súlyosabb probléma az, hogy ti meg tudtok-e bocsátani!
Ha valaki zúgolódik körülményei ellen, melyekről nem tehet, az bizony arról tesz tanúságot, hogy nem tud megbocsátani Istennek. Arról tesz tanúságot, hogy szerinte Isten nem istene a körülményeknek az övéi számára sem. Arról tesz tanúságot, hogy bár még egy szülő is megtesz mindent gyermekéért, de Isten nincs olyan jó, illetve nincs olyan tehetséges, mint egy jó szülő, mikor gyermekeiről van szó.
Hidd el, hogy Isten a körülményeiteknek is az Istene, ha élő kapcsolatban akartok maradni Velem. Az Isten megbocsátó szeretete abszolút tökéletes!
De meg kell tudnotok bocsátani embertársaitoknak is, ha Isten megbocsátó jóságát be akarjátok fogadni magatokba. Éppen azáltal nyíltok ki Isten megbocsátó jósága felé, hogy megbocsátjátok azokat a bántásokat, amelyekkel mások megnehezítették életeteket. Ez feltétlen feltétele annak, hogy át tudjátok venni Isten megbocsátó szeretetét! 23 /2305-2293
 
 
Kérdező: ERŐÉRT KÖNYÖRGÖM!
Egy nagy szenvedő kér erőt, bátorítást.
HANG: Eddigi életed kálváriája nagyon hasonlít ahhoz a keresztúthoz, amit Nekem, Jézusnak, kellett járnom közöttetek. Az Én életemben először a benső fájdalmak gyűltek, növekedtek annyira, hogy eljuttattak a vérrel verejtékezésig. Utána a testi fájdalmak embere lettem, míg a kereszten ki nem leheltem lelkemet.
A te kálváriádat nagyon megértem és szenvedem is, mert nagyon szeretlek. Segíteni csak azzal tudok neked, hogy irányt mutatok. Helyetted sem hinni, sem remélni, sem szeretni nem tudok. Ezek azok az erőforrások, amelyekből merítened neked kell, hogy szíved békéjét Nálam megtaláld.
„Jöjjetek Hozzám, mindnyájan, akik elfáradtatok és az élet terhét hordozzátok (Mt 11,28-30)!”
Imáid által nagyon tudsz segíteni magadnak és másoknak egyaránt! Szenvedéseidben sem engedem, hogy szíved békéjét elveszítsd! Ha szenvedéseid nagysága felülmúlja erődet, akkor tudnod kell, hogy az Én erőm a te erőd is. Az Én erőm végtelen, kimeríthetetlen!
Benned akkor is valóság lehet az Én jelenlétem, tehát az Isten Országa, ha testeden és körülötted pokol az élet. Bármilyen nagy a vihar, a tenger mélyét nem tudja fölkorbácsolni. Ott csend és béke honol. Ez csak akkor szűnne meg, ha vulkán törne fel a tengerből. A te lelked mélyén, éppen azért, mert Én, Jézus, ott vagyok, mindig jelen van az égi béke! Csak ne engedd, hogy a zúgolódással, hitetlenséggel, gyűlölködéssel vulkán törjön föl benned.
Erőm benned él! 26 /2601
 
 
Kérdező: 2. Apámmal kapcsolatban szeretnék szabaddá válni szellemileg!
HANG: 2. Azon ne lepődj meg túlságosan, hogy apád nem ért meg téged. Én, Jézus, megértelek, és ez a lényeg! Engem is bolondnak néztek (Márk 3;21)! Érezd hát kitüntetésnek, ha Miattam téged is annak néznek.
Maradj hűséges Hozzám, és ne akard akaratodat másokra kényszeríteni. Természetes, hogy azok, akik nem hajlandók felvállalni a lelki, szellemi fejlődést, amely feltétlenül nyitottságot igényel, ezek nem fogják zúgolódás nélkül elviselni azt, aki mellettük olyan tükör, amelyben felismerhetik zártságukat.
Az okosság és az óvatosság kell hogy jellemezzen, s akkor elviselhetőnek fog tűnni apád és mások kritikája. 33 /3404
 
 
Kérdező: MIÉRT NEM  ÜZLETEL VELEM JÉZUS?
Jézusnak mindent odaadtam. Ő nem adott nekem semmit.
HANG: Te üzletet akartál kötni Istennel, s most azt éled meg, hogy ez nem jött be. Te csak azt adtad át Nekem, Jézusnak, amiről előbb-utóbb úgyis le kell majd mondanod. Azt, ami téged emberré tesz, tehát azt, hogy a gondolkodás-átalakítást felvállald, nincs szándékodban Velem elkezdeni. Újra és újra mondom: neked nem arra van szükséged, hogy nyalogasd sebeidet. Én, Jézus, hiába mondanám, hogy ami van, az miért jó neked. Téged vigasztalni nem is lehet, mert mindig el tudod mondani, hogy ami van, az miért nem jó neked. Erre mindenki képes, aki nem vállal fel Engem. Így csak a süketek párbeszédét tudnám folytatni veled mindaddig, amíg nem vállalod, hogy meglásd azt, ami van, s amiről te nem tehetsz, az nemcsak jó, de a legjobb neked, ezért nem zúgolódnod, hanem hálálkodnod kellene!
Neked nem vigasztalásra, hanem gondolkodás-átalakításra van szükséged. Nincs olyan Isten, aki ezt helyetted meg tudná tenni. Én, Jézus, mindig, tehát állapotszerűen rendelkezésedre állok e téren! 35 /3701
 
 
 
Kérdező: MINT MEGTÉRT EMBER NEM KAPOK MEGÉRTÉST
Megtértem, de társamtól nem kapok szinte semmi jót!
HANG: Sokféle megtérés létezik. Igen, mert megtérni annyit jelent, hogy vállalni a gondolkodás-átalakítást egy meghatározott irányban!
Az, amit Én - a te Jézusod - megkívánok a Hozzám megtértektől, nem más, mint a hála-ima felértékelése! Ez azt jelenti, hogy ami miatt a világ fiai háborognak, káromkodnak, zúgolódnak, azok, akik elfogadnak Engem, Jézust, ilyenkor is képesek hálát mondani. Igen, mert hisznek abban, hogy az istenszeretőnek minden a javára válik!
Tehát neked semmiképpen sem feladatod az, hogy megváltoztasd körülményeidet, hanem az, hogy megváltoztasd látásodat! Tehát pontosan az, amire Én, Jézus, példát adtam nektek.
Én sem szöktem meg a megpróbáltatásaim elől, hanem igyekeztem belátni azt, hogy számomra még a kereszthalál szenvedése is a legjobbat fogja eredményezni. Ezt ki is fejeztem Lk 24;26-ban! 36 /3780
 
 
 
Kérdező: LEHETEK KIVÁLASZTOTT?
1. Szeretnék a kiválasztottad lenni, Uram!
2. Földi életemmel meg vagy elégedve?
HANG: 1. Az eddig megjelent HANG-könyvek alapján tudnod kellene, hogy te EGYETLENEM vagy Nekem! Ha még valakit úgy szeretnélek, mint téged, akkor kettő lenne belőled. Tehát egyetlenem, kiválasztottam vagy!
Vágyaitok és lehetőségeitek nem fedik egymást. Annak örülnék, ha megtanulnád azt, hogy nem szárnyaló vágyaidnak, hanem a lehetőségadta körülményeidnek megfelelően találnád meg szíved békéjét!
Mindaddig, amíg nem leszel megelégedve a Tőlem kapott szerepeddel, szívbékét nem találhatsz! A Tőlem kapott szerep pedig könnyen felismerhető. Ha a reggeli imáidban felméred, hogy az elinduló napon mit kell tenned, és nem arra tennéd a hangsúlyt, hogy mit szeretnél tenni, ha esti imáidban megelégedsz azzal, hogy amit kértem tőled, azt lehetőségeidhez képest igyekeztél megtenni, akkor a legtöbbet tettél meg azért, hogy szeretetem benned az Én szándékom szerint növekedjék!
2. Neked kellene megelégedned Velem, a te Jézusoddal! Mindannyiszor, amikor olyasmi miatt zúgolódsz, amiről nem tehetsz, Velem nem vagy megelégedve. Nem hiszel abban, hogy Én, Jézus, a körülményeidnek is az Istene vagyok! Pedig az vagyok! Benső békéd tehát nem attól függ, hogy te milyen vagy, hanem attól, hogy elhiszed-e, hogy az Enyém vagy! Akkor hiszed el, hogy az Enyém vagy, ha igyekszel átélni azt a valóságot, hogy Én, Jézus, az Atyával és a Szentlélekkel boldogító módon élünk benned!
Bizony igaz, hogy nem a nagy tettekhez, hanem a mindennapi élet apró-cseprő bajainak-örömeinek felvállalásához kell az igazi bátorság. Ehhez kell az az élő hit, amely olyan békét teremthet benned, amelyet a világ és te mégannyi tevékenységed sem tud neked megadni. Igaz, elvenni sem tudja senki tőled az Én békémet, ha meg vagy Velem elégedve! Nekem, éppen azért, mert mérhetetlenül szeretlek, az okoz örömet, ha te örülsz Nekem, és nem az, ha soha nem vagy magaddal, körülményeiddel megelégedve.
Ha azt veszed észre, hogy nem tetted meg azt, amit megtehettél volna szereteted növekedéséért, akkor sincs okod elkeseredésre, nincs okod szomorkodni! A földi élet az állandó újrakezdés világa. Ez azt jelenti számodra, hogy mindenkor boldogan élhetsz az újrakezdés reményével, mert Bennem nem lehet csalódni! 38 /4101
 
 
Kérdező: 1. Szeretnék békében élni a körülöttem lévő világgal!
HANG: 1. Furcsa gondolatsort hozok most eléd! Az első, hogy békében élj Istennel, a második, hogy békében élj magaddal, és a harmadik az, hogy képes legyél békében élni a körületted lévő világgal. Ez még nem furcsa gondolatsor. Most jön az, amit furcsának szoktatok tartani:
Meg kell tudnod bocsátani az Istennek! Ez ugye elég furcsa? Pedig ezt kell tenned. Meg kell tudnod bocsátanod Istennek minden olyan eseményért az életedben, amelyről te nem tehettél. Minden zúgolódás mögött az áll, hogy Isten valamit rosszul tett.
Tehát hittel el kell fogadnod, hogy mindaz, amiről nem tehettél, csak azért történhetett meg, mert Isten tudta, hogy pontosan arra volt szükséged, ami veled „véletlenül”, tehát nem a te szándékod szerint történt. Hittel el kell fogadnod azt, hogy Isten soha nem enged meg olyat gyermekeinek saját akaratuk ellenére, amelyek hátrányt jelentenének lelkük fejlődése szempontjából.
Ha tehát így át tudod adni magadat Isten gondviselésének, akkor következik a második lépés. Meg kell bocsátanod önmagadnak! Isten nem olyannak szeret téged, mint amilyen lenni szeretnél, hanem olyannak, amilyen vagy! Ez jelenti azt, hogy el kell tudnod fogadni magadat olyannak, amilyen vagy. Vagyis nem arra kell tenned a hangsúlyt, hogy milyen vagy, hanem arra, hogy KIÉ vagy!
Ha e két lépést megtetted, akkor a harmadik már szinte automatikusan következik. Rádöbbensz arra, hogy nem a világot kell megváltoztatnod, hanem saját gondolkodásodat, tehát minden jelen eseményből tudd kiolvasni azt, hogy az, ami történik körületted, miért jó neked! Ha nem tudod kiolvasni, az nem baj. De el kell ezt hinned, hogy feltétlenül jó neked, mert az istenszeretőnek minden a javára válik! 39 /4223
 
 
 
Kérdező: KÖRÜLMÉNYEINK DÖNTŐEK LEHETNEK BENSŐ VILÁGUNKRA?
A második stáció magyarázata (158-dik válasz).
HANG: Soha nem zúgolódnak azok, akik elhiszik, hogy az Istent szeretőnek minden a javára válik!
Ne körülményeitek megváltoztatására törekedjetek, hanem önmagatok gondolkodásának átalakítására úgy, ahogy Mk 1,15-ben kértelek benneteket erre. Kétségtelen, hogy a világtörténelemben az Én szenvedésem és kereszthalálom volt a legkegyetlenebb körülmények egyike. Ennek ellenére Én, Jézus, nemcsak nem zúgolódtam ez ellen, hanem úgy nyilatkoztam erről, hogy számomra ez volt a legfontosabb (Lk 24;26).
Higgyétek el, hogy azok a körülmények, amelyekről nem tehettek, olyan tükrök, amelyek helyes önismeretre segítenek benneteket. Ez nem jelenti azt, hogy ne tegyetek meg mindent azért, hogy azok a körülmények, amelyekről tehettek, ne legyenek a legemberségesebbek. Igen! Az Én, a te Jézusod szíve vágya az, hogy az az Isten országa, amely Általam és Velem megjelent a Földön, minél több ember számára legyen minél megtapasztalhatóbb. De a hangsúly mindenképpen azon a gondolkodás-átalakításon van, amelyre felszólítottalak benneteket, és semmiképpen sem a zúgolódáson. Az, aki zúgolódik a rossz körülmények miatt, ahelyett, hogy tenne ellene valamit, önmagának is, másoknak is csak megnehezíti a földi életet. Zúgolódások, forradalmak még senkinek sem hozták meg azt a szívbékét, amely a Földön elérhető boldogság másik neve, és amelyet csak belülről, gondolkodásotok megváltoztatásával, tehát helyes önismerettel, bűnbánattal lehet megszerezni.
A nehéz körülményekben elmondott hálaima arról tesz tanúságot, hogy valóban HITBŐL él az ilyen lélek! 40 /4347
 
 
Kérdező: 3. Csendet és békét szeretnék magamban és magam körül!
HANG: 3. Ritkán adódik olyan lehetőség, hogy körülményeidben csendet, békét tudj találni. De ez nem is tartozik a lényeghez. A lényeghez az tartozik, hogy benned mindenkor béke legyen. Ezt a békét bizonyos értelemben valóban meg kell teremtened. Erre képes is vagy az Én, a te Jézusod segítségével. Igen, mert Én, Jézus, benned boldogító módon jelen vagyok, és ez a boldogító magatartásom annyiban realizálódhat, amennyiben ezt elhiszed Nekem. Pontosan erre utaltam az előbb, amikor azt mondtam, hogy ne te kérj Tőlem, hanem Én kérek tőled hitet.
A hitben élés a léleknek olyan életállapota, amelyben növekedni, kevesbedni egyaránt lehet. Az növekszik, aki mivel elhiszi azt, hogy az Istent szeretőnek minden a javára válik, ezért olyankor is hálát ad Istennek, amikor a világ fiai, a hitetlenek zúgolódással akarnak könnyíteni magukon. Tehát az a törekvés, amely arra irányul, hogy mindenért hálát tudj adni, ez az egyik leghatékonyabb módja annak, hogy növeld magadban azt a hitet, amelynek másik neve a Nekem, a te Jézusodnak való odaadásod. 40 /4355
 
 
Körülmények, amiről nem tehetünk: 1/52, 1/56, 2/158, 7/516, 10/838, 12/1102, 12/1103, 13/1194, 15/1409, 18/1814 - 1803, 20/1988-1999, 23/2305-2293, 26/2601, 33 /3404, 35/3701, 36/3780, 38/4101, 39 /4223, 40/4347, 40/4355.
 
 

************************************************************************

Nem zúgolódásra, hanem

 
Kérdező: 3. Tehetek-e valamit kedves halottaimért?
HANG:  3. Akarsz szerető fiadról hallani valamit? Mondok jobbat! Akard őt hallani! Szólni akar hozzád!
’Anyám! Büszke vagyok rád! Nem hiába vállaltál engem, s én nem hiába választottalak téged. Innen lehet látni igazán, hogy mennyire fontosak voltunk és vagyunk most is egymásnak. Ez nem megkötözött fontosság, hanem éppen ellenkezője. Te egyre szabadabb vagy, mert a miattam átélt, megtapasztalt élethelyzetedet végül is nem a zúgolódásnak, hanem az Isten iránti bizalomnak engedted át. Ami nem ez volt, az mind átmeneti állapot volt csak benned.
Anyám! Drága lelki Testvérem! Azt a boldog életet, ahol most vagyok, megfogalmazni nem lehet, csak ÉLNI! Ha a mulandó életet arra használnák fel az emberek, amire való, vagyis elvesztésre Mt 10,39* a szolgáló szeretet őrlő malmában, akkor már a mulandóságban is többet és jobban megélhetnének valamit ebből a nagybetűkkel írt ÉLETBŐL! Most átadom a szót édesapádnak.’-
’Én, édes lányom, bocsánatot kérek tőled. Messze elmaradtam attól a szinttől, melyet meg kellett volna élnem veled kapcsolatban. Még nem tudom biztosan, mi lesz majd velem. Imáid nemcsak rád hullanak áldásként, de rám is. De nem azt kérem tőled, hogy többet imádkozz, hanem azt, hogy tudatosan áraszd azt a békét, amellyel Jézus megajándékozott téged. Boldogok a békességszerzők, mert őket Isten gyermekeinek hívják Mt 5,9*. Áldjon meg Ő, az ÁLDOTT, az Ő áldásával.’
Most elköszönök tőled. Neked is, nekem is ez most a fontosabb. Köszönd meg Jézusnak, hogy szólhattam hozzád! Legyen veled az Ő drága áldása!’ 6 /482
 
 
Kérdező: MEGSZÁLLOTTAK ÉLNEK KÖRÜLÖTTEM
Feleségem és egyik gyermekem megszállott. Mit tegyek?
HANG: Én, Jézus, köszönöm neked, hogy lelked mélyén te valóban az Enyém vagy! Köszönöm, mert Én, Jézus, nem vagyok lekorlátozott a földi korlátokkal, és így tisztán és teljességgel látom azt a csodálatos kincset, értéket, amit te csak az örökkévalóságban fogsz nagy-nagy boldogságban látni, átélni. Én, Jézus, valóban másképpen élem át e kijelentést : ’Mi ez az örökkévalósághoz képest?’, mint te. De azért jó, ha te is többször ízlelgeted e kijelentés tartalmát.
Három szempontra hívom fel a figyelmedet. Az egyik az, hogy te a Győztes oldalán állsz! Ez azt jelenti, hogy meg kell elégedned azzal, amire képes vagy! Meg kell elégedned azzal, hogy naponta Nekem, Atyámnak ajánlod az általad megszállottnak mondott személyeket. Ezt jó, ha legalább háromszor megteszed naponta. A magad számára jó, ha háromszor teszed ezt meg. Nekem elég lenne, ha legalább egyszer kifejeznéd e szándékodat. De az Isten iránti bizalmad erősödése érdekében mondom, hogy legalább háromszor tedd ezt meg, egy ilyen vagy ehhez hasonló imával: „Jézusom! Én a Tiéd vagyok, tehát Tiéd minden és mindenki is, aki hozzám tartozik. Szent Nevedre kérlek, isteni szereteted erejével fordulj e két szenvedő lélek felé, akit én megszállottnak tartok. Áldd meg őket! Áraszd rájuk a megszabadítás Lelkét, a Te Szent Lelkedet! Tégy tanúságot az ég összes angyalai előtt és előttünk, gyarló gyermekeid előtt, hogy kedves Neked az, ha kérő imával fordulunk Hozzád! Váltsd be ígéretedet, amelyet Lukács 11;13-ban olvashatunk: „Mennyivel inkább adja a mennyei Atyátok a Szentlelket azoknak, akik kérik!” Én kérem a Te nevedben, hogy árassza a mennyei Atya a Szentlelket erre két személyre, akikért most imádkozom! Azt is ígérted Mt 18;19-ben, hogy feltétlenül megkapjuk, amit ketten egyetértésben kérünk. Amit most kérek, azt teljesen egyetértésben kérem a te médiumoddal, Dombi atyával! Így bizton remélhetem, hogy meghallgatásra talált kérésem! Most már nyugodt vagyok, mert megtettem azt, amit megtehettem szeretteimért. A több már a Te dolgod, Uram! Légy áldott mindörökké!”
Ilyen vagy ehhez hasonló imával éred el a legtöbbet.
A másik az, hogy neked is van, nekik is vannak olyan karmikus adósságaitok, amelyek éppen azért adósságok, mert ki kell egyenlítenetek. Ebben Én, Jézus, kimondhatatlan sokat tudok segíteni. Hidd el, van MEGVÁLTÁS! E megváltásnak éppen az a lényege, hogy megteszem helyettetek azt, amit ti gyarlóságaitok révén már képtelenek vagytok megtenni, bár szeretnétek.
A harmadik pedig az, hogy ha az előbbi forma szerint Rám bízod naponta szeretteidet, és ha tudod, hogy a karmikus adósság, az bizony adósság, melyet törleszteni kell, akkor vállalnod kell ezzel, zúgolódás nélkül, az együttélést. A legtöbb karmikus görcs, gubanc éppen a felvállalása által szűnik meg!
Amennyire rajtad áll, jó, ha magad mellett tartod azt, akit megszállottnak vélsz. Jó, mert Én, Jézus, mindig veled vagyok. Így kimondhatatlanul jótékony erő képes sugározni belőled, éppen az Én jelenlétem miatt!
Most, amikor Én, Jézus, parancsolom minden ártó erőnek, hogy szüntessék meg tevékenységüket szeretteidben, megáldalak téged az élő HIT, REMÉNY, SZERETET LELKÉVEL, és azzal a FELSZABADÍTÓ ERŐVEL, amelyre szükséged van neked és tieidnek is arra, hogyszabadon tudjon a Szentlélek működni bennetek! 30 /3091
 
 
Nem zúgolódásra: 6/482, 30/3091.
 
*************************************************************************************
Zúgolódás:
 
Tanítványok: 1/37.
Betegség: 3/218, 19/1824 - 1835, 22/2158 - 2147, 30/3048, 39/4171.
Sorsunk ellen: 5/426.
Hálát adni (körülményekért): 10/838, 10/854, 12/1102, 35/3701, 36/3780, 40/4355, 40/4355, 41/4386.
Körülmények, amiről nem tehetünk: 1/52, 1/56, 2/158, 7/516, 10/838, 12/1102, 12/1103, 13/1194, 15/1409, 18/1814 - 1803, 20/1988-1999, 23/2305 - 2293, 26/2601, 33 /3404, 35/3701, 36/3780, 38/4101, 39 /4223, 40/4347, 40/4355.
Nem zúgolódásra: 6/482, 30/3091
 
*********************************************************************************************************************
Zúgolódás egész egybe: 1/37, 1/52, 1/56, 2/158, 2/157, 3/218, 5/426, 6/482, 7/516, 10/838, 10/854, 12/1103, 12/1102, 13/1194, 15/1409, 18/1814 - 1803, 19/1824 - 1835, 20/1988 - 1999, 22/2158 - 2147, 23/2305 - 2293, 26/2601, 30/3048, 35/3701. 36/3780, 38/4101, 39/4223, 33/3404, 35/3701, 39/4171, 40/4347, 40/4355, 41/4386.