Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Zsákutca

 
Kérdező: Tömör szavak, melyeknek kulcsát a HANG kezébe teszem felnyitásra:  2. Zsákutca.
HANG: Leveled lüktető ritmikus sorainak gyökere, nem benned lelhető. Visszhang az, mely Tőlem, tőlünk indul útnak feléd, hogy téged is átmosva áradjon szét benned és abban a közegben, mely alkalmatlan önmagában arra, hogy harmóniába formáljon gondolatot.
2. Mindaz, ki önnön Napjának képzeli magát, s folyton csak önmaga körül kering, árulója lesz annak az ÚT-nak, melyet Önmagammal azonosnak hirdettem egykor Jn 14,6 = Jn13,34*.
Minden út zsákutca, mely nem azonos Velem. Ebben az a nehéz, hogy mérhetetlen sok a zsákutcák száma, s mind kedvező színben kelleti magát felétek választásra. Az viszont könnyű, hogy csak kettő közül tudtok választani. Vagy Engem választasz, mint utat, vagy mindegy, bármi mást, hisz mérhetetlen számuk ellenére is egyben megegyeznek, hogy zsákutca mind. 5 /378
 
 
Kérdező: Szeretnék hallani valamit az Ősanyánkról
HANG: Csak akkor tudok érdemben válaszolni felvetett kérdésekre, ha azok érthetőek. Nemcsak azért, mert a feltett kérdésekre adott válaszokból mindenki tanulhat, jobban megvilágosodhat, hanem főleg azért, mert mindaddig, míg nem fejlesztitek ki magatokban azt a szellemi képességet, mely nélkülözhetetlenül szükséges minden lelki, szellemi fejlődés elősegítésére, addig a legjobb tanácsaim sem visznek benneteket előbbre. E feltétlenül fontos képesség pedig nem más, mint koncentrálni tudás annak érdekében, hogy pontosan meg tudjátok magatokban fogalmazni problémáitoknak nemcsak tényét, hanem gyökerét is.
E kérésed, hogy meséljek Ősanyádról, nem alkalmas arra, hogy olyan ismeretekkel tudjalak gazdagítani, amely boldogabbá tehet. Márpedig Én nem való vagyok másra, csak arra, hogy a földi életútvesztők közepette segítselek benneteket kilábalni a lehúzó erőknek azokból a csápjaiból, melyek, miközben sok szépet ígérnek, mindent elrabolnak tőletek, amire boldogságotoknak szüksége volna.
Azzal nem sokra mész, ha azt mondom, hogy ősanyád van több is. Azzal sem, ha azt mondom, hogy még te is lehetsz sok ember ősanyja. Az már jelenthetne valamit számodra, ha arról beszélnék neked, hogy mennyire szeretlek, hogy mennyire Magamra teremtettelek, hogy Nélkülem csupa zsákutca vár rád, úgy a földi, mint a földöntúli életben egyaránt.
Ami pedig barátnődet illeti, hát azt meg végképp nem tehetem meg, hogy bárkiről is áttételesen másnak mondjak bármit is. Én nem vagyok pletyka-természet. Jó volna, ha komolyan átgondolnád, hogy mit jelent e szó: diszkréció. Biztos lehetsz abban, hogy rólad sem mondok soha senkinek semmit. Ezért bízhatsz Bennem határtalanul. És kell is, hogy bízzál Bennem, mert ha szívedben e bizalom él Irányomban, akkor lesz bátorságod arra, hogy minden problémádra Nálam akard megtalálni a megoldást, s ne másnál. Csak akkor találsz rá a helyes életvitelre, ha bizalmad Irányomban töretlenné válik. De míg ide eljutsz, addig még sokat kell csalódnod az emberekben, sőt a Rólam alkotott elképzelésedben is. Vagyis, ki kell ábrándulnod másokból is, magadból is. Ezt a kemény leckét senki sem spórolhatja meg magának, ha boldog akar lenni. Márpedig mindenki boldog akar lenni, mert mindenki életének az a remény ad értelmet, mely erre bátorítja. 5 /407
 
 
Kérdező: Távol vagyok gyermekemtől. Szenvedek a magány miatt. Meddig tart ez még?
HANG: Nagyon megértem lelki szenvedésedet. Sőt!, azt kell mondanom, hogy az Én szenvedésemnek töredékét kell megélned azáltal, hogy távol vagy gyermekedtől. Azért mondom ezt, mert mérhetetlenül sok gyermekemtől kell távol lennem, pedig tudom, hogy csak Nálam találhatják meg boldogságukat, tehát nem olyan helyzetben tudom enyéimet, mint te gyermekedet. Bizony iszonyatos dolog az, ami együvé lett teremtve, az nem lehet együtt.
A fenti sorokat azért mondtam, hogy éreztessem veled, mennyire nem azon az alapon állsz életszemléleteddel, amely megkönnyíthetné életedet. Én valóban, mint a te legjobban szerető Istened, így vagyok kénytelen sóhajtani: Óh, mikor értitek meg, drága gyermekeim, hogy hiába tömitek magatokba az olyan ételt, amelyből ki van vonva a tápszer?! Akár szét is pukkadhattok, mégsem juttok el a jóllakottság érzéséig! Mikor nyílik ki már szívetek szeme, tehát mikor kezditek elhinni, hogy a megkötözöttség az rabság, és mivel szabadságra lettetek teremtve, rabságban soha nem lehettek boldogok?! Mikor értitek meg, hogy szabadságotokat csak Tőlem lehet elfogadnotok, mert mások azt nektek meg nem adhatják, hisz senki sem adhatja azt, amije nincs?! Szülők, mikor értitek meg, hogy nem gyermekeitekre vagytok teremtve, hogy ő nem azért választott titeket, hogy birtokolhassátok gyermeketeket, és a gyermek is csak addig akarja birtokolni szüleit, amíg nem jut el oda, hogy már nincs szüksége a szülőre?! Mikor értitek meg, hogy aki jobban szereti családját, mint Engem, az nem méltó Hozzám?! (Mt 10,37). Hogyan adjam tudtotokra, hogy nem boldogít annak elérése, amiben bíztok? Hogyan mondjam meg, hogy Én vagyok az ÚT, IGAZSÁG, ÉLET Jn 14,6? Vagyis minden más zsákutca, hazugság és halál!
Hiába mondom, nem hiszitek. Azt gondoljátok, hogy egy ötös lottó többet ér, mint Velem együtt élni. Azt gondolod, hogy neked, gyermekednek boldogságán valamit is változtat az, hogy együtt vagytok vagy sem. Nem hiszed el, hogy a földi életben azok az apró örömök, amelyek feledtetik veletek azt, hogy a halál felé meneteltek, azok narkotikumok csupán, és nem életet adó nektár.
Drága Gyermekem! Amit te most tanulsz, azért tanulod, mert segíteni akarsz szenvedő embertársaidon. Szeretet van hát benned, s hiszed azt, hogy ez a szeretet értelmes dolog. Hidd el, hogy nagyobb szeretetem van Irántad, mint a tiéd mások iránt. Hidd el, hogy ennek a szeretetnek megnyilvánulását csak azok élvezhetik, akik vállalkoznak arra, hogy átalakítsák gondolkodásukat, mint ahogy a te gyógyító masszázsod is csak annak használ, aki aláveti magát annak.
Ha arra gondolsz, hogy még így sincs elég időd rám, amikor egyedül vagy, hát akkor hogyan lenne akkor, ha mással lennél elfoglalva. Gondold el, ha valakit még kényszeríteni sem tudok arra, hogy felismerje, vagy Én boldogítom, vagy boldogtalan marad, akkor mennyire reménytelenül remélek Én bennetek!
A betegségekre azt szoktátok mondani, hogy azok az ÉN kegyetlen kegyelmeim, mert akkor legalább hangzik szívetekből: „Jaj Istenem! Meddig tűröd még? Meddig tart ez még?!”
Sajnos, nektek már ez is sok, hogy ennyit foglalkozzatok Velem. Velem, aki nélkül semmit sem tehettek, ami hasznotokra lenne.
Nagyon szeretlek! Nem tudok nélküled élni! Ezért életednek arról a területéről, amelyről nem szoríthatsz ki, tehát meglétedből, soha nem tágítok. De kénytelen vagyok engedni annak, aki ki akar szorítani a boldogsága területéről. Vagyis, kénytelen vagyok megtapasztaltatni azt, hogy lehetetlenség boldoggá lenni úgy, ahogy Én nem akarom, illetve Én azért nem akarom, hogy úgy legyél boldog, ahogy te akarod, mert tudom, hogy az lehetetlenség. Csak aki elveszíti életét, az tudja megtalálni azt (Mt 10,39) - Mt 16,25* - Mk 8,35* - Lk 9,24* - Lk 17,33* - Jn 12,25*. Csak aki életének középpontjában vagyok, annak vagyok benne az életében.
Amikor azt kérdezed: „ . .van-e valamilyen remény ebben az életben”, akkor tökéletes tanúságot teszel arról, hogy elkezdődik közöttünk a süketek párbeszéde (Korinthusiakhoz írt első levél 15;19).
Drága Gyermekem! Könyörgöm, kezdd el átalakítani gondolkodásodat, hogy át tudjam adni neked szívem békéjét, boldogságát. Nagyon szeretném, ha nem gyermekedtől, nem másoktól, hanem Tőlem várnád azt, amit másoktól hiába is vársz, mert ha helyembe állítod bármelyiket, attól gyermeked, más embertársad vagy akárki, nem lesz isten, csupán bálvány marad. Én pedig lerontok minden bálványt!!! Átvilágítok minden hazugságot, és megszüntetek minden mellébeszélést! Nem elégszem meg azzal, hogy bárki is csupán szavaival imádjon! Csak az az imádás igazi, amely mögött ott áll egy Nekem adott hiteles élet. Minden más imádás KÁROMLÁS!
Újra mondom: Nagyon szeretlek! Egyetlen földi életemet, bár vérrel verejtékezve, de odaadtam érted! Bízzál jobban Bennem! 8 /663
 
 
Kérdező:  TÁRSTALAN VAGYOK
1. Vőlegényemet elhagytam. Segíti ez lelkem fejlődését?    
2. Szeretnék valakivel kapcsolatot teremteni!
HANG: 1. A kérdés az, hogy miért hagytad el vőlegényedet!? Ha azért hagytad el, mert akadályozta a Hozzám való közeledésedet, akkor ő téged lélekben már elhagyott, tehát a te elhagyásod nem más, mint az ő elhagyásának kinyilvánítása. Ebben az esetben ez a kinyilvánítás jó! Ha másért hagytad el, akkor te nem jó úton jársz, és bárkivel is akarod tovább folytatni utadat, az csak zsákutca lehet. Csak a Velem megtett utat lehet ÚT-nak nevezni. Én vagyok az ÚT! (Jn 14,6)
2. Ha Velem élő kapcsolatod van, akkor jó, ha kapcsolatot akarsz mással teremteni. De ha Velem nem őszinte és tiszta a kapcsolatod, akkor csöbörből vödörbe esel!
Fontos tudnod, hogy minden boldogító kapcsolatnak csak Én lehetek a forrása. Ha Nélkülem is boldog lehetne bárki, akkor Isten nem Önmagára teremtett volna benneteket! 18 /1704 - 1693
 
           
Kérdező: FÉRJEM LEBÉNULT
Férjem baleset áldozata lett, de él. Teljesen béna.
HANG: Férjed balesetével kapcsolatban semmi értelme nincs semmiféle vigasztaló szónak. Te most az éled meg, hogy a gyógyulásán kívül nem is létezhet más megoldás, ami téged megvigasztalhatna. Ez így is van abban a szemléletben, amely általában minden embert jellemez mindaddig, amíg boldogságát a külső körülmények megváltoztatásától reméli. A Földön bármennyire embertelen és istentelen ez a szemlélet, mégis ezt tartjátok normálisnak, egyszerűen azért, mert az emberek több mint 90 százaléka így gondolkodik.
Én, Jézus, most nem is vigasztalni akarlak, hanem erőt akarok adni neked ahhoz, hogy te, mint a földi élet egyik vándora, és Számomra nem is akármilyen vándora, ne a jövőből (ami nincs) akarj megoldást, erőt meríteni, hanem a jelenben láss meg Engem, aki mindig a jelenben vagyok erőforrás és megoldás.
Nem elég tudnotok, hogy ami időben történik, az mind a mulandóság szálára van fűzve, tudnotok kell azt, hogy a magatartásotok mögötti szándék az, ami a döntő. Itt most ne gondolj valami komplikált dologra. Egyszerűen arról van szó, hogy reggel Értem kelsz és indulsz el életutadon vagy sem. Egyszerűen csak erről van szó! Ha Értem indulsz el, akkor Velem indulsz el. Ekkor akár az egész emberiség lebénultan feküdhet előtted, az sem zavarhatja meg szíved nyugalmát. Ha nem Értem, tehát nem Velem indulsz el, akkor akár a legragyogóbb életigenlés vehet körül, akkor is csak menekülésben tudod elviselni azt, hogy zsákutcából zsákutcába kóvályog életed.
Én, Jézus, nem vigasztalni, hanem boldogítani akarlak téged is és férjedet is! A szándékban valóban Velem töltött idő ezt eredményezi függetlenül attól, hogy ki milyen testi állapotban van. E kijelentésemet lehet el nem fogadni, de nem lehet sem megcáfolni, sem megváltoztatni!
Köszönöm, hogy Elém hoztad szíved fájdalmát. Jöjjetek Hozzám mindnyájan, akik elfáradtatok és az élet kegyetlen terheit hordozzátok, és Én megenyhítelek titeket. De ennek feltétele kettő: Tanuljatok Tőlem, mert szelíd és alázatos vagyok, és vegyétek magatokra az Én igámat Mt 11,28-29, tehát a gondolkodás-átalakításnak azt a munkáját, amely megérteti veletek e kijelentésem mélységét: „Mi ez az örökkévalósághoz képest?” 25 /2462
 
 
Kérdező: GYAKORLATILAG ELHAGYATOTT VAGYOK
Akivel együtt éltem, részeges, és most mással él.
HANG: A földi élet poklában Isten nélkül csak ördögi módon lehet élni. Az, akiről leveledben írtál, így él. Neked, aki már nem tudtad elviselni azt, hogy vele élj, valójában azért hiányzik, mert te sem fogadtál még el Engem, Jézust, úgy az életed legfőbb irányítójának, ahogy azt méltán elvárhatnám tőled. Te még most is a bódulatnak abban az állapotában vagy, amelyben a mulandóság képes eltakarni az örökkévalóságot.
El kellene gondolkodnod azon, hogy vajon mit kell még elviselned ahhoz, hogy életed hátralévő részét Velem, Jézussal, akard úgy elrendezni, hogy lelkiismereted megnyugodjon?!
E kijelentésed: „nem jó egyedül”, arról árulkodik, hogy baj van a hiteddel és szereteteddel egyaránt. Ne Tőlem kérjetek hitet! Én, Jézus, kérem a hitet tőletek!
Hidd el, hogy napjaid nemcsak meg vannak számlálva, de számodra nagyon fontos, hogy mivel töltöd el azt a röpke időt, amelyet azért kaptál, hogy Rám találj, befogadj Engem, és engedd, hogy irányítód, vezetőd legyek!
Csak akkor tudok segíteni neked, ha vállalod, hogy úgy gondolkodj, mint Én! Aki nem akar bensőleg azonosulni Velem, Jézussal, annak Isten nem tud gondviselője lenni. Hidd el, minden út zsákutca, amelyet nem Velem akarsz járni!
Akkor van benned boldogító szeretet, ha nem magaddal vagy elfoglalva, hanem azzal foglalkozol, hogy hol és miként tudnál másokért élni!
Csak annak van örök értéke, csak azt tudod magaddal vinni az örökkévalóságba, amit olyanokért tettél, akik valóban rászorulnak szolgálatodra, segítségedre.
Mielőbb rá kellene ébredned arra, hogy ne arra várj, akiben már annyiszor csalódtál, hanem vedd észre azokat, akik a te szeretetedre várnak! Ezekben Én, Jézus, várom a veled való találkozást!
Aki benső békéjét, tehát boldogságát önmagán kívülről várja és nem Tőlem, aki benne élek, az valójában önmagának az ellensége!
Akkor kezded el helyesen szeretni önmagadat, akkor akarsz valóban jót saját magadnak, ha Velem, Jézussal, akarod rendezni lelked állapotát! 33 /3434
 
           
Kérdező: HŰSÉGES AKAROK MARADNI
1. Társtalannak élem meg az életemet.
2. Hűséges akarok maradni.
HANG: 1. Sok szenvedésben, gyötrődésben, meg nem értésben volt már eddig is részed, s te szeretnél már egy kicsit bensőleg megnyugodni. Nagyon úgy érzed, hogy ez már nagyon rád férne!
Tarts ki még egy kicsit! Hidd el, hogy a nehezén már túl vagy! Bizony te is keresőnek születtél a Földre, és azok az utak, amelyeken nem Engem, Jézust, kerestél, zsákutcának bizonyultak.
Úgy gondolod - azon a körön belül, amely körön belül látni enged téged az Isten, igazad is van -, hogy jobb sorsot érdemeltél volna. De a te látásköröd nem azonos az Én, a te Jézusod látáskörével. S amint emberként Nekem is ki kellett tudnom mondani: „Ne úgy legyen, ahogy Én akarom, hanem úgy, ahogy Te, Atyám Mt 26;39 ~ Mk 14,35-36 ~ Lk 22;42!”, így neked is lelked mélyén abban a bizonyosságban kell élned, hogy Én, Jézus, nemcsak nem hagytalak el, de érted akarok továbbra is benned élni!
Mindig vigyázni fogok arra, hogy külsőleg se marad teljesen társtalan. Ezt igazolja e levél is, amelyben nem akárki, hanem Én, Jézus, vagyok az, aki éreztetni akarom veled azt, hogy nagyon szeretlek.
2. Afelől nem lehet kétséged, hogy Én, Jézus, töretlenül hű maradok hozzád! És arról is légy meggyőződve, hogy családod iránti hűséged a Hozzám kötődő hűségedet fejezi ki.
Az lehet, hogy családodtól, főleg földi társadtól, nem kaptad meg azt a szeretetet, amire vártál, de ha jobban átgondolod eddigi életedet, akkor feltétlenül látni fogod, hogy Bennem nemcsak nem csalódtál, de többet is kaptál, mint amit érdemeltél.
Ha helyes önismerettel rendelkezel, akkor belátod, hogy Istent nagylelkűségben nem lehet felülmúlni! Ez így lesz a jövőben is, ha elfogadod Tőlem, Jézustól, azt az erőt, amely hűséged megőrzéséhez szükséges.
Gyakran emlegettem már, hogy veletek és értetek mindent, de helyettetek semmit! Ez azt jelenti, hogy jóban, rosszban együtt kell járnunk a Földön. Rajtam a jövőben sem fog múlni semmi! 33 /3478
 
 
Kérdező: TÖBBET SZENVEDEK MINDENKINÉL
1. Életemben tízszer annyit kellett küzdenem, mint másoknak.
2. Akit szerettem, teljesen kihasznált.
3. Teljesen reményvesztett lettem.
HANG: 1. Nem könnyű belátni azt, hogy a jó meglátásához komoly önnevelés felvállalása szükséges. Addig, amíg valaki önmagából - és nem Istenből kiindulva - akarja szemlélni önmagát és körülményeit, addig az egyik zsákutcából ki, a másik zsákutcába be. Ez jellemzi azt az embert, akit Isten saját képére és hasonlatosságára teremtett.
Azt, hogy kinek mennyit kell szenvednie, Istenen kívül senki nem tudja felmérni. Azt, hogy valakinek mennyire mérhetetlen erőforrás áll rendelkezésére, csak az tudja, aki Isten oldaláról kezdi megközelíteni az embert.
Én, Jézus, aki istállóban születtem, bitófán haltam meg, és e kettő között nem volt hová fejemet lehajtsam (Mt 8;20 - Lk 9;58), a világ legboldogabb emberének tudtam Magamat a Földön.
Amikor nyilvános működésem kezdetén gondolkodás-áta­lakításra szólítottalak fel benneteket (Mk 1,15), akkor pontosan azt akartam, hogy vállaljatok fel egy olyan komoly szellemi munkát, amelynek következtében belülről kifelé és nem kívülről befelé lássatok rá életetek megjavításához, boldoggá tevéséhez. Ma is ezt tartom az élet egyedüli megoldásának!
2. Ha a benned lévő jelenlétemre tetted volna a hangsúlyt, akkor belülről hallottad volna azt, hogy nem kapcsolhatod életed folyását olyan valakihez, akinek van férje! Te „kívülről” megláttál valakit, s úgy gondoltad, hogy őt rendelte neked az ég. Jó, ha tudod: az ég nem rendel senkinek senkit! Isten minden szellemi teremtményét Önmagára teremtette, és mindaddig nyugtalan marad a szívetek, amíg Istenben nem találja meg a megnyugvását.
Te lehetőséget adtál magadnak arra, hogy kihasznált, tönkrement embernek éld meg magad. Ebbe a mocsárba nem ment veled az Isten úgy, hogy bármiféle felelősséget Rá lehetne hárítani. Ha valóban ki akarsz e mocsárból jönni, akkor a benned boldogítóan létben tartó Isten segítségével ez megtörténhet.
Amint nem csoda folytán kerültél abba a helyzetbe, amelyben vagy, csoda folytán ki sem kerülhetsz ebből. Illetve, történhet veled „csoda”, de csak akkor, ha felvállalod azt a gondolkodás-átalakítást, amelyre Mk 1,15-ben felszólítottalak benneteket. Általad és veled mindent, de helyetted semmit! Nem vagy bábu!
3. Az nem baj, ha elveszítetted reményedet önmagadban és az emberekben. Itt van végre az ideje annak, hogy reményed horgonyát sziklába akaszd! Szánj időt arra, hogy ne csak elolvasd, de átelmélkedve olvasd el Máté 6;24-34. -részt!
Nagyon szeretlek. Nagyon szeretnék segíteni rajtad! Ez nem Rajtam, a te Jézusodon múlik, hanem rajtad. Mindenkor rendelkezésedre állok, de csak abban, hogy belülről átalakuljon a látásod. Az élet nem olyan, amilyennek látod, hanem amilyennek látod, olyan! Látásodon múlik tehát minden, és nem a körülményeken látásod. Körülményeidnek nem, de látásodnak mindig ura, alakítója, irányítója lehetsz! 40 /4292
 
 
Kérdező: ZILÁLT KAPCSOLATBAN ÉLEK
Van valakim, akivel a kapcsolatom zilált.
HANG: Emberi kapcsolataitoknak Ura Én, Jézus, nem vagyok. Isten azért teremtett benneteket értelmes lényeknek, hogy ne az érzéseitek után menjetek - ez az állatvilág területe - , hanem az értelmetek által jónak felfogott utat vállaljátok. Ha ilyenkor zsákutcába juttok, az a lényeget tekintve nem baj! Ezt mindenkor lehet korrigálni. A lényeg mindig a Velem, Jézussal, megélt kapcsolatotok! Ebből semmit nem engedhetek sem Én, sem ti!!! Az Istenre teremtett szellemi lényekre vonatkozóan ez megmásíthatatlan törvény! Ezt Isten sem tudja megváltoztatni! Teremtett lény pedig végképp nem!
Mindaddig, amíg nem tisztázódik ki benned az a gyakorlati életforma és tartalom, amely Engem, Jézust, tesz életed fő helyére, Én, Jézus, nem tudok belépni életedbe. Nem, mert vagy első vagyok valaki életében, vagy nem is vagyok ott!
Nagyon szeretlek, de téged nem ez boldogít! Téged az boldogíthat, ha te előfeltételek nélkül szeretsz Engem, a te Jézusodat!” 36 /3842
 
 
*************************************************************************************
Életem zsákutcájából
 
 
Kérdező:   FÉRJEM HÚSZ ÉV UTÁN VÁLNI AKAR
1. Több mint húsz éve vagyunk házasok. Férjem válni akar.
2. Van-e kiút életem zsákutcájából?
HANG: Isten mindenható! De csak annak számára, aki úgy akar boldog lenni, ahogy Isten akarja! Aki nem úgy akar boldog lenni, ahogy azt az Isten akarja, azon az Isten sem tud segíteni!
Mi által akar boldogítani Isten? Előbb arról mondok pár szót, hogy mi által nem. Isten senkit nem akar és nem is tud boldoggá tenni a körülmények által. Isten senkit nem akar és nem is tud boldoggá tenni egy másik ember által. Isten senkit nem akar és nem is tud boldogítani Önmaga által.
E három NEM UTÁN elmondom, hogy hogyan akar és hogyan tud Isten mindenkit boldogítani. Kettőn áll a vásár! Rajtad és Istenen! Nem véletlenül írtam így a sorrendet! Azért írtam így, mert e sorrendből bizonyos értelemben az Istent ki is hagyhatom. De téged nem! Vagyis: RAJTAD FORDUL MINDEN!
De azért írtam mégis melléd az Istent is, mert bár rajtad fordul boldogságod, de csak azáltal, hogy benn az életedben Istent abszolút elsőnek helyezed. Vagyis nincs második! Ha ezt megértetted, akkor kerül, amibe kerül, elindulsz a benső béke, vagyis a Földön elérhető boldogság felé.
Isten akkor abszolút ELSŐ, ha minden áldott nap Ő mondja meg, hogy hogyan és miért kell élned. Azt, hogy kiért kell élned, azt nem mondja meg, mert éppen azért első, mivelhogy Érte élsz!
Ilyen előzmény után, már mondhatom, hogy nincs olyan mélység, nincs olyan kétségbeejtő helyzet, amelyből ki ne hoználak, ha Engem fölvállalsz! Egy pillanatra se gondold, hogy képtelen vagy rá, mivel az Én erőm a te erőd mindaddig, amíg Nekem hátat nem fordítasz.
Én sokkal jobban szeretlek téged, mint bárki szerethetne a világon. Nézz a keresztre! Hát így szeret téged az Isten! E szeretet elől nem lehet örökké menekülni! E szeretet mindig eléd kerül, és ezt mondja: ’Nézd! E kereszt másik oldalán hely van számodra is! Egy csak az tud lenni Velem, aki úgy adja magát Nekem, mint Én adom magamat neki! Az ember boldogság-forrása az Én áldozati oltáromon, az Én keresztemen található meg, de csak annak, aki keresztemen áldozati bárányként Hozzám simul! Nem úgy van, hogy kis boldogságnak kis ára van, nagy boldogságnak nagy ára van. Csak NAGY boldogság van, és ennek lealkudhatatlanul nagy ára van (Mk 8,35) -  Mt 10,39 - Mt 16,25 - Lk 9,24 - Lk 17,33 - Jn 12,25*!’
Most megijesztettelek?! Szándékom nem ez volt. Szándékom az, hogy megértessem veled: soha nem szenvedsz egyedül! Benned szenvedek akkor is, ha te erről nem tudsz. De boldogítani csak akkor tudlak, ha tudod, hogy a te szenvedésed az Enyém is! Ha ezt felismered, akkor le tudom csendesíteni szíved háborgó tengerét, bármilyen vihar korbácsolta azt fel!
Én vagyok a megbocsátás, az erő, a megoldás, a béke, azÉLET! Rajtam kívül csak gyűlölködés, elgyengülés, feszültség, békétlenség, HALÁL van, ami a POKOL!
Én nem választhatok helyetted. Minden segítséget megadtam neked ahhoz, hogy Engem válassz! Minden rajtad áll!
Ne azzal emészd magadat, hogy te mit tettél, ne arról álmodozz, hogy ő, akiről valaha azt gondoltad, hogy boldogítani fog, most mit fog tenni! Keresd és leld fel azokat a lehetőségeket, amelyek által Velem jobban kapcsolatba kerülhetsz! Csak így jutsz megoldásra (Mt 6,25-34 ~ Lk 12,22-32-ig bezárólag. Elmélkedj erről!)
Örülj annak, hogy azzal a „tragédiának” nevezett eseménnyel, amelybe életed került, egy óriási lehetőséget kaptál a valódi megtérésre!
Én nemcsak mondom, de élem is (ismét csak azt mondom, hogy nézz a keresztre!) az irántad való szeretetemet. Most ezzel a mérhetetlen és múlhatatlan SZERETETEMMEL MEGÁLDALAK. Vess magadra keresztet!” 13 /1143
 
 
Kérdező:   ZSÁKUTCÁBA KERÜLTEM!
1. Szeretnék másokon segíteni, s közben magamon sem tudok!
2. Csőd van körülöttem! Nem látok kiutat!
3. Elszalasztottam a lehetőségeimet.
HANG: 1. Gyakran éppen akkor és azáltal tudtok segíteni magatokon, ha nem saját sebeitekkel vagytok elfoglalva, hanem mások sebeit kötözgetitek. Akarj segíteni másokon! Ne arra várj, hogy majd egyszer kellőképpen felkészült leszel ehhez! Itt és most már kész vagy arra, hogy kimutasd érdeklődő, segíteni akaró szeretetedet mások felé!
2. Kiutat csak belülről lehet találni. A kiút azért KIÚT, és nem beút! Aki kívülről akar először rendet teremteni maga körül, és azt reméli, hogy ez magával hozza a benső rendet is, az csalódni fog! Velem kell elkezdened a kapcsolatunk rendezését, vagyis Velem kell megbeszélned napi teendőidet ahhoz, hogy megtaláld a kiutat! ( Nem győzöm hangsúlyozni a reggeli ima fontosságát!)
3. Ne az elmulasztott lehetőségek miatt légy gondban! Vedd észre az előtted álló lehetőségeket! Lehetőség mindig van arra, hogy megoldást találjon az, aki a pozitív gondolkodásra törekszik.
Értsd meg, hidd el, hogy Én benned vagyok, és érted vagyok benned. Úgy tudod ezt elhinni, hogy elkezdesz Velem beszélgetni úgy, mintha elhinnéd, hogy ott vagyok. A HANG első kötetében található párbeszéd-ima rendelkezésedre áll!
Nemcsak te, de Én sem tudom életedet kívülről megoldani. Kívülről semmiféle megoldás nincs! Csak pillanatnyi tüneti kezelés van kívülről! De belülről minden megoldható, mert Isten plusz egy fő mindig abszolút többség! Vésd ezt szívedbe! 14 /1338
 
 
Kérdező: 1. Visszatérjek-e férjemhez, akit elhagytam?
2. Valóban minden házasság az égben köttetik?
3. Nem gyónhatok érvényesen?
HANG: 1. Attól, akit megbántottál, bocsánatot kell kérned. Ez akkor is kötelez, ha az illető a férjed volt! A további lépés az ő reagálásától függ. Első lépésnél helytálló e kijelentés: más boldogtalanságára nem lehet boldogságot építeni! Azért mondom, hogy első lépésnél, mert ha volt férjed boldogtalan, szenved amiatt, hogy elhagytad, akkor erre nyugodt szívvel a következő házasság nem építhető! Ha ő úgy reagál bocsánatkérésedre, hogy abból azt veszed ki, hogy nem boldogtalan miattad, nem akarja komolyan rendezni, helyreállítani előző kapcsolatotokat, akkor szabadnak tudhatod magadat.
Az, akivel most úgy érzed, hogy harmonikusan tudnál élni, akkor szeret téged igazán, ha segíteni akar neked abban, hogy helyre tudd állítani előző kapcsolatotokat, ha a volt férjed ezt szeretné. Ha az, akivel most együtt élsz, úgy gondolja, hogy akkor ő boldogtalan lenne, ezt nem kell, sőt nem is szabad komolyan venned, mert akkor nem téged szeret, hanem önmagát. Ha nem így lenne, akkor abból egy nagy összevisszaság keletkezne a világban, mert bárki saját fájdalmára hivatkozva felboríthatná mások házasságát, mondván, boldogtalan, ha nem válik el jelenlegi házastársától az, akit ő szeret!
2. A szentségi házasságban az Isten előtt egy olyan ígéret hangzik el tanúk által is hallható módon, amely szerint a felek hűségesek lesznek egymáshoz minden körülményben. Az ilyen házasság csak akkor jön létre, ha ezt mindkét fél kétséget kizáróan így akarja akkor, amikor ez az ígéret elhangzik. A dolog természeténél fogva ez akkor és addig érvényes, amíg remény van arra, hogy fenntartható ez az ígéret! Mivel a Szentlélek a kapcsolatok lelke, ezért az, aki vétkesnek érzi magát, tegyen meg mindent, hogy egy szétvált kapcsolat rendbe jöjjön. Ha ennek ellenére sem jön az létre, akkor a bűnbánó szabadnak érezheti magát, mert a Szentlélek a szabadság lelke is (2Korintusi levél 3,17).
3. A szentgyónás nem tartozik a lényeghez, mivel az jogi keretekbe szorítja a bűnbocsánatot. Isten országában nincs JOG! Isten minden bűnbánónak megbocsát! Irgalmasságot akarok és nem áldozatbemutatásokat Mt 12,7 - Mt 9,13! Én, aki arra szólítottalak föl benneteket, hogy nem hétszer, hanem hetvenhétszer hétszer, tehát mindenkor készen kell lennetek a megbocsátásra, Mt 18,22 - Lk 17,4 Én, aki a tékozló fiú apjában mutattam be nektek a mennyei Atyátokat  Lk 15,11-32, Én az Atyával és a Szentlélekkel hogy is tehetném meg, hogy ne teremtsek annak szívében békét, aki megbánta bűneit?!
Hidd el, hogy a gyónás szentsége nem arra való, hogy felhatalmazza Istent a bűnbocsánatra, hanem arra, hogy akiket nem köt egyházatokban jogi tilalom, azok ily módon vegyék tudomásul, hogy bűnbocsátást nyertek, ha megbánták bűneiket. Hidd el, hogy Nekem nincs szükségem jogi felhatalmazásra annak érdekében, hogy helyreállítsam egy lélekben a bűn által felbomlott harmóniát, ha az illető bűnbánatot tart! A bűnbánat másik neve: gondolkodás-átalakítás. Aki ezt szándékom szerint vállalja, annak lelkében Én élő, boldogító valóság vagyok.
Leveledben írtad, hogy félsz a válaszomtól. Ez csacsiság! Az Én válaszom csak a te boldogságodat segítheti elő! Ha van a világon valami, amitől nem kell senkinek félnie, az éppen az Én kívánságom veletek kapcsolatban. Ha komolyan ránézel a keresztre, akkor megértheted, hogy semmit Magamért, mindent ÉRTETEK! Ez ma is igaz. Aki másképpen akar boldog lenni, mint Én gondolom, az kifejezetten ellensége önmagának, az egész világnak és így Nekem is!
Kimondhatatlanul szeretlek, és boldogítani Rajtam kívül soha senki nem fog tudni téged! Eddigi életeid mindig azért jutottak zsákutcába, mert úgy gondoltad, másképpen is lehetsz boldog, nemcsak úgy, ahogy Isten akarja. Rá kell ébredned arra, hogy Isten a SZERETET, és ez a SZERETET a Földön szükségszerűen keresztutat jár, mert a Föld nem Mennyország! 21 /2110 - 2099
 
 
Kérdező: 3. Több szentírási hely homályos előttem.
HANG: 3. Most röviden válaszolok egy-egy különálló kérdésedre.
A hűtlen intézőt azért dicsértem meg, mert élete zsákutcájából megfelelő ön- és emberismeret birtokában az adás vállalásával próbált kijutni. Tehát nem a csalását értékeltem, hanem az okosságát.
Én mindig tekintettel voltam azokra az egyházi törvényekre, amelyek az emberek érdekeit is szolgálták. Csak azokra nem voltam tekintettel, amelyek embertelenek voltak. Az egyházi adó sem akkor, sem most, semmiképpen sem mondható embertelennek!
Nincs ellentmondás e két kijelentésemben: Aki nincs Velem, az ellenem van, és aki nincs ellenünk, az velünk van. Mindenki annyiban van Velem, amennyiben ismeretei ezt lehetővé teszik számára.
Amilyen ismeretem Nekem, Jézusnak birtokomban volt az utolsó napról, az nem volt olyan, hogy emberként embereknek továbbadhattam volna.
Aki Lélekkeresztségben részesült, az mind átélt egy olyan istenélményt, amely számára nem volt észrevétlen! Minden Lélekkeresztelt tudja, hogy tanúságot kell tennie istenélményéről, tehát egy ilyen megtapasztalás feltétlenül átélt valóság lehet csak.
Az lehet, hogy újjászületésben részesülhet valaki anélkül, hogy ezt időpontban tudná rögzíteni. Az újjászületés a megtéréssel azonos, és van, amikor ez egyesek életében nem látványos. De a Lélekkeresztségben bizonyos emberi tulajdonságok karizmává minősülnek, tehát olyan képesség vagy képességek kezdenek működni, amelyeket Isten pillanatok alatt megtisztított és fölerősített mások javára! Ez tehát előbb-utóbb mindig nagy élményt bont ki a lélekkereszteltben. 24 /2437
 
 
Kérdező: NEM LÁTOM A KIUTAT!
1. Zsákutcába került az életem.
2. Hogyan tudom Istennek szentelni életemet?
HANG: 1. Nem tartom szükségesnek ismételgetni, hogy mérhetetlenül szeretlek, mert ezáltal még nem találsz magadra. Ahhoz, hogy Rám - a te Jézusodra - találj, meg kell találnod azt az egyszerű elfoglaltságot, ami mások életét könnyebbé teszi. Gyenge idegrendszered csak akkor fog erősödni, ha napra lebontva látod meg, hogy mit kell tenned a szolgáló szeretet vonalán, vagy ha úgy tetszik, oltárán. Igen, mert életáldozat nélkül Én, Jézus, sem tudtam volna magammal mit kezdeni.
A te életáldozatod éppen az, hogy benső vívódásaidnak értelmet adsz. Ezt pe­dig azáltal tudod elérni, ha külső elfoglaltságot is találsz magadnak. Ezen nem­csak fizikai munkát értek, szellemit is. A tanulás olyan elfoglaltság, amely szinte törvényszerűen értékessé teszi azt, aki tanul. Te még képezheted magad szelle­mileg, és kell is, hogy ezt tedd! Akár nyelvek, akár más szellemi értékek befoga­dása által nagyon hasznossá tudod tenni magadat mások számára is, de leginkább arra tudod ránevelni magadat, hogy Miattam értékeld értékeidet.
2. Ha reggeli imáidban kéred angyalaimat, kéred őrangyalodat, hogy hasz­náljanak, irányítsanak, vezessenek, akkor megfelelő időben és megfelelő he­lyen rá fogsz látni arra, hogy mit kívánok tőled.
Az szenteli életét Istennek, aki reggeli imájában mindennap az Istennek szenteli, ajánlja magát!
Isten még a haja szálait is számon tartja övéinek Mt 10,30, akkor mennyivel inkább az egész életüket! Sokkal nagyobb bizalommal kell felajánlanod magadat közös Atyánknak, mert Isten áldásának túlcsorduló mértékét tapasztalják azok, akik szintén túlcsorduló mértékkel, tehát napi gondjaik minden részletével Neki ajánlják magukat!
Kedves Barátom! Nincs zsákutca számodra! Nincs, mert Én, Jézus, vagyok az az ÚT Jn 14,6*, amely egyben örök élet is benned. 30 /3115
 
 
Kérdező: NEM ÉRTEK EGYET SZÜLEIMMEL
1. Szüleim ellenzik azt, amit én jónak látok.
2. Missziós nővér is lehetnék?
3. Mindenfelé zsákutcába ütközöm.
HANG: 1. Szüleid tanácsát mindig komolyan kell venned, de követned csak akkor szabad, ha te is hasonló tanácsot adnál hasonló helyzetben a te gyermekednek. Szüleid nem vállalhatnak érted felelősséget, és te nem is háríthatod rájuk döntéseidért a felelősséget. Ők is önmagukért felelnek, és te is önmagadért felelsz! Ez akkor is így van, ha ők ezt nem fogadnák el.
2. Bármi lehetsz, ha szíved békéjét döntéseidben megtalálod. Nem könnyű, de elkerülhetetlen, hogy egyedül és kizárólag saját lelkiismereted legyen a legfőbb irányítód!
3. Ha szűkíted döntéseid területét, tehát, ha csak azt gondolod át, hogy itt és most ezen az elinduló napon mit kell tenned, akkor nincs más feladatod, mint az, hogy tudomásul vedd, ha döntésedet valami áthúzza, akkor az adja meg a további irányt. A rugalmasság nagyon fontos! Ennek semmi köze a megalkuváshoz. De igenis köze van, sőt szerves része az egészséges lelki fejlődésnek!
Ha így éled életedet, akkor még a hosszú távú döntések sem jelenthetnek komoly problémát. Nem, mert az istenszeretőnek minden a javára válik! 37 /3943
 
 
Kérdező: MIÉRT NEM ENGEM VERT MEG AZ ISTEN?
1. Férjem agydaganatot kapott. Halálos beteg.
2. Miért nem engem vert meg az Isten ilyen betegséggel?
3. Életem férjem nélkül semmit sem ér!
HANG: Valóban a keserűség beszélt belőled! Eddigi életedben kialakított látásod nem is láthat másképpen, mint úgy, ahogy leírtad. De ez a látás nem vezet sehová. Ettől férjed nem gyógyul meg testileg, sem te lelkileg. Látni teljesen sötét szobában nem lehet. Csak az tudja megtalálni élete zsákutcájából a kiutat, aki ablakot, ajtót nyit a Fény felé. Ez az ablak, ajtó nem más, mint bizonyos alapigazságok elfogadása, amelyek akkor is igazak, ha valaki nem akar róluk tudomást venni. Mondok egy pár ilyen alapigazságot.
Az egyik ilyen az, hogy te is adósságtörlesztésre is születtél e világra. Vagyis voltak olyan életeid, amelyekben könnyelműen felhalmoztál magad számára olyan terheket, amelyektől most szabadulni szeretnél. Kár azon sopánkodni, ami már elmúlt. Azt kell meglátnod, amit most kell tenned.
A másik alapigazság az, hogy nemcsak a férjed, hanem te is meg fogsz halni, és egyáltalán nem tudhatod, hogy melyiketek hal meg előbb. De ez nem is érdekes. A fontos az, hogy hallatlanul rövid a mulandó földi életetek ahhoz képest, amit örök életnek neveztek. „Mi ez az örökkévalósághoz képest?” E mérlegen nevetségesen rövid a száz esztendő is.
A harmadik alapigazság az, hogy Isten senki emberfiát nem teremtette egy másik emberre. Vagyis Isten mindenkit Önmagára teremtett, és mindenkinek nyugtalan marad a szíve mindaddig, amíg Istenben meg nem nyugszik. Mindaddig, amíg valaki ezzel nem szembesül, állandóan menekülni kényszerül!
A negyedik alapigazság az, hogy mindenki képes saját gondolkodását átalakítani, de az Isten sem képes arra, hogy bárkinek is a gondolkodását átalakítsa. Tehát a te boldogság-boldogtalanság-sorsod egyedül és kizárólag a te kezedben van. Ez azt jelenti, hogy mindenkinek az életkeresztjét a természete és a körülményei ácsolják. Ezért senki és soha le nem szállhat élete keresztjéről. Az, amit Én, Jézus, tehetek, az az, hogy akik Engem, Jézust, befogadnak életükbe, azoknál vagy csökkenteni tudom a keresztjüket, vagy növelni tudom az erejüket. De arra az Isten sem képes, hogy a Földön, mondhatom így is: a földi élet poklában bárkinek is megszüntesse a keresztjét (Mt 11;28-30).
Ilyen előzmények után válaszolok kérdéseidre:
1. Férjed betegségében időt kapott arra, hogy átgondolva eddigi életét, rátaláljon arra a FÉNYRE, Akinek országában várnak reá.
2. Isten senkit és soha nem ver! Mindenki önmagát bünteti. A szeretetnek mindenkor igazságban, és az igazságnak mindenkor szeretetben kell megnyilvánulni. Amikor nem ez történik, akkor lelki kibicsaklás történik, és amint a kibicsaklott testrész helyretétele fájdalommal jár, úgy a lelki kibicsaklások helyreállítása sem történhet észrevétlenül.
Te jelenleg saját önzésednek a horgára akadtál, s ezen vergődsz. Én, Jézus, le tudlak venni e horogról, de csak akkor, ha te is megteszel ezért mindent. E „minden” nem kevesebb, mint a gondolkodásod átalakítása az Én evangéliumaim alapján. Veled és érted mindent, de helyetted semmit! Nem vagy bábu!
3. Harmadik kérdésed - enyhén szólva – Isten-káromlás. Férjed nem lehet az Istened! Amíg őt életed értelmének, tehát bálványnak tekinted, addig nem tudok veled mit kezdeni. Csak azt tudom mondani, csak azt tudom ismételni: Térj meg! Vagyis: láss hozzá, hogy átalakítsd gondolkodásodat a fent elmondott alapigazságok szerint.
Nemcsak Nekem kell hinned, hanem Bennem kell hinned! Tehát át kell adnod életedet Nekem, a te Jézusodnak, úgy, amint Én, Jézus, átadtam életemet neked azáltal, hogy Önmagamra teremtettelek az Atyával és a Szentlélekkel. 39 /4201
 
 
*************************************************************************************
Önálló döntéseid
 
 
AKI NEM DÖNTHET KÖZÖSSÉGE NÉLKÜL
Kérdező: Uram! Egyik testvérem, aki nem tud meglenni Nélküled, komolyan gyötrődik amiatt, hogy mi lesz vele. Nyugtalanítja az, hogy ott, ahol él, reménytelen a tekintetben, hogy családanya legyen. Ahol pedig erre reménye lenne, ott nem érzi magát otthon. Mitévő legyen? Hol és hogyan éljen tovább?
Uram! Személyre szóló megvilágosítást vár Tőled! Uram! Adj választ testvérem tépelődésére!
HANG: Barátom! E testvéred Nekem is testvérem. Bár tudnám ezt jobban éreztetni vele!
Jézusom! Miért nem tudod? Te mindenható vagy a szeretet körén belül!
HANG: Ez igaz. De csak részben. A szeretet körén belül ti is mindenhatók vagytok! Ha ezt megérted, akkor megérted azt is, hogy mi a legfőbb akadálya annak, hogy éreztessem e testvéremmel azt, amit szívemben érzek iránta. Csak azt tudom most mondani neki, hogy figyelje a jelzéseimet. Most közvetlenül neki mondom a következőket:
Testvérkém! Kész irányítást, mely félreérthetetlen és egyértelmű, ilyet nem adhatok. Csak a kisbabák élhetnek felelőtlenül. Azt biztosra veheted, hogy Nekem mérhetetlen nagy a felelősségem veled szemben.
Te nemcsak menekültél otthonról - bár ez is volt benne -, de Irántam való szereteted is motivált téged. Engem csak és kizárólag csak irántad való szeretetem motivál. Sokat alakultál az elmúlt évben. Sokat, de nem eleget. Akik körülvesznek most, ők szeretnek téged annyira, hogy függetlenülni is tudnak tőled, ha azt látják, hogy a te érdeked ezt kívánja. Ez azt jelenti, hogy nem kell tartanod manipulálástól részükről.
Aki olyan múlttal rendelkezik, mint Te, az olyan, akiért mások is érzik a felelősséget. Te már nem dönthetsz önállóan sorsodról. Persze dönthetsz, de abban könnyen el is vérezhetsz. Gondolj csak azokra az utakra, melyek önálló döntéseid eredményei voltak. Bizony mind zsákutcának bizonyult.
Hidd el, hogy nem hátrány számodra, és nem is gyerekes kiskorúság az, hogy életdöntéseid szükségszerűen Engem szerető testvéreid kontrollja alatt állnak. A te meglátásaidnak éppen olyan sorsformáló erejük van testvéreid felé, mint amilyen kell hogy az ő meglátásaik legyenek feléd. Értsd meg végre! Te már nem dönthetsz egyedül magad felől kellő felelősséggel.
Amióta nem jársz dolgozni, azóta több időd van arra, hogy magaddal foglalkozz. Ez nem jó. Jobb volna, ha arra törekednél, hogy mások, testvéreid foglalkozzanak veled. Te pedig velük. Ha nem forogsz majd annyit magad körül, forogni fognak mások körülötted. Ha pedig erősödik benned a vágy társ és család után, hát Én ennek beteljesítésének akadálya nem leszek. Még remeték között is volt, akit fölkeresett az, aki később párja lett.
Tudnod kell azonban valamit. Tudnod kell, hogy az imádság az lelki munka. A gondolkodás szellemi munka. A fantáziálás pedig csak kis mértékben kikapcsolódás. Csak kis mértékben pihenés. Részben menekülés. Én ugyan utána megyek enyéimnek, de senki után és senki elől nem futok. Csak a Rám várókat szoktam utolérni.
Testvérkém! Értsél meg. Kénytelen vagyok felnőttként kezelni téged. Ezért tehát a hol és a hogyan tovább kérdéseidre jeleket adok. Benned is, ha nem fantáziálsz sokat, és a téged körülvevő testvéreid által is. Csak adj nekik lehetőséget (nyitottság, őszinteség), hogy foglalkozzanak veled. Te mindenképpen foglalkozzál velük! Velük többet, mint magaddal!
Veled és testvéreiddel közösen és együtt szőjük leendő jövőd fonalát. 1 /48
 
 
Kérdező: TESTILEG, LELKILEG BETEG VAGYOK
Beteg vagyok, s nem kapok táppénzt.
HANG: A ti istentelen és emiatt természetesen embertelen világotokban a magatok által létrehozott nehézségeket Én, Jézus, megoldani nem tudom, mert nem báb­színházat rendezett be a Teremtő, amikor benneteket megteremtett, hanem olyan szabad döntéssel és felelősséggel rendelkező szellemeket teremtett, akik, mint Isten partnerei, Isten boldogságában tudják megélni, átélni azt a csodálatos valóságot, hogy mit jelent Isten gyermekének lenni.
Én, Jézus, tehát csak azt tudom mondani és megígérni neked, hogy mindig megadom az erőt ahhoz, hogy közös keresztünket közösen tudjuk hordozni, és mindig megadom a kiutat minden zsákutcából, ha valaki őszinte bűnbánatot tart a miatt a helytelen döntése miatt, aminek következménye lett az, hogy zsákut­cába kerülhetett. Azt nem tudom megtenni, hogy ne legyenek következményei döntéseiteknek!
Az volna a jó, ha nem döntéseitek után, hanem döntéseitek előtt jönnétek Hozzám, és kérnétek ki a véleményemet. Amíg nem ezt teszitek, addig azokból a szenvedésekből kell megtanulnotok a Velem való élő kapcsolat fontosságát, amely szenvedések szükségszerűen következnek helytelen lépéseitekből. Kese­rű tapasztalatok árán kell megtanulnotok azt, amit ezek nélkül is megtanulhat­tatok volna Általam, Velem és Bennem.
De ami most számodra a legfontosabb, az az, hogy hidd el: akinek nem tu­dom csökkenteni terheit, annak tudom növelni erejét, ha valóban megtér, és el­fogad Engem, Jézust, Urának, Megszabadítójának!
Az igazi megoldás soha nem kívül történik, hanem mindig belül, az ember szívében! Ott élek Én, Jézus, benned, és érted élek benned! Ha valóban befo­gadsz Engem, akkor meg fogod tapasztalni, hogy mennyire igaz e kijelentésem: Az Isten az övéi számára a körülményeknek is az Istene! 30 /3125
 
 
*************************************************************************************
Állandó menekülés önnönmaga elől
 
 
Kérdező:  Uram! Most hallottam a hírt, hogy egy kievi nő istennek képzeli magát, és állítólag keresztre akarja magát feszíttetni.
HANG: Barátom! Ne hidd, hogy ez és az ehhez hasonló események véletlenek korotokban. Sajnos annyira lejárattátok az Én életemet, hogy halálom, melyet lejáratni nem lehet, tud olyan hatást kiváltani valami nagyot tenni vágyók beteges pszichéjéből, mely így is megnyilvánulhat.
Sajnos, nem értik, mert honnan is értenék a jó szándékú emberek, hogy nem az Én halálom, hanem az életem a fontos ennek a ti világotoknak, ha valóban élni akar.
Nyilván azért nem disszidálhattam kivégzésem elől akkor sem, mert a Földön mindenhol hasonló sors várt volna Rám. Ott, ahol éltem, ott éppen az életemet kellene jobban szemlélnetek, mely tanításomban fogalmazódott meg. Ez, és csak ez képes mindenkinek szebbé tenni életét. Nem a halálom, hanem az életem!
Sajnos, halálomat mindenütt mutogatjátok, de életemet nem lehet könnyen meglátni ott, ahol éltek. Pedig ezt kellene bemutatnotok. Azok, akik az enyéimnek tudják magukat, azok sem gondolják végig, hogy szeretetem, melynek a vissza nem bántás a lényege, mely az igazság rendjét egyszerűen nem veszi tudomásul, hanem ehelyett az irgalmasságot mutatja be, ez a szeretetem éppen elég keresztet ácsol azok számára, akik vállalják az irgalom rendjének bemutatását. Az ilyen keresztekre kellenének vállalkozók közületek.
Amint a kecskeméti fakír szándékvilága, éppen úgy ez az említett nő, elszántságban képesek példát mutatni. Ezeket nem megmosolyogni kell és nem is bolondnak tartani, hanem elgon­dolkodni kéne afölött, hogy ti hogyan álltok az elszántság dolgában akkor, mikor áldozatválla­lásról van szó.
Azok a hivatalos megnyilvánulások, melyek ebben az esetben is, és a másik esetben is elhangzottak, mind arról tesznek tanúságot, hogy az ilyen szerveknek fogalmuk sincs a lényegről, vagyis az életemről.
Életem lényege éppen az, hogy a legnagyobb elszántságot igénylem enyéimtől. Ez a legnagyobb pedig kétségtelenül mindenkinek a saját tudatállapota alapján fogalmaz­ható meg.
Ne azt ellenezzétek, amit ez a magát isteni lénynek képzelt személy vállal, hanem amiatt legyetek fájó gondban, hogy nem akartok elszántan isteni lények lenni.
Nektek most országotokban megadatott megtudni, hogy mire kellene elszántan vállalkoznia annak, aki Engem, mint UTAT elfogadni merészel. Nektek van lehetőségetek megismer­ni a vissza nem bántásnak azt az erkölcsi súlyát, melyet a különböző hatalom megszállottai elviselni képtelenek.
Senki nem kerülheti ki a lemérettetést. Mindenki ma­gában hordja azt a bírói fórumot, amely elé előbb-utóbb tudatosan odaállítja önszántából önmagát, mert az állandó menekülés önnönmaga elől bárki számára zsákutcába torkol, s értelemmel bíró lény nem úszhatja meg azt a szembesülést önmagával, melyre tüneti kezeléssel nem le­het véglegesen pontot tenni.
Az előbb említett gondolat, melyet elég nehezen érthető bővített mondatba foglaltál bele, ez egy olyan Samu-kalapács, mely könnyedén töri össze azokat a pszichikai búvóhelyeket, melyeket pillanatnyi előnyökért tákoltok össze magatoknak.
A fakíroknak és megszállottaknak fizikai keresztre feszítési szándékai tehát azt hozzák nyilvános­ságra, hogy senkinek sem lehet megúszni a keresztre feszítésnek valamilyen formáját, ha egyszer fejlődésre te­remtett lények vagytok. 2 /89
 
 
*************************************************************************************
Igazságérzet
 
Kérdező: Lemondhatok-e tulajdonjogomról, ha ezzel nehezítem helyzetemet? A másik kérdés: Miért, mi az igazság?
HANG: A végéről kezdem. Ti nagyon félreismertek Engem. Úgy gondoljátok, hogy Nálam minden világos és egyértelmű, ami előttetek homályos és többértelmű. Ez csak részben van így. Előttem valóban minden világos és egyértelmű, ami előttetek is az lesz egykor. De homályos és sokértelmű, ami előttetek is az, és az is marad. Ez azt jelenti, hogy a ti szellemi erőfeszítésetek helyett nem tudok erőfeszítést tenni. Tiltja a szeretetem és az irántatok érzett tisztelet. Ti nem azáltal lesztek tiszteletre méltók Előttem, mert Én azzá teszlek titeket, hanem azáltal vagytok tiszteletre méltóak, hogy olyanok vagytok, amilyenek vagytok. Én nem másnak szeretlek benneteket, mint vagytok, hanem valójában benneteket szeretlek.
Sok miért hangzik el Felém. Szinte el sem hiszitek, hogy Én pontosan akkor és abban a témában kérdezlek benneteket: Miért? Jobban, többször és következetesebben kellene végiggondolnotok azokat az utakat, melyek végén e szó: MIÉRT, áll. Fölfedezőnek teremtett benneteket a Teremtő, és nem teremtőnek a „Fölfedező”. Ti fölfedezőnek gondoltok Engem, pedig nem vagyok az. Ti vagytok azok. És legyetek is azok! Fedezzétek fel magatokban és a magatokon kívüli világban gondolataimat. Az erkölcsi világban nincs ilyen, hogy mi az igazság. Csak ez van: KI AZ IGAZSÁG!
Ha számodra nem csupán Személyem az igazság, tehát nem csupán az irgalom rendjében akarsz tájékozódni, akkor a földi élet jogrendjében úgy kell eligazodnod, ahogy azt a jogi szabályok előírják. Ekkor nem leszel igazságtalan, s nem kell más helyett neked megrövidülnöd. Akiben nagyon erős az igazságérzet a Földön, az előbb-utóbb önmagával szemben is igazságos akar majd lenni, s ez bizony kiábrándítóan zsákutcát jelent majd. Éppen a megválaszolatlan, a föl nem derített, a miértekre meg nem adott válaszok miatt kerülsz zsákutcába. Ne feledd: Júdást az igazságérzete juttatta akasztófára. Mert képtelen volt az irgalom rendjét értéknek felismerni.
Szeretném, ha nem értenél félre. Míg valaki föl nem fedezi az irgalom rendjének értékét, addig nem tud vele mit kezdeni. És ne is kezdjen vele semmit, mert ha akár az Én szavamra, akár más szavára ezt vállalja, akkor saját igazságérzete fogja pokollá tenni az életét. Csak olyat szabad tenni, vállalni, amire azt tudod mondani: Megérte! Csak ilyet szabad tenned.
Aki Hozzám akar valójában tartozni, annak elsősorban nem Engem, hanem önmagát kell vállalnia. Menekülők semmiféle formában nem tartoznak Hozzám. Az Engem várók, megvárók igen.
Ígéretet teszek neked. Megbukni nem fogsz soha, de a bukdácsolástól nem menthetlek meg. Hidd el, még bukdácsolni is jó, érdemes Velem. Gondolkodjunk, mérlegeljünk együtt. Én nemcsak elöljáród vagyok. Utánad is szívesen ballagok. El sohasem hagylak. 3 /217
 
 
 
*************************************************************************************
Fantáziálások, Álmodozások, Elképzelgések
 
Kérdező: 2. A Biblia ószövetségi részének magyarázata
HANG: 2. A születésem előtti bibliai részeknek egyetlen célja az volt, hogy előkészítsék az embereket a Velem való találkozásra. Minden történetileg hiteles, illetve minden elképzelésen alapuló információ olyan elemeket hordoz, amelyek alkalmasak arra, hogy minden kor gyermekét segítsék a Velem való találkozásra. Aki a bibliai részek leírásait másra használja, az elmegy a lényeg mellett, és ahelyett, hogy gyakorlatban engedne Engem működni önmagában, a fantáziálások, álmodozások, elképzelgések zsákutcáiba téved. Mikor értitek már meg végre, hogy egy a szükséges (Lk 10;41-42)! 15 /1461
 
 
*************************************************************************************
Önfejűség
 
Kérdező: 2. Miért nincs megfelelő munkám?
HANG: 2. Mindig az a munka megfelelő, ami elvégezhető! Isten senkitől sem kíván lehetetlent. Ha mégis, akkor Ő végzi azt el általatok.
Kérned kell szemeket, hogy vedd észre, mi az, amivel el kell foglalnod magadat, mert aki nem ad magának munkát, annak ad az ördög!
A munkánál nem az a döntő, hogy van vagy nincs valakinek kedve hozzá, hanem az, hogy ésszerű-e az, amit tesz vagy sem! Jó, ha van pozitív érzelmi töltet egy munka végzésénél, de ez nem tartozok a lényeghez. Amint a szeretés is akarati, jó akarati aktus, és nem érzelmi hangoltság kérdése, úgy a munkában is azt kell látnod, hogy ésszerű vagy nem ésszerű, bármilyen áldozatba is kerül. Az ésszerűség könnyen kontrollálható, mert amit mások, jó akaratú emberek annak látnak, az biztosan az is. Az önfejűség előbb-utóbb zsákutcába vezet! 17 /1667 +1
 
 
*************************************************************************************
Sátáni erő
 
Kérdező: Sok jelet és kinyilatkoztatást kaptam Istentől, de nem voltam elég fegyelmezett, s úgy adtam ezeket tovább, hogy azok nem építették, nem buzdították és nem vigasztalták azokat, akiknek tovább adtam, hanem éppen ellenkező hatást váltottak ki. Talán ezzel a Szentlélek ellen vétettem? Nagyon bánom bűneimet. Szeret engem még Isten?
HANG: Igenis, kaptál prófétai szerepet. Ezzel, sajnos, együtt jár a prófétai sors is. Akik Engem nem szeretnek, azok téged sem szeretnek, s akik Rám hallgatnak, azok téged is megértenek.
Kétségtelen, hogy mindazt, amit mondanod kellett, másképpen, fegyelmezettebben és nagyobb türelemmel kellett volna elmondanod. De azon kár bánkódnod, amin változtatni nem tudsz. Én nem bánatra, hanem örömre, boldogságra, békére teremtettelek. Így hordozza a megvalósult IDEA az ALKOTÓJÁT!
A hibáidból tanulnod kell. Azért kaptál tőlem vágyat a tanulásra, hogy ez a vágy vezessen, erősítsen téged. A prófétai küldetés az tanítói küldetés is. Azok tehát, akik az Én prófétámnak tudják magukat, azok éppen azért az Enyémek, mert tudják, hogy mindig tanulniuk kell. Akik önmagukkal elteltek, azokkal nem tudok együtt dolgozni. Márpedig Nekem olyanokra van szükségem, akik éppen azáltal lesznek szócsöveim, hogy mindig tanulni akarnak Tőlem.
A Biblia és minden magán-kinyilatkoztatás lehetőség arra, hogy egyre jobban megismerjétek gondolataimat, életetekről elkészített terveimet, szeretetem jeleinek észrevételét. A Tőlem kapott JÓZAN ÉSZ sokkal nagyobb fontosságot érdemel, mint amit ma ti ennek tulajdonítotok. Ez amiatt történt így, mert azok, akiket ti tanult embereknek mondotok, nem Tőlem tanultak, hanem olyan forrásokból merítettek, melyek inkább voltak mérgezett kutak, mint üdítő források.
Miután csupa okos ember olyan vezetői pozícióba került, ahonnan szítani lehet a gyűlöletet, hát az elmúlt évezredek borzalmasnál borzalmasabb háborúi nem a gyűlöletből ábrándították ki az emberek nagy részét, hanem az értelem használatából, s átvette az uralmat felettetek részben az uralkodási vágy, azok részéről, akik értelmüket rosszra használják, s részben a félelem, azok részéről, akik lemondtak eszük józan használatáról. E két sátáni erő aztán megtette a magáét. Kiszorította tudatotokból az örökkévalósággal való foglalkozást, és olyan zsákutcába kerültetek, melyet ez a magatartás jellemez: amiről nem gondolkodom, az nincs is.
Amennyiben tehát használtátok eszeteket, ezt rosszra használtátok, s amennyiben szerepet engedtetek a szívnek, ezt félelemmel töltöttétek meg.
Az Én kívánságom és elgondolásom mindig is az volt, hogy ne mondjatok le sem az értelem, sem a szív használatáról. Mi tehát a teendő: 1. Alakítsátok át gondolkodásotokat Mk 1,15*! 2. Legyetek bátrak!
Aki bátran vállalkozik arra, hogy Tőlem tanuljon, az automatikusan tanít is, mert az Én prófétám hirdeti tanításomat, akár alkalmas, akár alkalmatlan.
Nagyon szeretlek. Te nem vétkezhetsz a Szentlélek ellen, mert a Szentlélek elleni vétek az nem egy esemény, hanem a hatalmon lévők állapota. A Szentlélek elleni bűnnek másik neve: MEGÁTALKODOTTSÁG. Ezért nincs rá bocsánat. Érted?! Maga a megátalkodott teszi lehetetlenné a megbocsátást, mivel megbocsátani csak annak lehet, aki meg akar térni. A hatalmon lévők általában nem megtérni akarnak, hanem megtéríteni, önmagukhoz téríteni másokat. Akik hatalmon vannak, azok általában nem azt akarják, hogy Enyém légy, hanem azt, hogy az övék légy. Akik ellenállnak, azokat megpróbálják likvidálni, megsemmisíteni vagy legalább megfélemlíteni.
Félelmetes ember az a hatalom szemében, aki nem fél tőlük. Ezek az Enyéim, ezek az Én prófétáim. És bár ezeknek földi sorsa prófétai sors, az Én sorsom, mégis ezek a boldog, bátor emberek, akik előbbre viszik bátorságukkal, áldozattá válásukkal a világot. A jövő nemzedék ezeknek nevét foglalja imába, míg azok, akik ezeket bántották, kínozták, ijesztgették, ezek teljesen elvesznek a feledés homályában. Igen. Ez utóbbiak nevei nincsenek beírva az ÉLET KÖNYVÉBE, ezért kitörlődnek az élők emlékezetéből is. Értsd meg: az Enyéim hordozzák az ÉLETET! Enyéim pedig azok, akik szellemét jellemzi a tanulás, a gondolkodás-átalakítás és a bátorság, a bátor tanúskodás.
Törekvésed legyen tehát az, hogy tanúságtevésed által építs, buzdíts és vigasztalj, de ha ez nem sikerül, bár szándékod ez volt, az nem baj. Az Istent szeretőknek minden a javukra válik.
Maradj hűséges Hozzám, és tiéd az ÉLET KORONÁJA! 5 /401
 
 
Kérdező: Lehet, hogy ördögtől megszállott a rokonom?
HANG: Bizony lehet. Sőt! Egészen biztos. Nálatok a legnagyobb probléma nem is az, hogy ő milyen, hanem az, hogy ennek mi a következménye rátok nézve. Persze az is, hogy ő milyen. De erről tudjátok, hogy ez nála nem öröklött, hanem józan eszének tudatában teszi azt, amit tesz. Tehát nem mutat hajlandóságot arra, hogy mások segítsenek lelkileg rajta. Az ilyen lélek mindig a pillanatnyi anyagi segítés reményében tud máról holnapra élni. Egyszer szükségszerűen összecsapnak feje felett a hullámok, ráomlik a megszállottsággal épített ház. A nagy problémátok az, hogy esetleg titeket is maga alá temetnek a romok.
Ezzel kapcsolatban mondom, hogy nagyon okosnak és óvatosnak kell lennetek vele szemben. Az a szeretet, amely általános érvényű, itt nem nyilvánulhat meg véget nem érő engedékenységben, mert akkor bűnrészesek vagytok, és segítés helyett ti is a pillanatnyi megoldás felé léptek, ami pedig nem mehet a végtelenségig.
Két dolgot kell hát világosan látnotok. Az egyik az, hogy csak ő maga tud segíteni önmagán, ha Hozzám fordul, és segítségemet komolyan kéri. Rajta másképpen segíteni nem lehet. A másik dolog pedig az, hogy nagy keménységet kell tanúsítanotok vele szemben akkor is, sőt, éppen azért, hogy ő szakítson veletek. Ha annyira meg vagytok kötözve vele, hogy erre nem vagytok képesek, akkor ti is a megszállottságnak egyik formáját szenveditek, s ebből csak úgy tudtok kijönni ti is, ahogy ő tudna. Vagyis ha Hozzám fordultok, és komolyan kéritek ehhez az okos keménységhez szükséges erőt.
Tudnotok kell, hogy az Én szabadságom véget ér ott, ahol a tiétek kezdődik, de az Én erőm éppen akkor lép be hatékonyan életetekbe, amikor a ti erőtök már fogytán van. Igen. Helyettetek semmit, de veletek mindent meg tudok tenni értetek. De csak azzal, aki komolyan akarja.
Ne megtéríteni akarjátok őt, hanem akarjátok kimutatni megtéréseteket azzal, hogy elhatárolódtok tőle. Ez nem szeretetlenség, hanem számára is a legjobb megoldás afelé, hogy ráébredjen, meglássa azt a sehová sem vezető zsákutcát, amibe keverte magát. Természetesen az érte továbbra is mondott imáitokkal biztosítanotok kell magatokban azt az irgalmas lelkületet, amely képessé tesz benneteket arra, hogyha az illető valóban meg akar menekülni megszállottságától, és bűnbánóan könyörög Hozzám erőért, akkor mellé tudjatok állni. 7 /535
 
 
Kérdező: Értelmem és szívem nincs harmóniában. Nekem is, gyermekemnek is fontos volna, hogy lássam, mit kell tennem! Kérem a segítségét!
HANG: Ma nagypéntek van. Nem tudom, mond-e ez neked valamit. Azt kellene, hogy mondja, hogy Én érted is meghaltam! Bizonyos értelemben miattad is!
Bárhol nyúlok életedhez, szinte nem tudom megfogni a lényeget, mivel egy egész emberi sorsot építettél olyasmire, ami nem érinti a lényeget. Idegen erők vezetésének adtad át magadat. Ezek az erők rajtad kívül és benned egyaránt hatnak rád, mert engeded, hogy hassanak rád, s Nekem még mindig várnom kell arra, hogy végigjárd zsákutcáid útvesztőit.
Most nem magyarázkodom arról, hogy ha nem ölöd meg gyermekedet, akkor mérhetetlenül jobban jártál volna, mert ezt úgysem értenéd. Csak azt tudom mondani most, hogy Engem nem lehet félig vállalni.
Én teljesen felvállaltalak téged. Ha nem hiszed el, nézz a keresztre! Annak a kehelynek minden cseppjét kiittam, amelyikben a te keserűséged is benne volt. Megrendítőbb módon már nem tudtam érzékeltetni veletek, hogy mennyire fontos Számomra a mennyei Atya, és hogy ezt kellene megtanulnotok Tőlem, ha boldog emberek akartok lenni.
Szeretnélek vigasztalni! De csak annyiban tudlak, amennyiben te próbálsz vigasztalni Engem. Szeretnék otthonra találni benned. De csak annyiban tudok, amennyiben te megtalálod az otthonodat Bennem. Szeretnék érted élni, de csak annyiban tudok, amennyiben te Értem élsz. Szeretném a békémet átadni neked. De csak annyiban tudom, amennyiben te átadod nekem békétlenségedet.
De te egy képtelenséget kérsz Tőlem! Azt kéred, hogy úgy legyek a tiéd, hogy te ne legyél az Enyém!, hogy te a magadé légy, saját vágyaid sodrában maradva akarsz Engem magad mellett tudni. Ezt nem lehet! Ez képtelenség!
Te hallgatsz arra, aki már sokszor becsapott, de ott belül, ahol Én akarok szólni hozzád, nem teremted meg magadban azt a csendet, azt a lehetőséget, hogy szóljak, irányítsalak, vezesselek. Hiába akarlak odavinni, ahová szeretnélek, ha te Engem akarsz odavinni, ahová te szeretnél. Én is makacs vagyok! De a te érdekedben vagyok az. Nem mehetek bele, hogy bármiért is Engem okolhass! Bennem még soha senki sem csalódott. Te már sokszor csalódtál magadban is, másokban is. Hogyan érhetném el, hogy Én legyek a legfontosabb neked? Hogyan érhetném el, hogy megértessem veled: gyermeked sohasem fog boldoggá tenni? Erre egyedül Én vagyok képes. Hogyan igazoljam előtted: hogy aki meg akarja menteni életét, az feltétlenül el fogja azt veszíteni, s aki vállalja, hogy elveszíti életét Értem, az feltétlenül meg fogja azt nyerni (Mt 10,39 - Mt 16,25 - Mk 8,35 - Lk 9,24 - Lk 17,33 - Jn 12,25)!
Mondjam azt, hogy bízz abban, aki már annyiszor becsapott? Mondjam azt, hogy majd csak lesz valahogy? Mondjam azt, hogy majd Én. .!? -
Drága Gyermekem! Nem csaphatlak be! Nem rajtam áll, hogy boldogságodat illetően mi lesz veled. Máson sem múlik, hogy e szem­pontból mi lesz veled. E téren minden, de minden csak rajtad múlik. Ha előbb nem, de a halálod pillanatában - majd ha eljön, rádöbbensz, hogy milyen gyorsan eljött - be fogod látni, hogy nem körülményeid­nek, hanem a körülményeidben hozott döntéseidnek mérlegére kerülsz, s érteni fogod, hogy könnyűnek vagy nem könnyűnek találta­tásod egyedül rajtad állt!
Amit határozottan állíthatok, az az, hogy Én az életemnél is jobban szeretlek. Éppen a mai nap, e nagypéntek igazolja, hogy azt az életemet, amit odaadhattam, azt odaadtam érted. De azt az életemet, amely boldogíthatna, csak akkor tudom odaadni, ha átveszed Tőlem. Tehát, ha ÚT - ként vállalsz.
Nagyon várom, hogy ez megérjen benned! 9 /757 
 
 
Kérdező: 3. Kijöttünk egy természetgyógyász előadásáról.
HANG: 3. Nagyon okosan tetted, hogy kijöttél arról az előadásról, amelyet említesz. Nemcsak te, de Én, Jézus, sem voltam ott jelen olyan értelemben, hogy hatékony lehettem volna.
Légy továbbra is okos és óvatos! Amit értelmeddel és az Én evangéliumaimmal nem tudsz alátámasztani, azt soha ne fogadd el iránymutatónak! Sokkal jobban szeretlek és szeretek mindenkit annál, semmint hagynám, hogy zsákutcába kerüljenek enyéim a nagy Megtévesztő ügyeskedése által! Csak ott vagyok tehetetlen, ahol nem fogadnak be Engem, Jézust, abszolút elsőnek. 26 /2596
 
 
*************************************************************************************
Kívülről akar befelé elindulni
 
Kérdező: MILYEN LESZ A JÖVŐM?
1. Jelen helyzetem hogyan oldódik meg?
2. Együtt lesz-e a családunk?
3. Hol találom meg, ami most nagyon hiányzik nekem?
HANG: 1. Te olyan próféciát kérsz Tőlem, amely fellebbenti jövődről a fátyolt. Szeretnélek megérteni, de csak annyira tudlak, amennyire te törekszel Engem megérteni. Én nem vagyok olyan, mint egy automata, amelybe bedobjátok a pénzt, és kijön a cukorka. Én egy olyan valóságos személy vagyok, aki szeretni akar, és aki szeretetre vágyik! Sőt, többet mondok! Én vagyok az egyetlen a világon, aki boldoggá tudlak tenni benneteket. De csak azokat tudom boldogsággal megajándékozni, akik elfogadnak Engem uruknak, megszabadítójuknak!
Mivel elég minden egyes napnak a maga baja, mivel a holnap majd gondoskodik magáról (Mt 6,34), ezért úgy oldódik meg naponta helyzeted, ahogy megoldod. Akkor oldod meg helyesen, ha Velem együtt oldod meg, és akkor oldod meg Velem együtt, ha este az Általam megajándékozott szívbékével hajtod álomra a fejedet (Mt 11,28).
2. E kérdésedre, a lényeget érintve, ugyanazt mondhatom, amit az előző kérdésedre mondottam. A földi életben bekövetkező események mindig feltételekhez vannak kötve. Ha tehát bizonyos feltételek teljesülnek, akkor bizonyos események bekövetkeznek. Egy emberöltőn belül a szabadság nagyon komoly dolog! Ehhez Istennek is tartania kell magát!
Kétségtelen, hogy a világon legjobban Én ismerlek benneteket, s ezért rövid távon nagy bizonyossággal meg tudom mondani, hogy hogyan fogtok cselekedni bizonyos körülmények között. De ezt csak olyankor teszem, ha fontosnak tartom, hogy ezzel istenségemet a ti érdeketekben kinyilvánítsam.
Mivel te a gondolkodás-átalakításnak azon a fokán állsz, amelyen boldogságodat rajtad kívül álló személyektől, eseményektől is függővé teszed, ezért tökéletes emberismeretemet felhasználva a te érdekedben nem jósolhatok neked előre!
3. Csak magadban találhatod meg azt, ami neked a legjobban hiányzik! Csak BELÜL!
Mindig zsákutcába torkoll az az elhatározás, ha valaki kívülről akar befelé elindulni. És mindig eredménnyel jár, ha valaki belülről akar kifelé elindulni! A külszín mindig felszín is! Amikor Péternek azt mondtam, hogy evezzen a mélyre, akkor halásztudásának teljesen ellene mondott az Én kérésem. De kedvemért megtette, és annyi halat fogott, hogy alig bírták a halakat partra szállítani. Neked is ezt mondom: Evezz a mélyre, magadba befelé. Tudom, hogy ez ellentmondani látszik életed, családod összefogásának. Én mégis ezt kívánom tőled!
Akár körülményeid megváltozásában, akár az Általam mondott, önmagad megváltozásában látod életed, boldogságod megtalálását, a jövő igazolni fogja, hogy melyikünk látta jobban jelened megoldását! Mert ez a lényeg! A JELEN! 18 /1807 - 1796
 
 
Kérdező:   1. Mi az eredete a szárnyas lények ábrázolásának?
2. Miért nem tájékoztat bennünket a Biblia az emberiség előtti korról?
3. Mikor és miért lettünk teremtve?
4. Az új Földön mit fognak a szerencsések csinálni?
5. A bennünk lévő teremtési vágy csak Istentől jöhet!
6. A Mennyországban végül is mihez kezdünk?
7. Mit mondjak ezekről a növekvő gyermekemnek?
HANG: A Földet, egy országot, egy várost, egy házat, de még egy fát is különböző oldalról lehet megközelíteni. Bármely oldalról közelíted is meg, mindig hiányolni fogod a másik megközelítési mód eredményeit. Ha pedig olyan látásra tennél szert, mely által egyszerre minden oldalról szemlélhetnéd ezeket, akkor is hiányérzeted lenne. Miért? Azért, mert akkor is mindent csupán „kívülről” látnál!
A Teremtő mindenben benne van létbentartó módon! Tehát mindenben csak belülről kifelé van a megoldás.
Minden teremtmény két út előtt áll e téren. Vagy elfogadja ezt, vagy ágál ellene! Te ágálsz ellene, és jól teszed, hogy ágálsz! Csak ezáltal jutsz te is belülről arra a végkövetkeztetésre, hogy a külső próbálkozások előbb-utóbb mind zsákutcák!
A legtöbb ember nem ágál, hanem csendesen belenyugszik a tényekbe, és így, mintegy ruhaként húzza magára azt a természetelle­nes kényszerzubbonyt, amely végül is lelkileg lustává zsibbasztja hordozóját. A misztikusok azért a világ legnagyobbjai a földi élet szellem-birodalmában, mert belülről, a FÉNYBŐL indulnak el. Te is ezek közé tartozol! „Kezdet­ben volt a VILÁGOSSÁG!” Bennem EZ jelent meg közötte­tek!
A szeretés és a megismerés! A szeretés teremtő erőt hordoz. A megismerés pedig a szépség ideáját! E kettő teremtetlen VALÓSÁGA maga az ISTEN! E kettő: ACTUS PURUS, belülről megvalósító, véget nem érő, tehát örök teremtés! E KETTŐ befelé azért HÁROM, mert az ERŐNEK és az IDEÁNAK a FOLYAMATA is VALAKI!
Nem kell tehát tartatnod attól, hogy más dimenziókban az unalom, a lustaság vár rátok! Ellenkezőleg! Az unalom, a lustaság csak a kívülről szemlélőnek lehet osztályrésze, és kell is hogy az legyen! Mivel ez idő kérdése, ezért van újraszületés! Misztikussá kell válnotok ahhoz, hogy belülről a szépséget, a harmóniát véget nem érő gazdagodásban kibontó teremtő erővel kapcsolódjatok össze! Ez csak a FOLYAMAT, a SZENTLÉLEK által történik!
Most rámutatok, megválaszolom belülről, röviden, kérdéseidet.
1. Az emberi vágyak fantázia-szárnyalásai különböző erő-szimbólumokban formálódtak meg akkor, amikor még a misztika volta a szellemi lényeknek, tehát az embereknek természetes itt a Földön.
2. Ember előtti kor az ember számára nincs! „Belül nézetben” nincs sem múlt, sem jövő! Csak jelen van! MINDIG CSAK JELEN!
3. A jelenben és a jelenre lett mindenki teremtve! Tehát arra, hogy mindannyian a teremtő erőnek és a teremtetlen szépségnek, harmóniának megélői legyetek.
4.5. kérdéseidre már röviden válaszoltam.
6. A Mennyország nem statikus állapot. A fejlődésben, a teremtő erő működésében nincs megállás (1János 3,2)!
7. Gyermekednek a jóakarat boldogító megéléséről kell tanús­kodnod azon a szinten, amelyen ő áll! 14 /1317
 
 
************************************************************************************
Minden görcsös kapaszkodás, minden erőszakos próbálkozás
 
 
Kérdező: Lelkileg kissé elfáradtam. Férjem meghalt, gyermeke­met anyósom lefoglalta magának. Hazátlannak érzem magam.
HANG: Nagylelkűségből vállaltad, hogy leszüless a Földre. Nem kellett volna, ha nem akarod. A különböző lehetőségek közül te az egyik legnehezebbet választottad.
Férjed haláláig tartott az az előkészületi idő, amelyben azért kellett szeretetemet éreztetnem veled, hogy a bő esztendők után legyen miből lelkileg táplálkoznod akkor, amikor beköszöntenek a szűk esztendők.
Hontalanságod érzése nem egyszerű hangulat, hanem megsejtése annak a valóságnak, amely nem jut szóhoz addig az emberi szívben, amíg jól mennek a dolgok (Zsidókhoz írt levél 13;14).
Nagyon keményen meg kell tapasztalnod azt, ami az édesanyáknak a legnehezebb, hogy gyermeked nem a tiéd. Anyósod még nem tudja, de majd ő is meg fogja tapasztalni, hogy az övé sem. Bizony vállalnod kell eddigi életed természetes folyományaként azt, hogy vagy leoldódnak, vagy leoldják rólad mindazt, amit nem vihetsz el magaddal majd akkor, amikor angyalom eljön érted, hogy megszüntesse hontalanságodat.
Nem lehet számodra fontosabb annál, mint hogy szeresd azokat, akik nem rád, hanem valami egyébre vannak tekintettel. Minden görcsös kapaszkodás, minden erőszakos próbálkozás zsákutcába torkol előbb-utóbb. A te boldogságod, a te benső békéd kulcsa nincs másnak a zsebében. Fiadéban sem!
Ha értelmeddel belátod, hogy számára előnyösebb, ha nem a te befolyásod alatt áll, akkor túl kell tenned ezen magad. Ha pedig azt látod, hogy hátrány számára, akkor ennek hangot kell adnod, de sem gyermeked, sem anyósod szabadását nem korlátozhatod, mint ahogy ők sem korlátozhatják a te szabadságodat. A szabadságod addig tart, ameddig a felelősséged. Az övék is addig tart. Erőszakkal nem lehet senkit sem boldoggá tenni. Erőszakkal nem lehet senkit megtanítani szeretni. Erőszakkal nem lehet bejutni a szelídek birodalmába.
Jobban hinned kell abban, hogy az Én szeretetem töretlen irányodban. Én most is mérhetetlen szeretettel szeretlek, akkor is, ha a földi életnek pokoli oldalát kell most megismerned, s ezen az oldalon kell tanúságot tenned arról, hogy a szeretet erősebb, mint az önzés. 9 /715
 
 
*************************************************************************************
Barátság
 
Kérdező:  2. Feleségem nagyon fontos számomra. Sorsszerű ez?
HANG: A második problémádra sem adhatok olyan választ, mely pár szóban összetömöríthető lehetne. Amit ti sorsszerűnek mondotok, az csupán részben az. Bár szabadok vagytok, de szabadságotoknak vannak korlátai. Olyan ez, mint amikor valakit zárt udvarba tesznek. Mehet ahová akar, de csak a kerítés-adta határok között. Így van ez a párválasztásnál is. Nem felelőtlen automatika ez. Nem áldás és nem átok. De lehet mindkettőre használni. Ember emberre csak a szolgálat rendjének irányában van teremtve. Ha nem így él valaki, akkor a legjobb barátság is zsákutcába futhat, a legjobbnak indult házasság is elválással végződhet, és a legideálisabb szülő-gyermek kapcsolat is kiábrándultságot eredményezhet.
Az a tény, hogy az emberi élet egyben felelősséggel járó élet is, nem lelketlenségemnek, hanem éppen ellenkezőleg, szeretetemnek következménye. Így, és csak így lehettek partnereim, és nem dróton rángatott bábjaim.
Nem az tehát a fontos, hogy mi sorsszerű, hanem az, hogy sorsodat mennyire tartod kezedben az Én szándékom szerint. 6 /494
 
*************************************************************************************
Házasság Barátnő
 
Kérdező: 1. Házasságom zsákutcába jutott. Van kiút?
HANG: 1. Minden zsákutcából csak fölfelé van kiút! Tehát van kiút! 17 /1672 +1
 
 
Kérdező:  2. Gond a házasélet!
HANG: 2. E második gondodra is ehhez hasonlót mondhatok. A házasság lényegéhez tartozik az, hogy mindegyik lemondott testéről a másik javára. Amelyik ezt teszi, az helyesen jár el. Amelyik nem ezt teszi, az nem lehet nyugodt, mert nem valósítja meg azt, amit ígért.
A házasság egyik legalkalmasabb terület arra, hogy valaki felmérje saját magát. Az feltétlenül zsákutca, ha a másik felmérésével van elfoglalva!
Neked tehát magadnak kell megnyugtató választ adnod arra a kérdésedre, hogy vajon megtettél-e mindent. Ha nem tudod rá a választ, akkor meg kell kérdezned házastársadat, s az ő válasza szerint kell viselkedned.
Egy házastársnak mindenben alkalmazkodnia kell társához, kivéve a bűnt! A házaséletben csak az nevezhető bűnnek, ami kifejezetten kárára van bármelyiknek, bárkinek. Tehát az nem, ami nehezére esik bármelyiknek, hanem az, ami kifejezetten kárára van bármelyiknek. Annak, aki értelme használatával rendelkezik, ezt meglátni, fölmérni nem nehéz! 17 /1681 +1
 
 
Kérdező: 3. Érdemes barátnőmmel újrakezdeni?
HANG: 3. Az újra és újra fölmelegített étel általában nem szokott ettől ízesebb lenni. Az elszakadt szálak összekötése általában csomót hagy maga után.
Az Általam, Jézus által nem hitelesített kapcsolatok csak zsákutcák lehetnek. Igen, mert az ÚT Én vagyok Jn 14,6!   27 /2739
 
 
Kérdező: 3. Néha elfogult, rosszindulatú vagyok társammal. Hogyan kerülhetném el a félreértést?
HANG: 3. A másik ember megváltoztatása olyanná, amilyenné ti szeretnétek, mindig olyan próbálkozás, amely minden esetben zsákutcába vezet. Ha a társadtól csak annyit várnál el, amennyit magadtól vársz el hasonló esetben, akkor nagyon sok félreértést kerülnél el. Az alaptalan vágyakra épülő elvárások mindig rombolják a kapcsolatot. A szeretet soha nem követel, az mindig türelmes és megértő. A szeretet mindig adni akar! Ha ezt szem előtt tudod tartani, meglátod, kapcsolatodban nagyon sok örömed lesz! 42 /4661
 
 
Kérdező: 3. Hogyan lehet legyőzni a féltékenységet?
HANG: 3. A féltékenység minden esetben betegség, és ha nincs kezelve, akkor megszállottsággá válhat. A féltékenység a bizalom, majd a hit teljes hiányából fakad, társulva egy olyan nagyfokú önzéssel, amelyben a másikat minden körülmények között birtokolni akarod! Senkit nem birtokolhatsz ezen a világon és a másvilágon sem, ha mégis erre törekszel, akkor úgy teszel, mint azok a tisztátalan szellemek, akik azért ülnek a szerencsétlen áldozataik nyakára, hogy a maguk elképzelése szerint befolyásolják annak életét. Természetesen ezzel teljesen átlépik a másik ember szabadságkörét! A féltékenység minden kapcsolatot megfojt, mert lezártságra épül! Társadat ne azért szeresd, mert azt gondolod róla, hogy a tied, hanem azért, mert tudod róla, hogy ő az Enyém! Nekem szeresd őt, ne magadnak! Minden kapcsolat arra való, hogy egymást közelebb vezessétek Hozzám. Aki nem erre törekszik, az önzésében zsákutcába megy, ahonnan nem jön ki, míg az utolsó fillért le nem fizeti. A társ senki számára nem tulajdon, hanem minden esetben ajándék! Ajándék az Isten részéről az Ő gyermekeinek. Aki ezt megérti, az minden esetben arra törekszik, hogy ezt az ajándékot úgy köszönje meg Teremtőjének, hogy hálából önmagát kínálja fel Istenének. Önmagát, mert önmagáért felel, társát pedig úgy, hogy biztosítsa számára a lehető legnagyobb szabadságot, hogy ő is megtehesse, ha akarja azt, hogy önmagával visszaszeresse az Istent. Hidd el Gyermekem, hogy szeretni csak szabadon lehet, mert a Lélek csak ott tud működni, ahol a szabadság jelen van! Megszabadulni úgy tudsz a féltékenységtől, ha elhiszed azt, hogy boldogságod nem a társad ilyen vagy olyan viselkedésétől függ. Boldogságod a saját látásodtól függ, hogy meglátod-e az Isten gondviselését az életed színpadán. Az Istent mulasztással nem vádolhatja senki! Én mindig mindent megteszek azért, hogy semmiben se legyen hiányod, ami a boldogságodat illet. Te annyit tegyél, hogy a számodra is negatív tartalmakkal ezt a törekvésemet ne akadályozd. Szíved szándéka Előttem tiszta és világos, tudom, hogy nagyon szeretsz Engem. Én is mérhetetlenül szeretlek téged, és Én ezt úgy élem feléd, hogy mindenkor jót akarok neked, függetlenül attól, hogy te éppen milyen vagy! Tedd te is ezt embertársaiddal, és Bennem megleled lelked nyugalmát! 1 /139 Való Zénó
 
 
*************************************************************************************
Újítás
 
Kérdező: 1. Újításom mindenképpen végleg elveszett?
HANG: 1. Az elmúlt események megtanítottak arra, hogy nem elég a jó szándék ahhoz, hogy valami létrejöjjön. Sok bölcsesség és nagy körültekintés kell ahhoz, hogy a Földön a jó előbbre haladjon. A Földön csak a gazmagától!
A te jó szándékod csak Előttem kedves. Ezt a te világodban nem díjazzák! Meg kell tanulnod, hogy hiába vagy másoknál okosabb. Azok, akiknek nagyobb az iskolai végzettségük, mindig igazolni fogják, hogy te nem lehetsz okosabb náluk!
Újításod tehát nem azért került zsákutcába, mert Én téged féltettelek. Tehát nem Rajtam állt! Nem Tőlem függött! A mulandó világ különböző technikai vívmányai a ti emberi gyarlóságotok gyermekei. Ezeket nem Én gyártom, nem Én forgalmazom. Ezeket ti találjátok ki, természetesen a Tőlem kapott képességeitek felhasználásával, és következményeit, áldásait vagy nem áldásait is nektek kell vállalnotok.
Én nem a földi élet meghosszabbításáért, biztosításáért jöttem közétek, hanem azért, hogy boldogok legyetek azáltal, hogy átalakítjátok gondolkodásotokat, és ezt nem tudjátok másképpen megtenni, csak úgy, ha többet és behatóbban foglalkoztok Velem. Én arra küldtem tanítványaimat a világba, hogy tegyenek tanítvánnyá minden népet Mt 28,19. A találmányok kitalálása nem az Én világom! Hidd el, az atombombát is nagyon jó szándékú emberek találták ki. És milyen kár, hogy kitalálták! 12 /1099
  
 
*************************************************************************************
Vállalkozás
 
 
Kérdező: JÖVŐM KILÁTÁSTALANNAK TŰNIK
Vállalkozásom úgy tűnik, zsákutcába futott. Hogyan tudok kilábolni jelen gondjaimból?
HANG:  Két dologra hívom fel a figyelmedet. Az egyik az, hogy Én csak azzal tudok menni, aki Velem indult. A másik, hogy Hozzám mindig vissza lehet térni, mert arra várok, hogy felismerjétek: csak Nálam van megoldás életetekre.
Tehát belülről kell elindulnod kifelé, és nem kívülről befelé! Nem úgy, hogy kívülről rendezzem dolgaidat, akkor te belülről rendezed a Velem való kapcsolatodat. Általam és Velem csak Bennem lehet elindulni. Ez az első lépés.
Ha számot vetettél magaddal, és visszatérsz Hozzám, akkor ketten közösen, napról napra, szinte óráról órára elkezdhetjük megoldani életed többi problémáját is. De előbb magaddal kell számot vetned.
Sopánkodni nem elég! Meg kell látnod, hogy hol hibáztál! Ha őszintén megbántad azt, amit rosszul tettél, és ígéretet teszel, hogy a jövőben vigyázni fogsz, akkor meg kell fogalmaznod azt, hogy hogyan képzeled a jövődet. De nem akkor, ha minden rendeződik körülötted, hanem akkor, ha semmi sem rendeződik! Éppen ezt nem tudod? Nem hát! Mert az első lépést még nem tetted meg! Reális épületet csak reális alapokra lehet építeni! Ez jelenti azt, hogy belülről indulsz el.
Szívedben kell hogy nyugalom legyen, ha rendezted Velem életedet. Igen, mert e rendezés lényegéhez tartozik az a meggyőző­dés, hogy az az Isten, aki hajad szálait is számon tartja Mt 10;30,  az a lélek békéjének az Istene! A benső béke mindig következménye a Velem való kapcsolat rendezésének. Amíg nincs belül béke, addig nincs rendezés sem! A rendezés hiánya nem akarás kérdése, hanem hit kérdése! Az élő hit mindig az Én békémnek hordozója!
Ha már az Én békém van szívedben, akkor minden reggel meg kell beszélned Velem az elinduló nap tartalmát, és kérned kell életedre áldásomat.
Ez tehát a megoldás. Minden más próbálkozás csak porhintés, önámítás, menekülés a problémák megoldása elől, s végső soron olyan narkotikum használata, amely lehet ugyan ideig-óráig fájda­lomcsillapító, de igazi gyógyulást soha nem fog eredményezni. 14 /1311
 
 
******************************************************************************************************
Narkotikumok, önfegyelem elől menekülve....
 
Kérdező: Mintha két én lenne bennem. Az egyik nagyon tud szeretni, a másik nagyon tud gyűlölni. Hogyan lehetnék állhatatos a szeretet oldalán? Időnként megszólal bennem egy HANG, ami eligazít. Lehet ezt állandósítani? Hogyan tudok hatékonyabban segíteni az embereken?
HANG: Gyermekem! A Földre azért születtél le, hogy birkózások legyenek benned. Ezek a birkózások adnak én-ednek lehetőséget arra, hogy el tudd dönteni hovatartozásodat. Tisztáznod kell magadban bizonyos fogalmakat.
Szeretni annyit jelent, mint jót akarni. Ez nem kapcsolódik lényegileg az érzelemvilághoz. Természetesen van, amikor nagyon is át van itatva érzelemmel. De ez nem lényeg. A szeretés akarás kérdése. Addig él benned, míg függetlenül minden érzéstől, jót akarsz másnak. Amikor azt mondod, hogy meg tudnád ölni azt a másik ember, ezt nem az értelmed mondatja veled, hanem az a negatív érzelmi hullám, mely elöntött. Az ilyen elöntésnek több oka is van. Kétségtelen, hogy az egyik, és nem is a legkisebb, az önfegyelem hiánya. Ez csak gyakorlással, önfegyelmezésekkel szüntethető meg. Ezt semmivel nem lehet helyettesíteni. Legtöbb ember, akik különböző narkotikumokáltal próbálják életüket megoldani, éppen az önfegyelem elől menekülve kerülnek olyan zsákutcába, melyből nagyon komoly megtérés nélkül nincs kiút. Érzelmi hullámzásaidon tehát csak akkor válsz úrrá, ha tudatosan, értelmesen mindig azt a jót kívánod másnak, amiről tudod, hogy az neked is javadat szolgálná, ha más azt neked kívánná.
A benned megszólaló HANG feltétlenül állandósulni akar benned. Ez csak akkor valósul meg, ha sokszor elolvasod a négy evangéliumot. Van egy pár olyan gyermekem, akik elhatározták, hogy minden hónapban legalább egyszer elolvassák a négy evangéliumot. Ez napi pár percet jelent csupán! Nem az egész Bibliát mondtam. Azt nem is ajánlom. Nem. A négy evangélium az, melyben úgy ismerhetsz meg Engem, amilyen valójában vagyok. Ez alapja annak, hogy a benned megszólaló HANG az Enyém legyen, mikor néked tanácsot ad.
Mások segítésére sem tudok jobb módszert ajánlani, mint amit az előző két gondolatkörben eléd tártam. Vagyis: eszedet használni jóakarattal, és törekedni Engem megismerni az evangéliumaim által.
Megáldalak a TÜRELEM és az ALÁZAT LELKÉVEL. 4 /301
 
 
*************************************************************************************
Különböző beavatások
 
 
Kérdező: Hála és köszönet mellett kérem tovább segítségedet !
HANG: Azok a beavatások, melyekről leveledben említést teszel, és az a könyv, amit a HANG - on kívül ugyancsak megemlítesz, rád nagy hatással voltak és vannak. E hatások jelenleg azt mutatják, hogy elindultál Felém. Ez az elindulás akkor valós és helyes, ha egyre jobban ismerni akarsz Engem az evangéliumaim alapján.
Nem elég az, ha valaki segíteni akar embertársainak. Feltétlenül fontos az, hogy e segítés TARTALMÁVAL tisztában legyetek. Az igazi tartalom egyedül és kizárólag csak ÉN lehetek! Én vagyok az AJTÓ! Én vagyok az ÚT, IGAZSÁG, ÉLET Jn 14,6!
Ha valaki anyagi áldozatok árán, különböző beavatások útján akar közelebb kerülni Hozzám, annak tudnia kell, hogy az ilyen út zsákutca! Hozzám akkor kerül közelebb valaki, ha segít a rászorulókon, ha megbocsát ellenségeinek, és ha fegyelmezett módon sem szavaival, sem gondolataival nem táplál gyűlöletet magában. Ha valaki ezt komolyan vállalja, akkor jöhetnek azok a beavatások, amelyek az előbbi magatartást semmiképpen sem előzhetik meg!
Aki úgy gondolja, hogy előbb a beavatás, és utána segít a rászorulókon, előbb kérjen tőle bocsánatot ellensége, akkor majd megbocsát, aki úgy gondolja, hogy megbocsát, de nem felejt, az pontosan ellenkező irányban halad, mint amit Én elvárnék tőle! 19 /1882 - 1893
 
 
************************************************************************************
Automatikus írás
 
Kérdező: 1. A szellemvilággal szeretnék pozitív módon kommunikálni!
2. Az automatikus írás jó eszköz-e fejlődésem érdekében?
HANG: Mindig örömöt jelent Számomra, amikor valaki komolyan érdeklődik a szellemvilág irányában. Ti, anyagbazárt szellemek, lelketek mélyén hordjátok azt a honvágyat  az örök haza után, amely tapasztalatilag  igazolja nektek, hogy nincs, nem is lehet örök hazátok a Földön.
Abban a korban, amelyben most éltek, különböző ártó erők mindent elkövetnek, hogy a rajtatok kívüli világra irányítsák figyelmeteket. Érdekes és sokszínű káprázattal akarnak bódítani benneteket, hogy másképpen akarjatok boldogok lenni, mint azt mennyei Atyátok megálmodta rólatok.
E kívülről jövő érdekességek közé tartozik többek között az automatikus írás is. Rövid távon érdekes és bódító, hosszú távon zsákutca. Felkínál egy érdekes, könnyűnek tetsző módszert olyan cél elérésére, amely csak fáradságos, áldozatos szeretet útján érhető el. Vagyis azt, hogy boldogságra és mások boldogítására jussatok, MEGTÉRÉS NÉLKÜL!
Drága Gyermekem! A zsoltárok nagyon szépek! Az egész Biblia nagyszerű, szent könyv. Megvan benne minden,... meg az ellenkezője is! Ha valóban boldog akarsz lenni, és nem akarod megfelelő áldozatvállalás nélkül elérni azt, amit csak kemény szellemi munkával lehet elérni, akkor kezdd el tanulmányozni a négy evangéliumot, szerezd be magadnak a ti országotokban egyedülálló „Merre menjek?” című hittankönyvet, melyet sem könyvesboltokban, sem plébániákon meg nem kaphatsz, de ha utánajársz, megszerezhetsz, kezdd el a párbeszédimát magadévá tenni, és keresd meg azt az egy-két jó szándékú társadat, akivel rendszeresen össze tudtok jönni nevemben, tehát Jézus nevében.
Ha ezt megteszed, akkor elindultál boldogságod elérésének útján, akkor úgy kerültél kapcsolatba a szellemvilággal, hogy nem kell félned az idegösszeomlástól, s Én, Jézus, biztosítani tudom számodra azt a szívbékét, ami itt a Földön az elérhető legnagyobb boldogság!
Angyalaim alig várják, hogy segítsék, erősítsék benned azt az elhatározást és annak kivitelezését, amely lehetővé teszi Számomra, hogy általad és veled boldog EGYSÉGBEN tudjak úgy működni, hogy a szellemvilággal való kapcsolatod, egyben a földi életed józan, normális, gyakorlati szeretet által megszentelődjék. 24 /2349 - 2361
 
 
*************************************************************************************
Jósok, Inga, stb.
 
Kérdező: 5. Sokféle módon kerestem már helyemet (jósok, inga, stb.).
HANG: 5. Egy igazsággal szemben sok hamisságot lehet felhozni. Egy helyes cselekvéssel szemben sok pótcselekvésnek tehetitek ki magatokat. A helyes, tehát az otthonra találás útjára nem a zsákutcák (jósok, inga, stb.) juttatnak el, hanem Én! Aki Engem céloz meg, az meg is talál, de aki azokat az utakat akarja végig járni, amelyek nem Én vagyok, azok sohasem érnek el Hozzám. Nem, mert számuk végtelen! A Hozzám jutás útja pedig csak EGY. ÉN VAGYOK AZ ÚT!, ÉN VAGYOK AZ ÉLET Jn 14,6*!
Drága Gyermekem! Foglalkozz többet Velem! Én is szeretnék többet tenni érted, de ennek feltétele az, hogy foglalkozz Velem! Imáidban, olvasmányaidban, szeretetből áldozatot vállaló tetteidben sokat tudok segíteni neked abban, hogy át tudd élni a hazataláltság boldogító érzését! 14 /1342
 
 
************************************************************
29 /2916 A HANG:29-ES KÖTETÉNEK ELŐSZAVA
 
Először is megköszönöm Neked a HANG-könyvekben küldött üzeneteket. Kincseimként tartom számon őket, újra és újra átolvasom, szóról szóra, mondatról mondatra „átrágom” és feldolgozom őket. A HANG:Jézusát hasonlítom az Evangélium Jézusához. Igen, mert visszhangzik bennem, amit mondtál: „Kritikátlanul semmit át ne vegyetek!” Építő, buzdító, vigasztaló erő van bennük, amit átgondolva, mérlegelve nap mint nap igyekszem beépíteni életembe, átalakítva gondolkodásomat. Már 18 kötet van a birtokomban, de folyamatosan - ahogy lehetőségeim engedik - rendelem meg őket. Ami talán a legjobban szíven talált ezekből, az, hogy ember embert nem boldogíthat. Korábban én is másképpen gondoltam, és sok fölösleges szenvedést zúdítottam a nyakamba, mert Istenen kívül kerestem a boldogságot.
Ma már megértem a MESTER által, hogy mit jelent az, hogy Isten saját képére formálta az embert. Vagyis Önmagát adva ÖRÖK ÉLETRE teremtett, nem pedig Istentől távol, nyomorult földi pokolban való tengődésre. Megértem, hogy minden Ő kívüle, a szeretet körén kívül történő boldogság-keresés szánalmas kísérletezés, és előbb- utóbb kudarccal végződik.
És minden zsákutca végén ott vár Ő türelmesen, nem fogyó szeretettel, mert nem tud lemondani rólunk!
Mindent hálásan köszönök, Uram!
Köszönöm, hogy megadtad a földi életet, mint lehetőséget, amelyben kidolgozhatom Veled, Benned, Általad (Nélkülem semmit sem tehettek {Jn 15,5}) az én központúság foltjait, azoknak a leárnyékoltságoknak foltjait, amelyek lekényszeríttetek a Földre.
Bocsáss meg, hogy olyan sokáig nem hallottam meg hívó hangodat, mert lelkem belezuhant az anyagba, és jó időre elfeledte jövetele célját.
Köszönöm az újjászületést, köszönöm a könnyek adományát! Köszönöm azt a napot 1993 novemberében, amikor Igéd által üzented: „Neveden hívtalak, Enyém vagy!” Abban az „istenélményben” - más szavakat nem tudok rá - úgy éreztem, megnyílt a lelkem a menny felé, és a sötétségbe ömlik a FÉNY....
Köszönöm, hogy hordoztál, hogy hordozhatlak, hogy az Atyával állapotszerűen bennem élsz!
Hiszem, hogy az Irántad való szeretetem csak gyenge visszfénye annak a végtelen szeretetnek, amellyel Te szeretsz engem. Örömmel készülök az ÉLETRE, vagyis halálom órájára! Hiszem, hogy angyalaid segítségével könnyű lesz az átmenet, hogy nem kell félnem, mert ott Te vársz reám, amikor visszatérhetek az önkéntes száműzetésből, és színről színre megláthatlak Téged, és egy véget nem érő boldogságban ölelkezhetem Veled!
Nem azért, mert méltó vagyok rá, mert jó vagyok, hanem azért, mert Te vagy a jó, és egészen meg akarsz Magaddal ajándékozni engem!         
Ezért remélhetek!
Igen, Uram, örömmel tölt el az a tudat, hogy előttünk áll az egész örökkévalóság, és mind jobban megismerhetlek, és mind jobban megszerethetlek Téged.
Hadd mondjam el én is Pál apostol szavaival: „Élek én, de már nem én, hanem Krisztus él bennem” (Galata levél 2,20) Hadd legyen minden gondolatom, minden cselekedetem imádság Feléd. Ámen!
L. Kálmánné
Orgovány
 
1997 nov.
 
 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Minden út zsákutca, mely nem azonos Velem: 5/378, 5/407, 8/663, 18/1704- 1693, 25/2462, 33/3434,
33/3478, 40/4292, 36/3842.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Van-e kiút életem zsákutcájából? Zsákutcába kerültem!: 13/1143, 14/1338, 21/2110 - 2099, 24/2437, 30/3115, 37/3943, 39/4201.
 
----------------------------------------
Önálló döntéseid: 1/48, 30/3125.
 
---------------------------------------------------
Állandó menekülés önnönmaga elől: 2/89
 
-------------------------
Igazságérzet: 3/217
 
------------------------------------------------------------------
Fantáziálások, Álmodozások, Elképzelgések: 15/1461
 
----------------------------
Önfejűség: 17/1667 +1
 
-------------------------------------------------------
Sátáni erő: 5/401, 7/535, , 9/757, 26/2596.
 
---------------------------------------------------------------------
Kívülről akar befelé elindulni: 14/1317, 18/1807- 1796.
 
-------------------------------------------------------------------------------------
Minden görcsös kapaszkodás, minden erőszakos próbálkozás: 9/715
 
-----------------------
Barátság: 6/494.
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Házasság Barátnő: 17/1672 +1, 17/1681+1, 27/2739, 42/4661, 1/139 Való Zénó
 
-------------------
Újítás: 14/1311
 
--------------------------
Vállalkozás: 14/1311
 
----------------------------------------------------------------
Narkotikumok, önfegyelem elől menekülve....: 4/301
 
------------------------------------------------
Különböző beavatások: 19/1882 - 1893
 
-------------------------------------------
Automatikus írás: 24/2349 - 2361
 
--------------------------------
Jósok, Inga, stb.: 14/1342
 
 
*************************************************************************************
Zsákutca: 1/48, 2/89, 3/217, 4/301, 5/378, 5/401, 5/407, 6/494, 7/535, 8/663, 9/715, 9/757, 12/1099, 13/1143, 14/1311, 14/1317, 14/1338, 14/1342, 15/1461, 17/1667+1, 17/1672+1, 17/1681+1, 18/1704 - 1693, 18/1807- 1796, 19/1882 - 1893. 21/2110 - 2099, 24/2349 - 2361, 24/2437, 25/2462, 26/2596, 27/2739, 29/2916, 30/3115, 30/3125, 33/3434, 33/3478, 36/3842, 37/3943, 39/4201, 40/4292, 42/4661, 1/139 V Z.